Зв’язок між раком молочної залози в анамнезі та зниженням смертності від раку щитоподібної залози: популяційне дослідження

pages: 52-1

15 May, 2024

Рак щитоподібної залози та рак молочної залози (РМЗ) є ­одними з найпоширеніших онкологічних захворювань у жінок. Активно обговорюється, що між цими двома типами раку може існувати певний взаємозв’язок. Метою цього дослідження було вивчення зв’язку між наявністю в анамнезі РМЗ та прогнозом при раку щитоподібної залози.

Методи. Дослідження проводилося в Китаї. Його учасниками стали пацієнти з папілярним або фолікулярним раком щитоподібної залози. Прогноз вивчався залежно від наявності в анамнезі РМЗ з використанням методики propensity score matching для зменшення впливу потенційних змішуючих факторів.

Результати. У дослідженні були проаналізовані дані 5598 пацієнтів із папілярним та 604 пацієнтів із фолі­кулярним раком щитоподібної залози. Наявність в ана­м­­­незі РМЗ асоціювалася з меншою поширеністю віддалених метастазів як при папілярному (2,4% проти 3,0%), так і при фолікулярному (6,1% ­проти 9,1%) раку щитоподібної залози (p<0,05).

Крім цього, РМЗ в анамнезі асоціювався і з меншим ризиком смертельних випадків: відношення ризиків (ВР) 0,472 (95% довірчий інтервал [ДІ] 0,37-0,601) та ВР 0,656 (95% ДІ 0,461-0,934) відповідно при папілярному та фолікулярному раку щитоподібної залози.

Висновки. Результати дослідження свідчать, що у пацієнтів із раком щитоподібної залози наявність в анамнезі РМЗ асоціювалася з кращим прогнозом. Зокрема, у цих пацієнтів спостерігалася менша поширеність віддалених метастазів і нижчий ризик смерті порівняно з пацієнтами без РМЗ в анамнезі. Причини цього феномену не до кінця зрозумілі й потребують подальшого вивчення. Можливо, спільні генетичні або гормональні фактори, що лежать в основі розвитку обох типів раку, можуть впливати на їх перебіг і прогноз. Ці результати можуть мати значення для розроблення персоналізованих стратегій лікування та спостереження за пацієнтами з раком щитоподібної залози.

Lin S., Wang Z., Xing M. Association between a History of Breast Cancer and Decreased Thyroid Cancer-specific Morta­lity. J Clin Endocrinol Metab. 2023 Dec 8: dgad722. doi: 10.1210/clinem/dgad722

This Year Issues

2 (154)

Contents Of Issue 2 (154), 2024

  1. Ю.В. Лавренюк, К.В. Чайка, С.М. Корнієнко, Н.Л. Лічутіна

  2. К.В. Харченко

  3. О.В. Нідельчук

  4. Ф. Вікаріотто, Т.Ф. Татарчук, В.В. Дунаєвська

1 (153)