Смертність від раку молочної залози у 500 тис. жінок із раннім інвазивним РМЗ: популяційне обсерваційне когортне дослідження

pages: 53-2

15 May, 2024

Незважаючи на значні досягнення в діагностиці та лікуванні РМЗ, смертність від цього захворювання залишається високою. Метою дослідження було оцінити смертність у жінок з інвазивним РМЗ в Англії за період із 1993 по 2015 рік.

Методи. Було проведено популяційне когортне дослідження, засноване на даних National Cancer Registration and Analysis Service (Англія). Учасницями дослідження стали 512 447 жінок із раннім інвазивним РМЗ (однобічним, із можливим ураженням пахвових лімфатичних вузлів). Основною кінцевою точкою вважали смертність від РМЗ. Цей показник оцінювали в різні календарні ­періоди.

Результати. Дослідження показало, що онкологічна смертність була найвищою в перші п’ять років після встановлення діагнозу і в подальшому поступово знижувалася. На смертність впливав період, коли РМЗ був діагностований. Так, у разі встановлення діагнозу в період з 1993 по 1999 рік 5-річна смертність склала 14,4%, а в період із 2010 по 2015 рік – 4,9%.

Річний показник смертності знижувався з кожним календарним періодом, фактор склав 3 для РМЗ із позитивним статусом рецепторів естрогену і 2 – для РМЗ із негативним статусом рецепторів естрогену.

Примітно, що смертність залишалася гетерогенною і залежала, зокрема, від клінічних і демографічних показників. Так, із 2010 по 2015 рік смертність становила <3% для 62,8% жінок, але ≥20% для 4,6% жінок.

Висновки. Результати дослідження демонструють поліпшення прогнозу, а саме: підвищення виживаності у жінок із раннім інвазивним РМЗ за останні 20 років. Ці дані підкреслюють важливість ранньої діагностики й ефективного лікування РМЗ для зниження смертності від цього захворювання. Водночас гетерогенність смертності вказує на необхідність персоналізованого підходу до лікування та спостереження за пацієнтами з РМЗ з урахуванням їх індивідуальних характеристик.

Taylor C., McGale P., Probert J. et al. Breast cancer mortality in 500 000 women with early invasive breast cancer in England, 1993-2015: population based observational cohort study. BMJ. 2023; 381: e074684. doi: 10.1136/bmj-2022-074684

This Year Issues

2 (154)

Contents Of Issue 2 (154), 2024

  1. Ю.В. Лавренюк, К.В. Чайка, С.М. Корнієнко, Н.Л. Лічутіна

  2. К.В. Харченко

  3. О.В. Нідельчук

  4. Ф. Вікаріотто, Т.Ф. Татарчук, В.В. Дунаєвська

1 (153)