сховати меню

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

сторінки: 76-77

С.А. Кубанський, завідувач відділу з правових питань Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я

Kubanskij_8_25.jpg

У лікарні, де я працюю, другий рік поспіль адміністрація вимагає надати довідку з міліції про те, що лікарі-хірурги не мають судимостей. Мотивують це тим, що лише за наявності такої довідки можна призначати і списувати наркотичні засоби. Довідку слід оформляти у позаробочий час і за власний рахунок. Чи має право адміністрація вимагати такі документи та на підставі якого наказу?

С. Красномовець, м. Київ

Наказом МОЗ України від 02.02.2010 р. № 66 затверджено Ліценційні умови провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку. Без дотримання цих умов неможливо отримати ліцензію для надання медичної допомоги з використанням наркотичних засобів, психотропних речовин тощо.
Розділом 2 вищевказаних Ліцензійних умов визначено і кваліфікаційні вимоги до персоналу, який згідно зі своїми службовими обов'язками має чи буде мати доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Такий доступ оформляється на підставі:
1. Довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров'я про відсутність у таких працівників психічних розладів, пов'язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами; про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до провадження окремих видів діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
2. Довідки з Міністерства внутрішніх справ про відсутність у працівників незнятої чи непогашеної в установленому порядку судимості за вчинення злочину середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого або злочину, пов'язаного з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у т.ч. вчиненого за межами України.
Однак процедуру ліцензування проходить заклад охорони здоров’я або його відокремлений структурний підрозділ, а не фізична особа – найманий працівник. Таким чином, якщо останній був прийнятий на роботу до введення в дію зазначеного нормативного акта, власник або уповноважений ним орган повинен забезпечити таку можливість працівникові для отримання та надання зазначених документів, оскільки процедура ліцензування є виробничою необхідністю власника, а не працівника.
Окрім того, згідно з нормами ст. 123 та 169 Кодексу законів про працю України (КЗпП), серед гарантій для працівників, що направляються на обстеження до медичного закладу, є збереження середнього заробітку за місцем роботи за час перебування на такому обстеженні.
Відповідно до ст. 24 КЗпП України, у разі прийняття на роботу нового працівника власник або уповноважений ним орган має право вимагати від нього вищезазначені документи, якщо це буде передбачено внутрішніми розпорядчими документами власника або уповноваженого ним органу.

Мене змушують вступити до благодійної організації «Муніципальна лікарняна каса м. Києва». Відповідно до умов членства, із зарплати до цього фонду будуть відраховувати близько 30 грн щомісяця. Яким чином діяти у такій ситуації та які гарантійні документи слід вимагати від цієї організації при вступі?

З. Регеша, м. Київ

Згідно із Законом України «Про благодійництво та благодійні організації», такі благодійні організації є місцевими, які об’єднують фізичних та юридичних осіб на добровільній основі та спільності інтересів з метою здійснення благодійної діяльності і не передбачають отримання прибутку від неї.
Відповідно до чинного законодавства України, ніхто не може примусово вступати до благодійних організацій, а членство в них є добровільним. Це означає, що вступ до такої організації та членство в ній повинні провадитись лише на добровільній основі, яка б відповідала внутрішньому переконанню людини. Це виключає будь-який примус та колективний вступ медичних працівників.
Згідно із Законом СРСР «Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями» (досі чинний на території України), трудовий колектив підприємства, установи, організації – це об’єднання всіх працівників, які здійснюють спільну трудову діяльність на державному, громадському підприємстві, в установі, організації, в колгоспі та іншій кооперативній організації.
Трудовий колектив не є юридичною особою, а тому не може бути членом благодійної організації. Також згідно зі ст. 1 вищезазначеного закону, благодійники – це фізичні та юридичні особи, які здійснюють благодійництво в інтересах набувачів благодійної допомоги. Цей закон є спеціальним, і саме відповідно до його норм зареєстровані та діють такі організації. Даним законодавчим актом не передбачено можливості колективного вступу до благодійної організації.
Крім того, рішення щодо вступу фізичної особи до благодійної організації приймається виключно індивідуально, адже відповідно до ст. 319 Цивільного кодексу України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд або через довірену особу. При набутті членства у такій організації фізична особа жертвує своє майно (розпоряджається ним та відчужує його) у вигляді грошей, отже рішення за неї не може приймати трудовий колектив.
Без особистої згоди, викладеної у заяві, на вступ до благодійної організації жодна особа не може бути залучена до членства. Тому без її згоди ніяким чином не можуть бути перераховані будь-які внески чи пожертви на рахунки організації, тим більше відрахування із заробітної плати.
У разі виникнення у працівника питань про розмір заробітної плати (в т.ч. яку централізовано перераховують на картковий рахунок працівника) з метою контролю власних доходів, то відповідно до норм статті 49 КЗпП України він має право звернутись до власника або уповноваженого ним органу з вимогою надання довідки про роботу та зарплату. Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний надати працівникові таку довідку про його роботу на даному підприємстві, в установі, організації із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і розміру заробітної плати.
Якщо працівник вирішив набути членства у подібній організації, то, по-перше, він повинен самостійно звернутись до неї; по-друге, ознайомитися зі статутними документами, програмою діяльності, положенням про членство в благодійній організації, положенням про порядок використання благодійних внесків та іншими внутрішніми документами такої організації; зробити власний вибір.

Наш журнал
у соцмережах:

Випуски за 2011 Рік

Зміст випуску 8 (49), 2011

 1. Г.О. Ісламова

 2. Г.О. Ісламова

 3. Г.О. Ісламова

 4. Г.О. Ісламова

 5. Г.О. Ісламова

 6. Г.О. Ісламова

 7. Г.О. Ісламова

 8. H. Tindle, E. Davis, L. Kuller

 9. Г.О. Ісламова

Випуски поточного року

Зміст випуску 2 (154), 2024

 1. Ю.В. Лавренюк, К.В. Чайка, С.М. Корнієнко, Н.Л. Лічутіна

 2. К.В. Харченко

 3. О.В. Нідельчук

 4. Ф. Вікаріотто, Т.Ф. Татарчук, В.В. Дунаєвська

Зміст випуску 1 (153), 2024

 1. В.І. Пирогова

 2. Д.О. Птушкіна

 3. О.О. Ковальов, К.О. Ковальов

 4. О.О. Ковальов