Учені розробили нове моноклональне антитіло для лікування HER2-позитивного РМЗ

pages: 54-1

15 May, 2024

Надмірна експресія рецептора людського епідермального фактора росту 2-го типу (HER2) спостерігається приблизно у 20% випадків РМЗ і 20% випадків раку шлунка, що пов’язано з вищою частотою рецидивів і меншою загальною виживаністю. HER2-позитивний підтип РМЗ є одним із найбільш агресивних і складних для лікування, а це означає, що існує нагальна потреба в терапії, спрямованій на цей конкретний підтип.

Дослідницькій групі під керівництвом Юкінарі Като з Університету Тохоку (Японія) вдалося винайти моноклональне антитіло, яке націлене на HER2-позитивні клітини РМЗ. Моноклональні антитіла – це специфічні білки, розроблені для розпізнавання та зв’язування з конкретними мішенями з надзвичайною точністю.

HER2-позитивні клітини РМЗ мають більше білка HER2 на своїй поверхні, ніж здорові клітини. Він відіграє важливу роль у рості та поділі клітин, проте надлишок молекули є однією із причин агресивності HER2-позитивних пухлин. Спеціально націлюючись на HER2-позитивні клітини, антитіло порушує їх ріст і проліферацію, зводячи до мінімуму шкоду для навколишніх здорових тканин. Трастузумаб, гуманізоване IgG-антитіло, при зв’язуванні з рецепторами на різних імунних клітинах активує макрофаги, дендритні клітини та нейтрофіли, які змінюють адаптивні імунні відповіді. Крім того, залучення відповідних рецепторів стимулює природні клітини-кілери й макрофаги, що приводить до лізису пухлинних клітин-мішеней.

Нове антитіло чинить більш цілеспрямовану і селективну дію, ніж звичайні методи лікування, такі як хіміотерапія, яка може призводити до пошкодження здорових клітин. Така точність лікувальної дії не тільки підвищує його ефективність, а й зменшує частоту та тяжкість побічних ефектів, що значно покращує якість життя хворих на РМЗ. Науковці готуються до наступної фази проєкту, яка включатиме клінічні випробування та процедури затвердження регуляторними органами. Дослідники також вивчатимуть потенційне застосування інших нових антитіл у різних терапевтичних сферах, оцінюючи можливість покращення результатів для людей, які борються з іншими видами раку.

Джерело: https://www.mdpi.com/1422-0067/25/3/1941

This Year Issues

2 (154)

Contents Of Issue 2 (154), 2024

  1. Ю.В. Лавренюк, К.В. Чайка, С.М. Корнієнко, Н.Л. Лічутіна

  2. К.В. Харченко

  3. О.В. Нідельчук

  4. Ф. Вікаріотто, Т.Ф. Татарчук, В.В. Дунаєвська

1 (153)