Ожиріння та ризик рецидиву в пацієнток із РМЗ, які отримують лікування інгібіторами ароматази: когортне дослідження

pages: 52-2

15 May, 2024

РМЗ є одним із найпоширеніших онкологічних захворювань у жінок. Ожиріння розгля­дається як потенційний фактор ризику рецидиву РМЗ. Метою цього дослідження було вивчення зв’язку між значенням індексу маси тіла (ІМТ) та ризиком рецидиву РМЗ у жінок, які отримують лікування інгібіторами ароматази.

Методи. Когортне дослідження проводилося в Данії. Його учасницями були жінки з I-III стадією гормон-­рецептор-позитивного (HR+) РМЗ, які отримували лікування інгібіторами ароматази. Залежно від значень ІМТ виділяли такі категорії: нормальна маса тіла (ІМТ 18,5-24,9 кг/м2), надлишкова маса тіла (ІМТ 25,0-29,9 кг/м2), ожиріння (ІМТ 30,0-34,9 кг/м2) та виражене ожиріння (ІМТ ≥35 кг/м2).

Результати. У дослідженні були проаналізовані дані 13 230 жінок (медіана віку на момент діагностики РМЗ – 64,4 року). За час спостереження було зареєстровано 1587 випадків рецидиву.

У багатофакторному аналізі наявність ожиріння та тяжкого ожиріння була незалежно пов’язана з вищим ризиком рецидиву (скоригований ВР 1,18; 95% ДІ 1,01-1,37; скоригований ВР 1,32; 95% ДІ 1,08-1,62 відповідно).

Висновки. Результати дослідження свідчать, що наявність ожиріння є незалежним фактором ризику рецидиву у жінок із РМЗ, які отримують лікування інгібіто­рами ароматази. Ці дані підкреслюють важливість контролю маси тіла у пацієнток із РМЗ. Необхідні подальші дослідження для з’ясування механізмів, що лежать в основі зв’язку між ожирінням і підвищеним ризиком рецидиву, а також для розроблення ефективних стратегій профілактики та лікування ожиріння у цієї категорії пацієнтів.

Harborg S., Cronin-Fenton D., Jensen M.R. et al. Obesity and Risk of Recurrence in Patients With Breast Cancer Treated With Aromatase Inhibitors. JAMA Netw Open. 2023 Oct 2; 6(10): e2337780. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2023.37780

This Year Issues

2 (154)

Contents Of Issue 2 (154), 2024

  1. Ю.В. Лавренюк, К.В. Чайка, С.М. Корнієнко, Н.Л. Лічутіна

  2. К.В. Харченко

  3. О.В. Нідельчук

  4. Ф. Вікаріотто, Т.Ф. Татарчук, В.В. Дунаєвська

1 (153)