Супутнє застосування інгібіторів протонної помпи та палбоциклібу у пацієнтів із РМЗ: ретроспективне когортне дослідження

pages: 53-1

15 May, 2024

Інгібітори протонної помпи (ІПП) – це антисекреторні препарати, які широко застосовуються в гастро­ентерології. Однак їхній антисекреторний ефект може впливати на біодоступність і клінічну ефективність інших лікарських засобів. Метою цього дослідження було оцінити вплив ІПП на результати терапії палбоциклібом у пацієнтів із прогресуючим РМЗ.

Методи. У Кореї було проведено ретроспек­­тив­не когор­т­не дослідження з включенням пацієнтів із прог­ресуючим РМЗ, які отримували палбоцикліб із 2017 по 2020 рік. ­Дослідники оцінювали супутню терапію ІПП у пацієнтів, які приймали палбоцикліб. Основними кінцевими точками були обрані період, вільний від прогресування пухлини, та загальна виживаність.

Результати. У дослідженні взяли участь 344 жінки із РМЗ, які отримували супутню терапію ІПП, та 966 пацієнток, які не приймали ІПП. 84,6% усіх пацієнток були старші 50 років, 84,8% отримували летрозол і анастрозол (гормоночутливий рак), а 15,2% – фул­вестрант (гормонорезистентний рак).

Середній період, вільний від прогресування пухлини, у групі супутньої терапії ІПП становив 25,3 (95% ДІ 19,6-33,0) місяця проти 39,8 (95% ДІ 34,9 – не застосовується) місяця у групі без ІПП (p<0,001). Супутня терапія ІПП ­також асоціювалася з коротшою виживаністю. Результати були однаковими як у пацієнтів із гормоночутливим, так і з гормонорезистентним раком.

Висновки. Результати дослідження свідчать, що у ­пацієнтів із прогресуючим РМЗ супутня терапія ІПП може погіршувати відповідь на палбоцикліб. Ці дані підкреслюють важливість ретельної оцінки супутньої терапії у пацієнтів із РМЗ, які отримують палбоцикліб. Необхідні подальші дослідження для з’ясування механізмів взаємодії між ІПП та палбоциклібом, а також для роз­роблення оптимальних стратегій лікування пацієнтів, які потребують одночасного застосування цих препа­ратів.

Lee J., Kwon S., Kwon S. et al. Concomitant Use of Proton Pump Inhibitors and Palbociclib Among Patients With Breast Cancer. JAMA Netw Open. 2023; 6(7): e2324852. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2023.24852

This Year Issues

2 (154)

Contents Of Issue 2 (154), 2024

  1. Ю.В. Лавренюк, К.В. Чайка, С.М. Корнієнко, Н.Л. Лічутіна

  2. К.В. Харченко

  3. О.В. Нідельчук

  4. Ф. Вікаріотто, Т.Ф. Татарчук, В.В. Дунаєвська

1 (153)