сховати меню

Методичні рекомендації щодо організації надання амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги

сторінки: 39-58

Наказ МОЗ України від 15.07.2011 р. № 417 (продовження)

Акушерство – допологова допомога

I. Спостереження за перебігом нормальної вагітності

Нозологічна
форма
Шифр МКХ-10 Діагностичні заходи Лікувально-реабілітаційні заходи Показання до госпіталізації Критерії ефективності лікування Тривалість диспансерного нагляду та критерії зняття з обліку 1 2 3 4 5 6 7 Спостереження за перебігом нормальної вагітності. Спостереження за перебігом нормальної першої вагітності. Спостереження за перебігом іншої нормальної вагітності. Спостереження за перебігом іншої нормальної вагітності, неуточненої. Z34 Z34.0 Z34.8 Z34.9 Рекомендований графік візитів 1-й – бажано до 12 тиж. 2-й – не пізніше 2 тиж після першого візиту. 3-й – 19-21 тиж вагітності після проходження другого УЗД. 4-й – 25-26 тиж. 5-й – 30 тиж. 6-й – 34-35 тиж. 7-й – 38 тиж. 8-й – 40 тиж. 9-й – 41 тиж. Перший візит 1. Збір анамнезу (загального [включаючи психічні захворювання], акушерського, гінекологічного; стан здоров’я батька дитини). 2. Загальний огляд; пальпація щитоподібної залози; аускультація серця і легенів; огляд і пальпація молочних залоз; пальпація лімфатичних вузлів; вимірювання артеріального тиску (АТ) (на одній руці), пульсу (частота, ритмічність), температури тіла; вимірювання зросту, маси тіла і розрахунок індексу маси тіла (ІМТ). 3. Гінекологічний огляд (в дзеркалах і бімануальне дослідження). 4. Мазок на цитологічне дослідження. 5. Мазок на флору (за показаннями: за наявності скарг і клінічних проявів). 6. Лабораторні обстеження: загальний аналіз сечі (включаючи тест на наявність білка); посів сечі (виявлення безсимптомної бактеріурії); група крові та резус-належність; загальний аналіз крові з визначенням кількості тромбоцитів і гематокриту. 7. Серологічне обстеження на сифіліс (перше). Прийом фолієвої кислоти до 12 тиж вагітності (400 мкг щодня). Якщо в анамнезі відмічались випадки народження плодів/дітей із вродженими вадами нервової трубки, – 800 мкг щодня. 1. Ускладнення перебігу вагітності . 2. Під час 8-го візиту вагітну інформують про необхідність 9-го візиту і госпіталізації на 41-му тижні. При відмові від госпіталізації проводиться спільний огляд вагітної із завідувачем жіночої консультації чи іншим лікарем. У разі повторної відмови від госпіталізації пропонується посилений антенатальний моніторинг – КТГ 2 рази на тиждень, УЗД рівня амніотичної рідини. 1. Відсутність ускладнень перебігу вагітності. 2. Відсутність перинатальних ускладнень. 1. Протягом післяпологового періоду. 2. Консультування з питань контрацепції. 8. Тест на ВІЛ-інфекцію (перший). 9. Тест на наявність HbsAg. Якщо результат тесту позитивний, повторне обстеження не призначається. У разі першого звернення вагітної на строках після 23 тиж їй негайно призначають тестування крові на ВІЛ. При отриманні негативного результату повторне обстеження проводиться не пізніше 32 тиж вагітності. У випадку першого звернення пацієнтки після 30 тиж вагітності їй негайно призначають тестування крові на ВІЛ. У разі отримання негативного результату повторне обстеження проводиться експрес-методом в пологах (Клінічний протокол від 14.11.2007 р. № 716 «Попередження передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини»). Ультразвукове обстеження протягом вагітності Перше – на строках вагітності 11 тиж + 1 день – 13 тиж + 6 днів. Інформація щодо доцільності визначення біохімічних маркерів у сироватці крові (PAPP-A, вільний β-ХГЛ) на строках вагітності 11 тиж + 1 день – 13 тиж + 6 днів з розрахунком індивідуального ризику наявності хромосомної та деякої вродженої патології плода. Друге – на строках вагітності 18-21 тиж. Інформація щодо доцільності проведення біохімічного скринінгу у ІІ триместрі на строках вагітності 16-20 тиж (АФП + вільний β-ХГЛ [double-test] або АФП + вільний β-ХГЛ + вільний естріол [triple-test]) з розрахунком індивідуального ризику наявності хромосомної та деякої вродженої патології плода. У випадку сумнівного результату УЗД або виявлення будь-якої структурної аномалії плода – негайне направлення вагітної до медико-генетичного центру для вирішення питання стосовно проведення інвазивної пренатальної діагностики. Жінкам, які пройшли біохімічний скринінг у І триместрі вагітності, у ІІ триместрі рекомендується визначати лише рівень АФП. Під час кожного візиту – вимірювання АТ, пульсу, температури тіла, висоти стояння дна матки із занесенням даних до гравідограми; загальний аналіз сечі або експрес-тест на наявність білка. Під час 3-го візиту (19-21 тиж) – аналіз крові на наявність антитіл при Rh-негативній належності крові. Під час 4-го візиту (25-26 тиж) – огляд нижніх кінцівок на наявність варикозного розширення вен; аускультація ЧСС плода; аналіз крові на антитіла при Rh-негативній належності крові; двогодинний тест толерантності до глюкози (усім вагітним). Направлення на здачу аналізів на 29-му тижні: • загальний аналіз крові з визначенням кількості тромбоцитів; • серологічне обстеження на сифіліс (друге). Із 30-го тижня вагітності під час кожного візиту – огляд і пальпація молочних залоз; вимірювання висоти стояння дна матки, занесення даних до гравідограми; вимірювання АТ, пульсу (частота, ритмічність), температури тіла; огляд нижніх кінцівок на наявність варикозного розширення вен; аускультація ЧСС плода. Лабораторні обстеження: • кров на антитіла при Rh-негативній належності крові (окрім жінок, яким було введено антирезус-імуноглобулін); • загальний аналіз сечі або експрес-тест на наявність білка. На строках 28-32 тиж призначається введення антирезус-імуноглобуліну всім вагітним з негативним резус-фактором при відсутності в них антитіл, у яких чоловік має позитивний резус-фактор.

II. Ускладнення під час вагітності
ГЕСТОЗИ ВАГІТНИХ
1
2
3
4
5
6
7
Попередня гіпертензія, що ускладнює вагітність, пологи та післяпологовий період.
Попередня есенціальна гіпертензія, що ускладнює вагітність, пологи та післяпологовий період.
Попередня кардіоваскулярна гіпертензія, що ускладнює вагітність, пологи та післяпологовий період.
Попередня ниркова гіпертензія, що ускладнює вагітність, пологи та післяпологовий період.
Попередня кардіоваскулярна та ниркова гіпертензія, що ускладнює вагітність, пологи та післяпологовий період.
Попередня вторинна гіпертензія, що ускладнює вагітність, пологи та післяпологовий період.
Попередня неуточнена гіпертензія, що ускладнює вагітність, пологи та післяпологовий період.
Попередня гіпертензія з приєднанням протеїнурії.
О10
О10.0
О10.1
О10.2
О10.3
О10.4
О10.9
О11
1. Вимірювання АТ.
2. Визначення добової протеїнурії в динаміці вагітності.
3. Огляд окуліста (при постановці на огляд, у 28 і 36 тиж).
4. ЕКГ (при постановці на огляд, у 28-30 тиж, після 36 тиж).
5. Коагулограма.
Згідно з Клінічним протоколом «Гіпертензивні розлади під час вагітності» (наказ від 31.12.2004 р. № 676).
1. До 12 тиж для вирішення питання щодо можливості виношування вагітності.
2. Неконтрольована тяжка гіпертензія.
3. Приєднання прееклампсії.
4. Екстрагенітальні ускладнення гіпертензії.
3. Виникнення акушерських ускладнень.
1. Попередження еклампсії.
2. Відсутність акушерських і перинатальних ускладнень.
1. Протягом післяпологового періоду.
2. Консультування з питань контрацепції.
Гестаційний (зумовлений вагітністю) набряк та протеїнурія без гіпертензії.
Гестаційний (зумовлений вагітністю) набряк.
О12
О12.0
1. Вимірювання АТ, контроль прибавки маси тіла.
2. Визначення добової протеїнурії в динаміці вагітності.
3. Огляд окуліста.
4. Аналіз крові, тромбоцити, гематокрит.
5. Коагулограма.
Дієтотерапія.
1. Приєднання прееклампсії.
2. Виникнення акушерських ускладнень.
1. Відсутність загрозливих ускладнень у пологах та післяпологовому періоді.
2. Народження живої дитини.
1. Протягом
післяпологового періоду.
2. Консультування з питань контрацепції.
Гестаційна (зумовлена вагітністю) протеїнурія.
Гестаційні (зумовлені вагітністю) набряк та протеїнурія.
Гестаційна (зумовлена вагітністю) гіпертензія без значної протеїнурії.
О12.1
О12.2
О13
1. Вимірювання АТ, контроль прибавки маси тіла.
2. Визначення добової протеїнурії в динаміці вагітності.
3. Огляд окуліста.
4. Аналіз крові, тромбоцити, гематокрит.
5. Коагулограма.
Згідно з Клінічним протоколом «Гіпертензивні розлади під час вагітності» (наказ від 31.12.2004 р. № 676).
1. Приєднання прееклампсії.
2. Екстрагенітальні ускладнення гіпертензії.
3. Виникнення акушерських ускладнень.
1. Відсутність загрозливих ускладнень у пологах та післяпологовому періоді.
2. Народження живої дитини.
1. Протягом післяпологового періоду.
2. Консультування з питань контрацепції.
Гестаційна (зумовлена вагітністю) гіпертензія зі значною протеїнурією.
Прееклампсія середньої тяжкості.
О14
О14.0
Вимірювання АТ.
Ургентне направлення до акушерського стаціонару.
Наявність зазначеної патології.
1. Відсутність загрозливих ускладнень у пологах та в післяпологовому періоді.
2. Народження живої дитини.
1. Протягом
післяпологового періоду.
2. Консультування з питань контрацепції.
Тяжка прееклампсія.
Прееклампсія неуточнена.
Еклампсія.
Еклампсія під час вагітності.
Еклампсія під час пологів.
Еклампсія в післяпологовому періоді.
Еклампсія неуточнена щодо проміжку часу (еклампсія без додаткових вказівок).
Неуточнена материнська
гіпертензія.
О14.1
О14.9
О15
О15.1
О15.1
О15.2
О15.9
О16
Обстеження та лікування в умовах акушерського стаціонару.
Невідкладна госпіталізація, лікування в умовах акушерського стаціонару.
Наявність зазначеної патології.
Відсутність загрозливих для життя матері ускладнень у пологах та в післяпологовому періоді.
1. Закінчення післяпологового періоду.
2. Консультування з питань контрацепції.

1
2
3
4
5
6
7
Загрозливий аборт.
О20.0
1. Огляд у дзеркалах та бімануальне гінекологічне обстеження.
2. УЗД органів малого таза.
3. Подальше обстеження в умовах стаціонару.
Госпіталізація до гінекологічного стаціонару.
Клінічні симптоми загрози переривання вагітності.
Прогресування вагітності.
Протягом вагітності.
Інші кровотечі на ранніх строках вагітності.
О20.8
1. Огляд у дзеркалах та бімануальне гінекологічне обстеження.
2. УЗД органів малого таза.
3. Подальше обстеження в умовах стаціонару.
Госпіталізація до гінекологічного стаціонару.
1. Кровотеча.
2. Больовий синдром.
Прогресування вагітності.
Протягом вагітності.
Кровотеча на ранніх строках вагітності, неуточнена.
О20.9
1. Огляд у дзеркалах та бімануальне гінекологічне обстеження.
2. УЗД органів малого таза.
3. Подальше обстеження в умовах стаціонару.
Госпіталізація до гінекологічного стаціонару.
1. Кровотеча.
2. Больовий синдром.
Прогресування вагітності.
Спостереження протягом вагітності.

1

2

3

4

5

6

7

Венозні ускладнення під час вагітності.
Виключено:
• акушерську легеневу емболію (О88);
• перелічені стани як ускладнення:
- аборту, позаматкової або молярної вагітності (О00-О007, О08.7);
- пологів та післяпологового періоду (О87).
О22
Варикозне розширення вен нижніх кінцівок під час вагітності.
О22.0
1. Аналіз крові загальний.
2. Час згортання крові.
3. Коагулограма.
4. Консультація судинного хірурга.
1. Лікувальне бинтування нижніх кінцівок.
2. Венотоніки.
1. Тромбофлебіт.
2. Ускладнення перебігу вагітності.
Відсутність акушерських і перинатальних ускладнень.
Протягом вагітності та післяпологового періоду.
Варикозне розширення вен статевих органів під час вагітності:
• промежини;
• піхви;
• вульви.
Інші венозні ускладнення під час вагітності.
Венозне ускладнення під час вагітності (неуточнене).
О22.1
О22.8
О22.9
1. Аналіз крові загальний.
2. Час згортання крові.
3. Коагулограма.
4. Консультація судинного хірурга.
1. Лікувальне бинтування нижніх кінцівок.
2. Венотоніки.
1. Тромбофлебіт.
2. Ускладнення перебігу вагітності.
Відсутність акушерських і перинатальних ускладнень.
Протягом вагітності та післяпологового періоду.
Поверхневий тромбофлебіт під час вагітності.
Тромбофлебіт нижніх кінцівок під час вагітності.
О22.2
1. Аналіз крові загальний.
2. Час згортання крові.
3. Коагулограма.
4. Консультація судинного хірурга.
Госпіталізація до профільного стаціонару.
1. Наявність зазначеної патології.
2. Ускладнення перебігу вагітності.
Відсутність прогресування процесу.
Протягом вагітності та післяпологового періоду.
Глибокий флеботромбоз під час вагітності.
Тромбоз глибоких вен допологовий.
О22.3
Невідкладна госпіталізація до стаціонару.
Невідкладна госпіталізація до профільного стаціонару.
Наявність зазначеної патології.
1. Відсутність прогресування процесу.
2. Відсутність акушерських і перинатальних ускладнень.
Протягом вагітності та післяпологового періоду.
Геморой під час вагітності.
О22.4
Консультація та призначення проктолога.
1. Рекомендації з раціонального харчування.
2. Призначення проктолога.
1. Кровотеча з гемороїдальних вузлів.
2. Больовий синдром.
3. Ускладнення перебігу вагітності.
Відсутність акушерських і перинатальних ускладнень.
Протягом вагітності та післяпологового періоду.
Тромбоз церебральних вен під час вагітності.
Тромбоз церебровенозного синуса під час вагітності.
О22.5
Консультація невропатолога та нейрохірурга.
Невідкладна госпіталізація до профільного стаціонару.
Наявність зазначеної патології.
1. Відсутність прогресування процесу.
2. Відсутність акушерських і перинатальних ускладнень.
1. Протягом вагітності та післяпологового періоду.
2. Консультування з питань контрацепції.

таблице:

1

2

3

4

5

6

7

Позаматкова вагітність.
Черевна вагітність.
Трубна вагітність.
Вагітність у матковій трубі.
Розрив (маткової) труби внаслідок вагітності.
Трубний аборт.
Яєчникова вагітність.
Інші форми позаматкової вагітності.
Вагітність:
• шийкова;
• в розі матки;
• внутрішньозв’язкова;
• стінкова.
Позаматкова вагітність, неуточнена.
О00
О00.0
О00.1
О00.2
О00.8
О00.9
1. Тест на вагітність.
2. Дослідження рівня ХГЛ в крові.
3. УЗД органів малого таза.
Невідкладна госпіталізація до стаціонару.
Підозра на позаматкову вагітність.
Відсутність післяопераційних ускладнень.
1. Реабілітація репродуктивної функції.
2. Консультування з питань контрацепції.
3. Поінформоване нез’явлення на диспансерний огляд протягом 1 року.
Пухирний занос.
Пухирний класичний занос (повний).
Пухирний неповний та частковий занос.
Пухирний занос, неуточнений.
Трофобластична хвороба без додаткових вказівок (БДВ).
Пухирний занос БДВ.
О01
О01.0
О01.1
О01.9
1. Бімануальне гінекологічне обстеження.
2. Визначення рівня ХГЛ в крові.
3. УЗД органів малого таза.
Стаціонарне лікування.
1. Підозра на пухирний занос.
2. Кровотечі у І-ІІ триместрі вагітності.
3. Невідповідність розмірів матки строку вагітності.
4. Кровомазання протягом 1 міс після евакуації пухирного заносу.
5. Відсутність зниження рівня ХГЛ у крові.
Відсутність післяопераційних ускладнень та змін при гінекологічному огляді.
1. Протягом 1 року:
• контроль рівня ХГЛ один раз в 14 днів (до нормалізації);
• УЗД органів малого таза в динаміці;
• контрацепція (бар’єрні методи) протягом року.
2. Поінформоване нез’явлення на диспансерний огляд протягом 1 року.
Інші анормальні продукти запліднення.
Загибле плідне яйце та непухирний занос.
Занос:
• м’ясистий;
• внутрішньоматковий БДВ.
Патологічне плідне яйце.
Викидень, що не відбувся.
Рання загибель плода із затримкою мертвого плода у матці.
Інші уточнені анормальні продукти зачаття.
Анормальний продукт зачаття, неуточнений.
О02
О02.0
О02.1
О02.8
О02.9
1. Бімануальне гінекологічне обстеження.
2. УЗД органів малого таза.
Стаціонарне лікування.
1. Непухирний занос.
2. Патологічне плідне яйце.
3. Кровотечі у І-ІІ триместрі вагітності.
4. Невідповідність розмірів матки строку вагітності.
5. Викидень, що не відбувся.
Відсутність післяопераційних ускладнень та змін при гінекологічному огляді та УЗД.
1. Протягом 6 міс.
2. Медико-генетичне консультування.
3. Комплексне обстеження для уточнення причин невиношування вагітності.
4. Консультування з питань контрацепції.
Спонтанний аборт.
Неповний аборт, ускладнений інфекцією статевих шляхів.
Неповний аборт, ускладнений тривалою або надмірною кровотечею.
Неповний аборт, ускладнений емболією.
Неповний аборт з іншими та неуточненими ускладненнями.
Неповний аборт без ускладнень.
Повний або неуточнений аборт, ускладнений інфекцією.
Повний або неуточнений аборт, ускладнений тривалою чи надмірною кровотечею.
Повний або неуточнений аборт, ускладнений емболією.
Повний або неуточнений аборт з іншими чи неуточненими ускладненнями.
Повний або неуточнений аборт без ускладнень.
О03
О03.0
О03.1
О03.2
О03.3
О03.4
О03.5
О03.6
О03.7
О03.8
О03.9
1. Бімануальне гінекологічне обстеження та огляд у дзеркалах.
2. УЗД органів малого таза.
Стаціонарне лікування.
Клінічні прояви переривання
вагітності.
Відсутність післяабортних та післяопераційних ускладнень.
1. Протягом 6 міс.
2. Медико-генетичне консультування.
3. Комплексне обстеження для уточнення причин невиношування вагітності.
4. Консультування з питань контрацепції.
Медичний аборт.
О04
1. Бактеріоскопічне дослідження виділень із піхви та цервікального каналу.
2. Кров на RW та ВІЛ.
3. Визначення групи крові та резус-належності.
Згідно з Клінічним протоколом «Комплексна допомога під час небажаної вагітності» (наказ МОЗ України від 31.12.2010 р.
№ 1177).
Для здійснення аборту.
1. Відсутність ускладнень.
2. Адекватна контрацепція.
Консультування з питань контрацепції.
Інші види аборту.
Аборт неуточнений.
О05
О06
1. Бімануальне гінекологічне обстеження та огляд у дзеркалах.
2. УЗД органів малого таза.
Стаціонарне лікування.
1. Кровотечі у І-ІІ триместрі вагітності.
2. Невідповідність розмірів матки строку вагітності.
3. Інші клінічні прояви аборту.
Відсутність післяопераційних ускладнень.
1. Медико-генетичне консультування.
2. Комплексне обстеження для уточнення причин невиношування вагітності.
3. Консультування з питань контрацепції.
Невдала спроба аборту.
О07
1. Бімануальне гінекологічне обстеження та огляд у дзеркалах.
2. УЗД органів малого таза.
Стаціонарне лікування.
Клінічні прояви захворювання.
Відсутність подальших ускладнень.
Консультування з питань контрацепції.

1
2
3
4
5
6
7
Багатоплідна вагітність, включаючи ускладнення, специфічні для багатоплідної вагітності.
Вагітність двійнею.
Вагітність трійнею.
Чотириплідна вагітність.
Інші форми багатоплідної вагітності.
Багатоплідна вагітність, неуточнена.
Ускладнення, специфічні для багатоплідної вагітності.
Зрощення близнят, що спричиняють диспропорцію розвитку таза та плода.
Неправильне передлежання одного або більш ніж одного плода.
О30
О30.0
О30.1
О30.2
О30.8
О30.9
О31
О33.7
О32.5
Згідно з графіком візитів вагітної до жіночої консультації як при
фізіологічному перебігу одноплідної вагітності.
1. Прийом фолієвої кислоти до 12 тиж вагітності (400 мкг). Якщо в анамнезі відмічались випадки народження плодів/дітей із вродженими вадами нервової трубки – 800 мкг.
2. При Rh-негативній крові вагітної і Rh-позитивній крові чоловіка за відсутності у неї Rh-антитіл – введення антирезус-імуноглобуліну
в 28-32 тиж вагітності.
Ускладнення перебігу вагітності.
1. Відсутність ускладнень пологів.
2. Відсутність перинатальних ускладнень.
1. Під час вагітності та післяпологового періоду.
2. Консультування з питань контрацепції.
Ускладнення, специфічні для багатоплідної вагітності.
Паперовий плід.
Вагітність, що триває після викидня одного або декількох плодів.
Вагітність, що триває після внутрішньоутробної загибелі одного або більше плодів.
Інші ускладнення, характерні для багатоплідної вагітності.
Зрощення близнят, що спричиняють диспропорцію між тазом матері та плодами.
О31
О31.0
О31.1
О31.2
О31.8
Госпіталізація і лікування в умовах акушерського стаціонару.
Ускладнення перебігу вагітності.
Відсутність ускладнень пологів та післяпологового періоду.
1. Під час вагітності та післяпологового періоду.
2. Консультування з питань контрацепції.

1

2

3

4

5

6

7

Допомога матері при відомих або передбачуваних аномаліях органів таза.

Включено: стани, що є підставою для спостереження, госпіталізації чи іншої акушерської допомоги матері, а також для проведення кесарева розтину до початку пологів.

Виключено: зазначені стани з ускладненими пологами (О65.5).

Природжені аномалії матки, при яких мати потребує надання медичної допомоги. Медична допомога матері при:

• подвійній матці;

• дворогій матці.

О34

О34.0

Згідно з графіком візитів вагітної до жіночої консультації як при фізіологічному перебігу одноплідної вагітності.

Стаціонарне лікування у разі виникнення акушерських і перинатальних ускладнень.

1. Виникнення ускладнень перебігу вагітності.

2. Для оперативного розродження на строках вагітності 38-39 тиж.

Відсутність перинатальної патології та акушерських ускладнень.

1. Під час вагітності та післяпологового періоду.

2. Консультування з питань контрацепції.

Пухлина тіла матки, при якій мати потребує надання медичної допомоги.

Медична допомога матері при:

• поліпі тіла матки;

• матковому фіброїді.

О34.1

Госпіталізація для стаціонарного лікування.

Виникнення ускладнень перебігу вагітності.

Відсутність перинатальних і акушерських ускладнень.

Під час вагітності та післяпологового періоду.

Післяопераційний рубець матки, при якому мати потребує надання медичної допомоги.

О34.2

Лікування в умовах акушерського стаціонару.

1. Загроза переривання вагітності.

2. Клінічні та ультразвукові ознаки неспроможності рубця на матці.

3. Виникнення інших ускладнень вагітності.

4. Для оперативного розродження.

Відсутність акушерських і перинатальних ускладнень.

Під час вагітності та післяпологового періоду.

Допомога матері при цервікальній недостатності.

Медична допомога матері при:

• ушиванні шийки циркулярним швом;

• шві за Широдкаром

(зі згадкою про цервікальну недостатність чи без неї).

О34.3

1. Огляд у дзеркалах у динаміці з 12-го тижня вагітності.

2. Трансвагінальне УЗД на строках вагітності 14-15 тиж для діагностики ІЦН.

Лікування в умовах акушерського стаціонару.

1. На 14-15 тиж вагітності – для дообстеження та хірургічного лікування.

2. На 36-37 тиж вагітності – для підготовки до розродження.

Відсутність акушерських і перинатальних ускладнень.

Під час вагітності та післяпологового періоду.

Інші аномалії шийки матки, при яких мати потребує

надання медичної допомоги.

Медична допомога при:

• поліпі шийки матки;

• попередній хірургічній операції на шийці матки;

• стриктурі або стенозі шийки матки;

• пухлині шийки матки.

О34.4

1. Огляд у дзеркалах та бімануальне гінекологічне обстеження.

2. УЗД.

3. Цитологічне дослідження мазків із цервікального каналу.

4. Консультація онколога за наявності цитологічних мазків ІІ-ІІІ типу.

1. Госпіталізація для стаціонарного лікування.

2. Раціональне розродження.

1. Виявлення пухлини

шийки матки.

2. На 37-38 тиж вагітності – для розродження.

3. Ускладнення перебігу вагітності.

Відсутність акушерських і перинатальних

ускладнень.

Під час вагітності та післяпологового періоду.

Інші аномалії вагітної матки, при яких мати потребує надання медичної допомоги.

Медична допомога матері при:

• защемленні вагітної матки;

• випадінні вагітної матки;

• ретроверсії вагітної матки.

О34.5

1. Огляд у дзеркалах і бімануальне гінекологічне та акушерське обстеження.

2. УЗД.

Лікування в умовах акушерського стаціонару.

1. Защемлення або випадіння вагітної матки.

2. Ускладнення перебігу вагітності.

1. Збереження вагітності.

2. Відсутність перинатальних і акушерських ускладнень.

Під час вагітності та післяпологового періоду.

Аномалії піхви, при яких мати потребує надання медичної допомоги.

Медична допомога матері при:

• попередній хірургічній операції на піхві;

• перегородці піхви;

• стриктурі піхви;

• пухлині піхви.

Аномалії вульви та промежини, при яких мати потребує надання медичної допомоги.

Медична допомога матері при:

• фіброзі промежини;

• попередній хірургічній операції на промежині або вульві;

• ригідній промежині;

• пухлині вульви.

Інші уточнені аномалії тазових органів, при яких мати потребує надання медичної допомоги.

Медична допомога матері при:

• цистоцелe;

• пластиці тазового дна (в анамнезі);

• відвислому животі;

• ректоцеле;

• ригідному тазовому дні.

Аномалії тазових органів, при яких мати потребує медичної допомоги, неуточнені.

О34.6

О34.7

О34.8

О34.9

1. Огляд у дзеркалах і бімануальне гінекологічне та акушерське обстеження.

2. УЗД.

Лікування в умовах акушерського стаціонару.

1. Для дообстеження.

2. Ускладнення перебігу вагітності.

Відсутність акушерських і перинатальних ускладнень.

Під час вагітності та післяпологового періоду.

1
2
3
4
5
6
7
Патологічні стани плаценти:
• синдром плацентарної трансфузії;
• вади розвитку плаценти;
• інші порушення плаценти.
Плацентарне порушення, неуточнене.
О43
О43.0
О43.1
О43.8
О43.9
1. Визначення біофізичного профілю плода (БПП) з 32-го тижня вагітності.
2. УЗД в динаміці вагітності.
Госпіталізація при виникненні ускладнень перебігу вагітності.
1. Ускладнення перебігу вагітності.
2. Синдром затримки розвитку плода (СЗРП).
3. Дистрес плода.
Відсутність акушерських і перинатальних ускладнень.
Протягом вагітності та післяпологового періоду.
Передлежання плаценти.
Передлежання плаценти, уточнене як без кровотечі.
Передлежання плаценти з кровотечею.
О44
О44.0
О44.1
УЗД
1. Невідкладна госпіталізація.
2. Лікування в умовах акушерського стаціонару.
Наявність патології.
Відсутність акушерських і перинатальних ускладнень.
Протягом вагітності та післяпологового періоду.
Передчасне відшарування плаценти (відторгнення плаценти).
Передчасне відшарування плаценти з порушенням згортання крові.
Інше передчасне відшарування плаценти.
Передчасне відшарування плаценти, неуточнене.
О45
О45.0
О45.8
О45.9
УЗД.
Акушерське обстеження.
1. Невідкладна госпіталізація.
2. Лікування в умовах акушерського стаціонару.
Наявність патології.
Відсутність акушерських
і перинатальних ускладнень.
Протягом вагітності та післяпологового періоду.

1
2
3
4
5
6
7
Переношена вагітність.
О48
Визначення строку вагітності за анамнестичними даними, даними динамічного ультразвукового спостереження.
Під час 8-го візиту вагітну інформують про необхідність 9-го візиту і госпіталізації на 41-му тижні.
При відмові від госпіталізації проводиться огляд вагітної спільно із завідувачем жіночої консультації чи іншим лікарем. У разі повторної відмови від госпіталізації пропонується посилений антенатальний моніторинг – КТГ 2 рази на тиждень, УЗД рівня амніотичної рідини.
1. Госпіталізація на 41-му тижні вагітності.
2. Дистрес плода.
Відсутність акушерських і перинатальних ускладнень.
Протягом вагітності та післяпологового періоду.

1
2
3
4
5
6
7
Звичний викидень.
N96
1. Комплексне обстеження для уточнення причин невиношування до вагітності.
2. Преконцепційна підготовка.
Етіотропна терапія
залежно від діагностованих причин невиношування.
1. Симптоми загрози переривання вагітності.
2. Ускладнення вагітності.
Виношування наступної
вагітності.
Період планування вагітності, під час наступної вагітності, пологів та післяпологового періоду.

1

2

3

4

5

6

7

Існуючий раніше цукровий діабет (ЦД), інсулінозалежний.

О24.0

1. Згідно з графіком візитів вагітної до жіночої консультації як при фізіологічному перебігу вагітності.

2. Індивідуальний план ведення вагітності.

3. Консультація ендокринолога, окуліста, нефролога.

4. Визначення БПП та доплерометрія (з 30-го тижня вагітності).

1. Корекція інсулінотерапії за даними глікемічного профілю в умовах ендокринологічного диспансеру.

2. Профілактика ускладнень, корекція дози та режиму інсулінотерапії; нормалізація вуглеводного обміну.

3. Відмова від грудного вигодовування при тяжких формах ЦД.

4. Санаторно-курортне лікування.

1. І триместр – госпіталізація до ендокринологічного стаціонару для корекції та підбору інсулінотерапії.

2. Ускладнення перебігу вагітності та декомпенсація ЦД.

3. Госпіталізація на 36-му тижні для підготовки до розродження.

1. Відсутність ускладнень ЦД.

2. Відсутність акушерських і перинатальних ускладнень.

1. Протягом вагітності та післяпологового періоду.

2. Постійно в ендокринолога.

Існуючий раніше ЦД, інсулінонезалежний.

О24.1

1. Згідно з графіком візитів вагітної до жіночої консультації як при фізіологічному перебігу вагітності.

2. Індивідуальний план ведення вагітності.

3. Консультація ендокринолога, окуліста, нефролога.

4. Визначення БПП та доплерометрія (з 30-го тижня вагітності).

1. Корекція інсулінотерапії за даними глікемічного профілю в умовах ендокринологічного диспансеру.

2. Профілактика ускладнень, корекція дози та режиму інсулінотерапії; нормалізація вуглеводного обміну.

3. Відмова від грудного вигодовування при тяжких формах ЦД.

4. Санаторно-курортне лікування.

1. І триместр – госпіталізація до ендокринологічного стаціонару для корекції тактики ведення вагітної.

2. Ускладнення перебігу вагітності та декомпенсація ЦД.

3. Госпіталізація на 36-му тижні для підготовки до розродження.

1. Відсутність ускладнень ЦД.

2. Відсутність акушерських і перинатальних ускладнень.

1. Протягом вагітності та післяпологового періоду.

2. Постійно в ендокринолога.

Попередній ЦД, пов’язаний з недостатністю харчування.

Попередній ЦД, неуточнений.

О24.2

О24.3

1. Згідно з графіком візитів вагітної до жіночої консультації як при фізіологічному перебігу вагітності.

2. Індивідуальний план ведення вагітності.

3. Консультація ендокринолога, окуліста, нефролога.

4. Визначення БПП та доплерометрія (з 30-го тижня вагітності).

1. Корекція інсулінотерапії за даними глікемічного профілю в умовах ендокринологічного диспансеру.

2. Профілактика ускладнень, корекція дози та режиму інсулінотерапії; нормалізація вуглеводного обміну.

3. Відмова від грудного вигодовування при тяжких формах ЦД.

4. Санаторно-курортне лікування.

1. І триместр – госпіталізація до ендокринологічного стаціонару для корекції тактики ведення вагітної.

2. Ускладнення перебігу вагітності та декомпенсація ЦД.

3. Госпіталізація на 36-му тижні для підготовки до розродження.

1. Відсутність ускладнень ЦД.

2. Відсутність акушерських і перинатальних ускладнень.

1. Протягом вагітності та післяпологового періоду.

2. Постійно в ендокринолога.

ЦД, виникаючий в період вагітності.

ЦД при вагітності, неуточнений.

О24.4

О24.9

1. Відповідно до рубрики В.

2. Консультація ендокринолога, окуліста, нефролога.

3. Визначення БПП та доплерометрія в динаміці спостереження (з ІІІ триместру).

1. Корекція інсулінотерапії за даними глікемічного профілю в умовах ендокринологічного диспансеру.

2. Профілактика ускладнень, корекція дози та режиму інсулінотерапії; нормалізація вуглеводного обміну.

3. Відмова від грудного вигодовування при тяжких формах ЦД.

4. Санаторно-курортне лікування.

5. Відмова від грудного вигодовування у разі нестабільності рівня глікемії.

1. І триместр – госпіталізація до ендокринологічного стаціонару для корекції тактики ведення вагітної.

2. Ускладнення перебігу вагітності та декомпенсація ЦД.

3. Госпіталізація на 36-му тижні для підготовки до розродження.

1. Відсутність ускладнень перебігу ЦД.

2. Відсутність акушерських і перинатальних ускладнень.

1. Протягом вагітності та післяпологового періоду.

2. Направлення до ендокринолога.

1

2

3

4

5

6

7

Інфекції нирок при вагітності.

Інфекції сечового міхура при вагітності.

Інфекції сечівника при вагітності.

Інфекції інших відділів сечових шляхів при вагітності.

Неуточнена інфекція сечових шляхів при вагітності.

О23.0

О23.1

О23.2

О23.3

О23.4

1. Обстеження на безсимптомну бактеріурію. 2. Бактеріологічне дослідження сечі та крові.

3. Аналіз сечі за Нечипоренком.

4. Добовий діурез.

5. Проба за Зимницьким.

6. Біохімічні показники крові: креатинін, залишковий азот, коагулограма.

7. УЗД нирок.

8. Консультація уролога, нефролога.

1. Лікування в умовах спеціалізованого стаціонару до 22 тиж вагітності.

2. Госпіталізація до акушерського стаціонару з 22-го тижня вагітності.

1. З метою дообстеження та уточнення діагнозу.

2. Загострення процесу.

3. Ускладнення перебігу вагітності.

1. Нормалізація аналізів сечі.

2. Відсутність акушерських і перинатальних ускладнень.

Протягом вагітності та післяпологового періоду.

1

2

3

4

5

6

7

Медична допомога матері у зв’язку з іншими станами, переважно пов’язаними з вагітністю.

Надмірне збільшення маси тіла під час вагітності.

О26

О26.0

1. Рекомендований графік візитів

1-й – бажано до 12 тиж.

2-й – не пізніше 2 тиж після першого візиту.

3-й – 19-21 тиж вагітності після проходження другого УЗД.

4-й – 25-26 тиж.

5-й – 30 тиж.

6-й – 34-35 тиж.

7-й – 38 тиж.

8-й – 40 тиж.

9-й – 41 тиж.

2. Консультація терапевта, ендокринолога, дієтолога.

1. Прийом фолієвої кислоти до 12 тиж вагітності (400 мкг щодня). Якщо в анамнезі відмічалися випадки народження плодів/дітей з вродженими вадами нервової трубки – 800 мкг щодня.

2. Дієтотерапія.

3. ЛФК.

4. Санаторно-курортне лікування.

Ускладнення перебігу вагітності.

Відсутність акушерських і перинатальних ускладнень.

Протягом вагітності та післяпологового періоду.

Медична допомога жінці зі звичним невиношуванням вагітності.

О26.2

1. Комплексне обстеження для з’ясування причин невиношування (відповідно до клінічного протоколу).

2. Медико-генетичне консультування.

1. Прегравідарна підготовка відповідно до діагностованих причин невиношування.

2. Індивідуальний план ведення планованої вагітності.

Ускладнення перебігу вагітності.

1. Виношування вагітності.

2. Відсутність акушерських і перинатальних ускладнень.

1. На етапі планування вагітності.

2. Протягом вагітності та післяпологового періоду.

Збережений внутрішньоматковий контрацептив (ВМК) при вагітності.

О26.3

1. Бімануальне гінекологічне обстеження.

2. УЗД органів малого таза.

3. Консультування відносно планів щодо доношування вагітності.

4. Індивідуальний план ведення вагітності при бажанні доношувати вагітність після видалення ВМК у І триместрі.

Направлення до гінекологічного стаціонару для видалення ВМК або переривання вагітності (за бажанням пацієнтки).

1. При відмові від доношування вагітності направлення до гінекологічного стаціонару для переривання вагітності.

2. Ускладнення перебігу вагітності після видалення ВМК.

Відсутність акушерських і перинатальних ускладнень.

Протягом вагітності та післяпологового періоду.

Герпес вагітних.

О26.4

1. Індивідуальний план ведення вагітності.

2. Обстеження методом ПЛР у 36-37 тиж вагітності для встановлення виділення вірусу простого герпесу з цервікальним слизом.

1. При перенесеному первинному епізоді генітального герпесу та лікуванні противірусними препаратами у І триместрі рекомендувати переривання вагітності.

2. Місцеве протигерпетичне лікування за наявності висипань.

3. Відновлення біоценозу піхви.

1. Ускладнення перебігу вагітності.

2. Загострення генітального герпесу з порушенням працездатності.

3. Для визначення тактики розродження і підготовки до розродження з 38-го тижня вагітності.

Відсутність акушерських і перинатальних ускладнень.

Протягом вагітності та післяпологового періоду.

Гіпотензивний синдром вагітних.

О26.5

1. Рекомендований графік візитів

1-й – бажано до 12 тиж.

2-й – не пізніше 2 тиж після першого візиту.

3-й – 19-21 тиж вагітності після проходження другого УЗД.

4-й – 25-26 тиж.

5-й – 30 тиж.

6-й – 34-35 тиж.

7-й – 38 тиж.

8-й – 40 тиж.

9-й – 41 тиж.

2. Консультація терапевта, ендокринолога, дієтолога.

1. Раціональне харчування.

2. Вітамінотерапія.

Ускладнення перебігу вагітності.

Відсутність акушерських і перинатальних ускладнень.

Протягом вагітності та післяпологового періоду.

Ураження печінки під час вагітності, пологів та в післяпологовому періоді.

О26.6

1. Індивідуальний план ведення вагітності.

2. УЗД органів черевної порожнини.

3. Біохімічне обстеження

(білірубін, трансамінази, загальний білок, білкові фракції, креатинін, коагулограма).

4. Обстеження на маркери гепатитів.

5. Консультація інфекціоніста, гастроентеролога.

1. Дієтотерапія.

2. Патогенетична та симптоматична терапія.

1. Ускладнення перебігу вагітності.

2. Погіршання перебігу екстрагенітальної патології.

Відсутність акушерських і перинатальних ускладнень.

Під час вагітності та післяпологового періоду.

1
2
3
4
5
6
7
Гематологічні відхилення, виявлені при допологовому обстеженні матері.
Біохімічні відхилення, виявлені при допологовому обстеженні матері.Цитологічні зміни, виявлені при допологовому обстеженні матері.
О28.0
О28.1
О28.2
1. Консультація та обстеження в профільних стаціонарах.
2. Консиліумне визначення можливості виношування вагітності.
1. Консультування щодо можливого ефективного методу контрацепції.
2. Преконцепційна підготовка відповідно до виявленої патології.
3. Ведення вагітної спільно з профільним спеціалістом.
Обстеження та лікування у профільних стаціонарах.
Стабілізація перебігу екстрагенітальної патології.
1. Спостереження профільного спеціаліста.
2. Забезпечення ефективного методу контрацепції.
Патологічні зміни, виявлені при ультразвуковому антенатальному обстеженні матері.
О28.3
Медико-генетичне консультування.
Госпіталізація до акушерського стаціонару.
Патологічні зміни, виявлені при ультразвуковому антенатальному обстеженні матері.
Відсутність акушерських ускладнень.
1. Протягом вагітності та післяпологового періоду.
2. Направлення до медико-генетичних центрів (МГЦ).
Патологічні зміни, виявлені при рентгенологічному антенатальному обстеженні матері.
О28.4
Медико-генетичне консультування.
Госпіталізація до акушерського стаціонару.
Патологічні зміни, виявлені при антенатальному обстеженні матері.
Відсутність акушерських ускладнень.
1. Протягом вагітності та післяпологового періоду.
2. Направлення до МГЦ.
Хромосомні або генетичні аномалії, виявлені при антенатальному обстеженні матері.
О28.5
Медико-генетичне консультування.
Госпіталізація до акушерського стаціонару.
Патологічні зміни, виявлені при антенатальному обстеженні матері.
Відсутність акушерських ускладнень.
1. Протягом вагітності та післяпологового періоду.
2. Направлення до МГЦ.
Інші відхилення від норми, виявлені при антенатальному обстеженні матері, та неуточнені.
О28.8
О28.9
Медико-генетичне консультування.
Госпіталізація до акушерського стаціонару.
Патологічні зміни, виявлені при антенатальному обстеженні матері.
Відсутність акушерських ускладнень.
1. Протягом вагітності та післяпологового періоду.
2. Направлення до МГЦ.

Наш журнал
у соцмережах:

Випуски за 2011 Рік

Зміст випуску 8 (49), 2011

 1. Г.О. Ісламова

 2. Г.О. Ісламова

 3. Г.О. Ісламова

 4. Г.О. Ісламова

 5. Г.О. Ісламова

 6. Г.О. Ісламова

 7. Г.О. Ісламова

 8. H. Tindle, E. Davis, L. Kuller

 9. Г.О. Ісламова

Випуски поточного року

Зміст випуску 1 (153), 2024

 1. В.І. Пирогова

 2. Д.О. Птушкіна

 3. О.О. Ковальов, К.О. Ковальов

 4. О.О. Ковальов