сховати меню

Репродуктивна хірургія у медичному центрі «Мати та дитина»

сторінки: 60-62

Нещодавно медичний центр «Мати та дитина» відкрив нове сучасне та оснащене за останніми технологіями хірургічне відділення. Сервіс та високі стандарти обслуговування створюють максимально комфортні умови перебування пацієнтів у ме­дичному центрі. Провідні фахівці клініки мають успішний досвід ефективного лікування різноманітної гінекологічної патології із застосуванням як малоінвазивної хірургії, так і великих порожнинних операцій (за наявності показань). Натепер на базі медичного центру можливе проведення понад 35 видів хірургічних втручань на органах репродуктивної системи.

Завідувач відділення хірургії, акушер-гінеколог, хірург, онкогінеколог, лікар вищої категорії, кандидат медичних наук, заслужений лікар України Ярослав Михайлович Винярський розповів про роботу свого відділення.

 

mazg181_6062_f-300x165.jpg

 

– Ярославе Михайловичу, на Вашу думку, що включає поняття «сучасна репродуктивна хірургія»?

Сучасна репродуктивна хірургія – це цілий комплекс заходів, який включає, по-перше, перед­операційну підготовку – повне обстеження пацієнтки та її партнера за допомогою лабораторних та інструментальних методик; по-друге, виконання самих операцій: вибір хірургічного втручання, тактики, доступу, об’єму та шовного матеріалу. І, звичайно, післяопераційна реабілітація – фізіо­терапевтичні методики, прогестини тощо.

 

Які види оперативних втручань можуть проводитися при підготовці до застосування допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ)?

Спектр операцій може бути досить широким і залежить від профілю основного захворювання, що стало причиною безпліддя. Найбільш поширеними є втручання, спрямовані на відновлення функції маткових труб, наприклад видалення спайок або реконструктивно-пластичні операції. Далі за частотою йдуть операції, пов’язані з патологією яєчників (кісти, ендометріоз тощо). На жаль, останнім часом дедалі частіше у жінок молодого віку зустрічається лейоміома (фіброміома) матки, що порушує репродуктивну функцію. Непоодинокі й стани, що супроводжуються утворенням поліпів ендометрія, які вимагають хірургічної корекції. Важливим компонентом підготовки до ДРТ є виявлення і лікування фонової, передракової патології шийки матки. Про це можна говорити багато, але кращою профілактикою патологічних станів, що потребують хірургічного лікування, є консультація гінеколога з проведенням кольпоскопії, УЗД органів малого таза, рідинної цитології – трьох китів, що сприяють діагностиці патології репродуктивної системи.

Найчастіше при підготовці до ДРТ подружньої пари виявляється, що оперативного втручання потребує і чоловік. Після обстеження із застосуванням різних методів діагностики ми часто переконуємося в необхідності проведення специфічних оперативних втручань на яєчках, що дають змогу отримати функціонально придатні для ДРТ сперматозоїди.

 

Які хірургічні методи для лікування безпліддя застосовуються у медичному центрі?

Методи, які ми використовуємо в репродуктивній хірургії, можна умовно розділити на традиційні (класичні) та альтернативні. Статистика доводить, що класичні методи лікування безпліддя не повністю задовольняють наші очікування: ми отримуємо лише близько 15% позитивних результатів. Це зумовлює активний пошук альтернативних видів хірургічних втручань. На сьогоднішній день можна з упевненістю сказати про настання ери малоінвазивної, ендоскопічної хірургії.

Що стосується основних методів альтернативних видів втручань, то у нашому центрі здійснюють діа­гностичну гістероскопію, гістерорезектоскопію, лапароскопічну хірургію та інші малоінвазивні операції для відновлення репродуктивної функції. Натепер ми використовуємо практично весь спектр альтернативних методів.

 

Чи є статистика покращення показників ефективності лікування безпліддя, наприклад після застосування лапароскопічних методів?

На основі аналізу наукових публікацій, статистичних даних та наших спостережень позитивні результати різняться залежно від методу оперативних втручань. Так, наприклад, при класичних операціях, які вже відходять у минуле, вагітність настає в 15% випадків, при мікрохірургічних втручаннях – в 20-25%. При сучасних ендоскопічних операціях показник настання вагітностей становить близько 50% випадків.

Зовсім недавно (5 років тому) було проведене цікаве дослідження – визначення частоти настання вагітності після проведення ендоскопічних операцій на маткових трубах. Результат виявився досить незначним – 15-18% випадків. Період до настання вагітності при цьому у середньому становив 5-6 міс після операції.

Дослідження показали, що при розмірі гідросальпінксу діаметром > 1 см вірогідність вагітності практично дорівнює нулю, тобто такі пацієнтки є потенційними кандидатами для видалення маткових труб та проведення екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). Таким чином, показаннями до тубектомії є товстостінна маткова труба, гідросальпінкс > 1 см, спайки ІІ-ІІІ стадії у фімбріональному відділі, поширення спайкового процесу, оклюзія дистальних відділів маткової труби.

У практичній діяльності будь-якого хірурга трапляються різні випадки. Так, у жінок, які були прооперовані після ЕКЗ (реконструктивні пластичні операції), наставала нормальна маткова вагітність. Також у моїй практиці зустрічались пацієнтки, яким після проведених операцій був застосований метод ЕКЗ, і вони теж завагітніли. Тобто не зовсім коректно протиставляти різні методи, кращим варіантом є оптимальне доповнення одного методу іншим.

 

Ярославе Михайловичу, як Ви вважаєте, у чому причина жіночого безпліддя?

Основними причинами, що призводять до виникнення безпліддя, є перенесені запальні захворювання органів малого таза вірусної і бактеріальної етіології. Як відомо, тенденцією сучасної цивілізації є поширення вірусних захворювань, які мають хронічний перебіг і не можуть бути повністю вилікувані (наприклад герпетична, цитомегаловірусна інфекції та ряд інших).

Якісною профілактикою цих інфекційних захворювань є наявність одного сексуального партнера, використання відповідних методів контрацепції, а також планування вагітності, що значно покращує прогнози її настання.

Другою, найбільшою за частотою причиною безпліддя, є перенесені оперативні втручання на органах малого таза, які навіть у молодому віці можуть зумовити абсолютну стерильність. Наприклад, відсутність маткових труб є абсолютним показанням до проведення ДРТ.

Часто єдиним показанням для ДРТ є чоловічий фактор безпліддя. У цьому випадку лікарем можуть бути застосовані і консервативна терапія, і оперативні втручання, в результаті чого у чоловіка з’явиться можливість мати власну дитину.

 

Які переваги лікування в хірургічному центрі «Мати та дитина»?

Для максимально ефективного вирішення поставлених завдань і зручності пацієнтів на базах нашого медичного центру впроваджено модель замкнутого циклу, що містить такі етапи:

 • передопераційну підготовку: консультування профільних фахівців, повне клініко-лабораторне обстеження, коригуюче лікування, спрямоване на мінімізацію анестезіологічних і хірургічних ризиків;
 • оперативне лікування: проведення хірургічного втручання, ведення хворого в післяопераційному періоді;
 • реабілітацію з використанням комплексного підходу, у т.ч. фізіотерапії.

У медичному центрі представлена офісна хірургія, хірургія одного дня (амбулаторно-поліклінічне відділення, денний стаціонар); хірургічні втручання, що вимагають тривалого перебування в стаціонарі.

 

Давайте зупинимося більш детально на особливостях ведення хворих у післяопераційному періоді.

Післяопераційний період у структурі комплексного підходу до репродуктивної хірургії має особливе значення. Так, ведення післяопераційного періоду при ендоскопічних операціях спрямоване на профілактику та своєчасне виявлення усіх можливих ускладнень, пов’язаних з накладанням карбоксиперітонеуму під час операції; пов’язаних безпосередньо з оперативним втручанням (шви, виділення, біль та ін.); зумовлених лежачим положенням пацієнтки; анестезіологічних ускладнень.

Ведення хворих – це перш за все догляд у ранньому післяопераційному періоді: зігрівання, контроль пульсу, артеріального тиску; оцінка виділень зі статевих шляхів та дренажів; спостереження за станом катетера Фолея (кількість сечі, її колір). Крім того, проводиться антибіотикопрофілактика та профілактика тромбозів (використання компресійної білизни); контроль показників гемодинаміки та визначення симптомів подразнення очеревини; адекватне знеболення; інфузійна терапія; ЛФК та масаж. Усі перераховані складові мають величезне значення в післяопераційному періоді, і дрібниць тут не існує.

 

Ярославе Михайловичу, Ви використовуєте в медичному центрі хірургію одного дня. Розкажіть, будь ласка, про її переваги.

«Хірургія одного дня» – це термін, який було вперше введено у Великобританії і який вже набув популярності в медицині. Це один з найбільш перспективних напрямів у медичному центрі «Мати та дитина», тому що майже 60% хірургічних втручань виконується саме за цією програмою.

Застосування даної методики вимагає високого професіоналізму всього медичного персоналу: як лікарів, так і медсестер. Широке використання сучасних малоінвазивних технологій у хірургії дає змогу якісно та безпечно провести хірургічну корекцію й забезпечити виписку хворого додому в день оперативного втручання.

 

У чому полягає перспектива хірургії одного дня?

Тут можна назвати цілий ряд переваг, серед яких:

 • хірургічне лікування на сучасному рівні в комфортних умовах за 1 день;
 • застосування малоінвазивних методів хірургічного лікування, які не потребують тривалої реабілітації;
 • усі оперативні втручання проводяться за високими стандартами, з доказовою базою, з використанням сучасних інструментів та шовного матеріалу;
 • виключається ризик післяопераційних ускла­днень, внутрішньолікарняної інфекції;
 • цінова політика є комфортною та значно нижчою, ніж при стаціонарному лікуванні;
 • реабілітація хворого проходить у звичних для нього домашніх умовах;
 • позитивний психологічний фактор.

 

Як Ви оцінюєте перспективи роботи хірургічного відділення медичного центру «Мати та дитина»?

Особливості побудови хірургічного відділення медичного центру «Мати та дитина» (сучасний операційний блок, хірургічний стаціонар, цитологічна лабораторія та штат високопрофесійних хірургів) дають можливість проведення усіх видів хірургічних втручань. Ми розуміємо, що навіть сучасне унікальне обладнання може бути корисним інструментом тільки в руках професіоналів. Тому в усіх напрямках діяльності медичного центру задіяні провідні фахівці країни. Таким чином, професіоналізм – це гарантія безпеки пацієнтів.

Наше відділення створене та повноцінно функціонує всього сім місяців, це менше навіть, ніж термін вагітності. За такий короткий проміжок часу ми пройшли стадію становлення та додатково впровадили близько 32 видів оперативних втручань.

Матеріал надано медичним центром «Мати та дитина»

Наш журнал
у соцмережах:

Випуски за 2018 Рік

Зміст випуску 7-8 (120-121), 2018

 1. М.В. Майоров, С.В. Ворощук, Е.А. Жуперкова, С.И. Жученко, О.Л. Черняк

 2. Е.Ф. Кира, А.М. Савичева

 3. З.М. Дубоссарская, Е.А. Пузий

 4. Є.В. Гріжимальський, Д.Р. Шадлун, А.Й. Гарга, О.М. Цівина

 5. Л.И. Тутченко, Е.А. Коляда, Т.П. Гавриленко

 6. С.П. Пасєчніков

Зміст випуску 6 (119), 2018

 1. Р.А. Ткаченко

 2. Л.И. Тутченко, Е.А. Коляда, Т.П. Гавриленко

 3. А.П. Григоренко, А.С. Шатковская, О.Г. Шиманская, О.А. Плюта

 4. С.П. Пасєчніков, Я.М. Клименко

 5. Р.А. Ткаченко, М.С. Рыбин, С.П. Зайченко

 6. О.А. Борисенко, Т.А. Зайцева, А.В. Шапошникова, С.Г. Кудинова

 7. А.Б. Бизунков

Зміст випуску 5 (118), 2018

 1. І.Б. Вовк

 2. И.В. Лахно, В.И. Останина, Е.В. Милютин

 3. Н.И. Стуклов

 4. З.М. Дубоссарская, Ю.А. Дубоссарская

 5. В.И. Аверина

 6. А.Б. Бизунков

Зміст випуску 4 (117), 2018

 1. І.Б. Вовк

 2. Е.Н. Носенко, Т.Я. Москаленко, Е.В. Смирнова, А.В. Рутинская

 3. M. Gold, A. Andriessen, A. Bader, R. Alinsod, E. Shane French, N. Guerette, Є. Колодченко, М. Krychman, S. Murrmann, J. Samuels

 4. Т.А. Продан, Н.О. Данкович, О.М. Бабенко

 5. О.В. Рыкова

 6. Ю.П. Вдовиченко, О.М. Гопчук

 7. Р.А. Ткаченко

 8. Є.В. Гріжимальський, А.Й. Гарга

Зміст випуску 3 (116), 2018

 1. Т.В. Авраменко, И.М. Меллина, Н.И. Владимирова

 2. О.І. Буткова, І.А. Жабченко, В.Ф. Олешко

 3. Н.В. Косей, С.И. Регеда, А.И. Западенко

 4. А.С. Шатковська, А.П. Григоренко, О.Г. Горбатюк, А.М. Біньковська, В.Ю. Онишко, O.І. Полунченко, О.Л. Ємельянік

 5. О.В. Ромащенко, С.Н. Мельников, А.В. Бабич

 6. С.Н. Гайдукова, С.В. Выдыборец

Зміст випуску 2 (115), 2018

 1. І.Б. Вовк, О.В. Трохимович

 2. Р.А. Ткаченко

 3. Л.Б. Маркин

 4. И.И. Лесной

 5. І.Г. Криворчук, Ю.В. Давидова, А.Ю. Ліманська

 6. С.О. Шурпяк, В.І. Пирогова, Н.В. Щурук

 7. О.В. Ромащенко

 8. Р.А. Ткаченко, В.В. Каминский

 9. Є.В. Гріжимальський, А.Й. Гарга

 10. В.І. Горовий

Зміст випуску 1 (114), 2018

 1. Р.А. Ткаченко, В.В. Каминский

 2. С.Р. Галич

 3. В.І. Медведь, М.Є. Кирильчук, К.М. Дуда

 4. В.И. Черний

 5. А.А. Буднюк

 6. С.Н. Гриценко

 7. Ю.О. Дубоссарська

 8. В.К. Кондратюк, Н.П. Дзись, Н.Е. Горбань, А.И. Нарольская, Н.Д. Коблош

 9. О.О. Єфіменко, О.Ю. Михайленко

 10. А.С. Шатковська, О.Г. Горбатюк, А.П. Григоренко, А.М. Біньковська, В.Ю. Онишко

 11. В.В. Баранова, А.Ю. Ліманська, Ю.В. Давидова

Зміст випуску 1, 2018

 1. Т.Ф. Татарчук, О.В. Рыкова

 2. Н.В. Косей

 3. О.А. Ефименко

 4. Н.А. Цубанова, А.В. Барская, Т.Д. Губченко

 5. Н.Ю. Педаченко, Н.Ф. Захаренко

 6. І.Б. Вовк

 7. Ю.Т. Цуканов, А.Ю. Цуканов, В.Н. Баженов, И.Ф. Корниенко, В.В. Василевич

Випуски поточного року

Зміст випуску 1 (153), 2024

 1. В.І. Пирогова

 2. Д.О. Птушкіна

 3. О.О. Ковальов, К.О. Ковальов

 4. О.О. Ковальов