Скринінг раку шийки матки в Україні під звуки повітряної тривоги

pages: 9

О.О. Ковальов, д. мед. н., професор, завідувач кафедри онкології ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

У Запоріжжі навіть в умовах війни продовжуються заходи щодо скринінгу раку шийки матки. Наскільки актуальною є проблема профілактики онкологічних захворювань і чи може держава під час війни приділяти увагу скринінгу?

Сьогодні перед Україною стоять два глобальні виклики – війна та рак. Проблема онкологічних захворювань ні зараз, ні після війни нікуди не зникне. Більше того – вона лише загостриться.

З досвіду країн, які раніше брали участь у війнах, онкологічна захворюваність після завершення бойових дій неухильно зростає. Найчастіше збільшується частота раку шийки матки, легені, шлунка, печінки, підшлункової залози, сечового міхура, яєчка.

Зростанню частоти раку шийки матки в Україні сприятиме масова міграція населення, що створює умови для підвищення частоти інфікування вірусом папіломи людини (ВПЛ) жінок, які зазнали насильства та були змушені емігрувати із зони воєнних дій.

Ми переконані, що навіть зараз у нашій країні є можливості для реалізації програми «Скри­нінг раку шийки матки в Україні під час війни». Інакше ціна нашої без­діяльності може бути дуже високою.

Наш досвід скринінгу ВПЛ-індуко­ваного раку шийки матки у Запо­ріжжі до війни з використанням методу самозабору вагінального мазка Self-sampling виявився незамінним у воєнний час для масо­вого обстеження жінок у пунктах прийому біженців і переміщених осіб. Це дозволяє не залучати додатковий ­медичний персонал для діагностики і не використовувати пору­шену інфраструктуру лікувальних закладів. Масове прове­дення ПАП-тесту в цито­логіч­них лабораторіях Укра­їни сьогодні неможливе через проблеми логістики, низьку моти­вацію жінок, а також відсутність у них можливостей і часу для від­віду­вання гінеко­лога.

Для вирішення проблеми фінансу­вання скринінгу в перші тижні війни було створено некомерційний благодійний фонд «Світ проти раку», завдяки якому стало ­мож­ливо проводити скринінгові дослідження. Фонд оплачує вартість тесту Qvintip та діагностику методом полімеразної ланцюгової реакції у сертифікованій лабораторії. Волон­тери та лікарі працюють безкоштовно.

Остання масова акція з навчання жінок Self-скринінгу та обстеження була про­ведена 15 червня 2022 року. Ця дата ­майже збіглася із Всесвітнім днем біженців, що відзначався 20 червня.

Сьогодні фонд «Світ проти раку» шукає міжнародні контакти з неурядовими громадськими організаціями, благодійними фондами, агентствами з розвитку, політиками, бізнесменами, лідерами думок, журналістами, які могли б допомогти фінансуванням та інформаційною підтримкою програми «Скри­нінг раку шийки матки в Україні під час ­війни».

Інвестуючи у профілактику та скринінг раку сьогодні, можна врятувати багато життів завтра. Ми вважаємо, що це не вибір, а наш моральний обов’язок.

З питань співробітництва з фондом можна звертатися до автора через соціальні мережі Facebook, Instagram та Linkedin, а також за телефонами

Кол-центр медичного онкологічного центру «Юліс»: +38 (095) 557-03-03.

Our journal in
social networks:

This Year Issues

2 (154)

Contents Of Issue 2 (154), 2024

  1. Ю.В. Лавренюк, К.В. Чайка, С.М. Корнієнко, Н.Л. Лічутіна

  2. К.В. Харченко

  3. О.В. Нідельчук

  4. Ф. Вікаріотто, Т.Ф. Татарчук, В.В. Дунаєвська

1 (153)