сховати меню

Про журнал

Журнал Медичні аспекти здоров'я жінки:

Журнал для лікарів, які розглядають проблеми жіночого здоров'я в комплексі. Видання буде цікавим, насамперед, акушерам-гінекологам, терапевтам, дерматовенерологам, онкогінекологам, ендокринологам, кардіологам, генетикам, психіатрам.

Концепція журналу базується на наступній тезі: «Є «вузькі» фахівці, але немає «вузьких» хвороб!».

Мета нашого видання:

  • Інформування лікарів та підвищення їх професійного рівня стосовно гендерних особливостей перебігу захворювань у жінок за допомогою публікації матеріалів, які базуються на даних доказової медицини.
  • Формування у цільової аудиторії світогляду, заснованого на розумінні чіткої межі і взаємозв'язку всіх фізіологічних і патологічних процесів в жіночому організмі, що є запорукою призначення ефективної та своєчасної терапії.

Журнал заснований
у липні 2006 р.
Періодичність
6 разів на рік + збірник клінічних рекомендацій
Загальний наклад
10 000
Мови видання
українська, російська, англійська
ISSN (print)
2311-5335
ISSN (online)
2411-8893
Передплатний індекс за каталогом «Укрпошти»
95404
Засновник
Ігор Іванченко
Видавець
ТОВ «Медичні аспекти здоров'я людини»
Генеральний директор
Сергій Черкасов
Свідоцтво про державну реєстрацію
КВ № 22772-12672ПР від 03.07.2017

Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи поглядів автора. За достовірність фактів, цитат, імен та інших відомостей відповідають автори. Редакція залишає за собою право редагувати та скорочувати надані матеріали.

Матеріали з позначкою «Р» публікуються на правах реклами. Позначка «Р» використовується для публікацій рекламного характеру, які містять інформацію про медичні лабораторії, послуги медичних клінік, медичну апаратуру тощо, а також про лікарські засоби, які не внесені до переліку заборонених для рекламування.
Публікації з позначкою «I» містять інформацію про лікарські засоби і призначені для медичних і фармацевтичних працівників.

Правовий режим інформації, викладеної в цьому виданні або наданої для розповсюдження на спеціалізованих заходах з медичної тематики, в першу чергу визначається Законом України від 04.04.1996 № 123/96-ВР «Про лікарські засоби». Відповідальність за зміст рекламних та інформаційних матеріалів несуть особи, які подали зазначені матеріали для їх розміщення у виданні.

Повне або часткове відтворення та роз­множення в будь-який спосіб матеріалів, опублікованих у цьому виданні, допускається тільки з письмового дозволу редакції та з посиланням на джерело.

Рукописи не повертаються і не рецензуються.


Главный редактор:
Ткаченко Руслан Афанасьевич
д.мед.н., профессор, заведующий курсом акушерской реанимации кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии НМАПО им. П.Л. Шупика

 

Бенюк Василий Алексеевич
д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии №3 НМУ им. А.А. Богомольца
Венцковский Борис Михайлович
член-корр. НАМН Украины, д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии №1 НМУ им. А.А. Богомольца
Веропотвелян Николай Петрович
к.мед.н., заслуженный врач Украины, главный врач ОКУ «Межобластной центр медицинской генетики и пренатальной диагностики», г. Кривой Рог
Вовк Ірина Борисівна
д.мед.н., професор, керівник відділення планування сім’ї ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»
Гнатко Елена Петровна
д.мед.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии №2 НМУ им. А.А. Богомольца
Давыдова Юлия Владимировна
д.мед.н., заведующая акушерским отделением экстрагенитальной патологии и постнатальной реабилитации Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины
Дубоссарская Зинаида Михайловна
заслуженный деятель науки и техники Украины, д.мед.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПО Днепропетровской государственной медицинской академии
Дубоссарская Юлианна Александровна
д.мед.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии ФПО Днепропетровской государственной медицинской академии
Жабченко Ирина Анатольевна
д.мед.н., заведующая отделением патологии беременности и родов Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины
Йоскович Олександр
професор, завідувач відділення акушерської анестезіології Shaare Zedek Medical Center (Єрусалим, Ізраїль)
Калюжная Лидия Денисовна
д.мед.н., профессор кафедры дерматовенерологии НМАПО им. П.Л. Шупика
Князькова Ирина Ивановна
д.мед.н., профессор кафедры внутренней медицины №1 и клинической фармакологии Харьковского национального медицинского университета
Кондратюк Валентина Константиновна
д.мед.н., главный научный сотрудник отделения планирования семьи Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины
Кузнецов Валерий Николаевич
д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии НМАПО им. П.Л. Шупика
Лившиц Людмила Аврамовна
д.мед.н., профессор, заведующая отделом геномики человека Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины
Маньковский Борис Никитович
член-кор. НАМН Украины, д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой диабетологии НМАПО им. П.Л. Шупика
Медведь Владимир Исаакович
член-корр. НАМН Украины, д.мед.н., профессор, заведующий отделением внутренней патологии беременных Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины
Поворознюк Владислав Владимирович
д.мед.н., профессор, руководитель отдела клинической физиологии и патологии опорно-двигательного аппарата Института геронтологии НАМН Украины
Ромащенко Оксана Василівна
д.мед.н., професор, головний науковий співробітник відділу сексопатології та андрології ДУ «Інститут урології НАМН України»
Смоланка Иван Иванович
д.мед.н., профессор, руководитель отдела опухолей грудной железы и ее реконструктивной хирургии Национального института рака АМН Украины
Татарчук Татьяна Феофановна
член-корр. НАМН Украины, д.мед.н., профессор, заведующая отделом эндокринной гинекологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины
Чумаченко Євген
Професор кафедри анестезіології Hospital Center «Eure-Et-Seine» (Вернон, Франція)
Шунько Елизавета Евгеньевна
д.мед.н., профессор, заведующая кафедрой неонатологии НМАПО им. П.Л. Шупика

 


Шеф-редактор
Анна Хиць
Медичний редактор
Марина Малєй
Літературний редактор / коректор
Оксана Горіна
Дизайн / верстка
Марина Порада

Відділ передплати
вул. Світлицького, 35, м. Київ, 04123
Тел./факс: (044) 364-40-28
e-mail:

ТОВ «Медичні аспекти здоров’я людини»
вул. Світлицького, 35, м. Київ, 04123

код за ЄДРПОУ
38391849
р/р
UA 413510050000026006636475400 в ПАТ «УкрСиббанк», м. Київ
МФО
351005

Випуски поточного року

2 (154)

Зміст випуску 2 (154), 2024

  1. Ю.В. Лавренюк, К.В. Чайка, С.М. Корнієнко, Н.Л. Лічутіна

  2. К.В. Харченко

  3. О.В. Нідельчук

  4. Ф. Вікаріотто, Т.Ф. Татарчук, В.В. Дунаєвська

1 (153)