сховати меню

Акушерство

сторінки: 77

Під ред. Б.М. Венцківського, Г.К. Степанківської, М.Є. Яроцького. – К.: Медицина, 2010. – 448 с.

У книзі представлені сучасні підходи до ведення вагітності, методики пренатального та інтранатального визначення стану плода, принципи ведення жінок у післяпологовому періоді; підходи до діагностики, тактики ведення та лікування вагітних із різною екстрагенітальною патологією. Велику увагу приділено виконанню основних акушерських операцій, техніці проведення місцевих процедур. Описана акушерська тактика, в т.ч. розродження шляхом кесарева розтину, профілактики та боротьби з акушерськими кровотечами, ДВЗ-синдромом і акушерським травматизмом. Розглянуті аспекти, що стосуються підтримки грудного вигодовування, а також порушення й ускладнення лактації.
Книга стане незамінним помічником у щоденній роботі викладачів вищих медичних навчальних закладів та у формуванні сучасних поглядів майбутніх лікарів-акушерів. Видання створено відповідно до нової програми з акушерства, відповідає вимогам Болонського процесу та розраховане на іноземних студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівня акредитації.

Наш журнал
у соцмережах:

Випуски за 2011 Рік

Зміст випуску 8 (49), 2011

 1. Г.О. Ісламова

 2. Г.О. Ісламова

 3. Г.О. Ісламова

 4. Г.О. Ісламова

 5. Г.О. Ісламова

 6. Г.О. Ісламова

 7. Г.О. Ісламова

 8. H. Tindle, E. Davis, L. Kuller

 9. Г.О. Ісламова

Випуски поточного року

Зміст випуску 2 (154), 2024

 1. Ю.В. Лавренюк, К.В. Чайка, С.М. Корнієнко, Н.Л. Лічутіна

 2. К.В. Харченко

 3. О.В. Нідельчук

 4. Ф. Вікаріотто, Т.Ф. Татарчук, В.В. Дунаєвська

Зміст випуску 1 (153), 2024

 1. В.І. Пирогова

 2. Д.О. Птушкіна

 3. О.О. Ковальов, К.О. Ковальов

 4. О.О. Ковальов