сховати меню

Фосфоміцин –антибіотик вибору в лікуванні інфекцій сечовивідних шляхів у жінок

сторінки: 45-48

Інфекції сечовивідних шляхів (ІСШ) часто виявляють у жінок усіх вікових груп, вони можуть суттєво відрізнятися у своїх проявах. Ці хвороби мають неоднакову клінічну картину – від безсимптомної бактеріальної колонізації сечового міхура до наявності виразних симптомів, що значно погіршують якість життя. Пропонуємо огляд статті Khawaja, Khan, Dar et al., у якій представлено результати мультицентрового дослідження ефективності фосфоміцину трометамолу у жінок при лікуванні ІСШ, а також у профілактиці ускладнень після ендоурологічних втручань.

ІСШ є поширеними хворобами, що супроводжуються гарячкою, ознобом і виразними больовими симптомами. Під бактеріурією розуміють наявність > 105 колоній одного збудника в 1 мл сечі. У вагітних захворюваність на ІСШ іноді досягає 8%. Під час вагітності вона може проявлятися як безсимптомною бактеріурією, так і симптомним гострим циститом і гострим пієлонефритом. Спонтанне зникнення бактеріурії у вагітних без лікування малоймовірне. У невагітних жінок безсимптомна бактеріурія зазвичай минає, тоді як у вагітних стає симптомною і надалі в 20-50% випадків призводить до гострого пієлонефриту. Escherichia coli є збудником інфекції у 80-90% випадках. Часто виділяють й інші грамнегативні палички, зокрема Proteus mirabilis і Klebsiella pneumoniae.

Матеріали та методи

вгору

Усього в дослідження було залучено 400 пацієнток: І групу становили 200 вагітних із безсимптомною бактеріурією, ІІ групу – 200 пацієнток із симптомами інфекцій нижніх сечовивідних шляхів (ІНСШ) або осіб, які підлягали інструментальному втручанню на сечівнику.

Під час першого візиту в обох групах для загального аналізу сечі та виділення бактеріальної культури і визначення її чутливості до антибіотиків збирали середню порцію сечі. Того ж дня пацієнтки отримували одноразову дозу фосфоміцину трометамолу (3 г), яку слід було приймати ввечері перед сном. Особи, яким було заплановано ендоурологічні втручання, отримували пероральну одноразову дозу за 4 год до втручання.

Під час другого візиту (на 4-й день) в обох групах провели посттерапевтичне мікроскопічне дослідження сечі та дослідження чутливості культури. Було оцінено динаміку симптомів у пацієнток з раніше діагностованими ІНСШ, зареєстровано всі випадки побічних ефектів.

Під час третього візиту (на 7-й день) у жінок ІІ групи були виконані гемограма, аналіз сечі та дослідження чутливості культури. Зареєстровано випадки клінічного покращання початкової симптоматики (в осіб з раніше діагностованими ІНСШ) та побічні ефекти.

Показники чутливості виділених бактерій до дії фосфоміцину наведено у таблиці.

Оцінювання клінічної та мікробіологічної ефективності і посттерапевтичного аналізу сечі, а також побічних ефектів проводили за такими критеріями:

А. Клінічна ефективність (в осіб з раніше діагностованими ІНСШ):

1) повне усунення симптомів; 2) неповне усунення симптомів

В. Мікробіологічна ефективність:

1) ерадикація патогенних бактерій; 2) персистенція бактерій; 3) реінфекція

С. Побічні ефекти:

1) незначний дискомфорт; 2) помірний дискомфорт; 3) серйозний дискомфорт

D. Посттерапевтичний аналіз сечі:

1) повне зникнення бактеріурії; 2) неповне зникнення бактеріурії

Результати

вгору

Більшість ізолятів сечі відносилися до родини Enterobacteriaceae (таблиця). В обох групах загальна кількість виділеної E. сoli становила 178 штамів, а БЛРС-продукуючі штами E. сoli – 25. Грампозитивні коки були виділені у 17 випадках, а полімікробна етіо­логія встановлена у 9. Зафіксовані побічні ефекти фосфоміцину були незначними і проявлялись головним чином у вигляді діареї та свербежу в ділянці статевих органів. Побічна дія була нетривалою і спостерігалась у окремих пацієнток.

Із 304 ізолятів сечі більшість була чутливою до фосфоміцину, а показники ерадикації бактерій, персистенції бактерій і бактеріальної реінфекції становили 96,3%; 3,9% і 3,9% відповідно (рисунок).

mazg19-3_4548_r-300x219.jpg

Рисунок. Загальна клінічна ефективність фосфоміцину трометамолу (n = 400)

У ході дослідження було виділено 25 ізолятів E. сoli, що продукують БЛРС, для яких виявлено персистенцію бактерій у чотирьох випадках і бактерійну реінфекцію в одному випадку (таблиця). Із них 20 (80%) – переважна більшість – були чутливими до фосфоміцину.

Таблиця. Показники ефективності фосфоміцину трометамолу в ерадикації уропатогенних бактерій (І і ІІ групи)

Мікроорганізм (к-сть випадків)

Групи

n

Ерадикація

Персистенція

Реінфекція

Значення p

E. сoli (178)

І

133

132

0

01

0,003

ІІ

45

40

02

03

E. сoli, що продукують β-лактамази розширеного спектра (БЛРС) (25)

І

10

08

01

01

0,392

ІІ

15

12

03

0

Pseudomonas aeruginosa (7)

І

02

02

 

ІІ

05

05

Proteus (9)

І

0

 

ІІ

09

05

02

02

Коліформні бактерії (10)

І

08

08

 

ІІ

02

02

Klebsiella pneumoniae (25)

І

15

14

01

 

ІІ

10

06

02

02

Staphylococcus aureus (6)

І

0

0

0

 

ІІ

06

05

01

Стрептококи групи B (11)

І

07

07

 

ІІ

04

04

Полімікробні інфекції (9)

І

0

 

ІІ

09

08

01

Бактерії роду Enterobacter (24)

І

20

18

02

 

ІІ

04

04

Ізолятів не виділено (8)

І

05

 

ІІ

03

Загалом (304) (позитивна культура)

 

Обговорення

вгору

Фосфоміцин відкрили в Іспанії 1969 р. Він є похідним фосфонової кислоти, що має надзвичайно низьку молекулярну масу і не зв’язується з білками. Фосфоміцину трометамол широко використовують у Європі протягом багатьох років. Управління з контролю за харчовими продуктами і медичними препаратами (FDA) США теж рекомендує використання перорального фосфоміцину при ІСШ. Фосфоміцин випускають у пероральній формі фосфоміцину трометамолу – це синтетична розчинна сіль з вищою ніж у фосфоміцину біодоступністю.

Фосфоміцин є бактерицидним антибіотиком, що діє як на грамнегативні, так і на грампозитивні бактерії. Його унікальний механізм дії може забезпечити синергічний ефект з іншими антибіотиками, а саме з β-лактамами, аміноглікозидами та фторхінолонами. Після одноразового прийому фосфоміцину трометамолу терапевтична концентрація препарату в сечі зберігається до 3 днів, а його максимальна концентрація в сечі досягає 1053-4415 мг/л. При цьому концентрація фосфоміцину в сечі на рівні >12 мг/л утримується протягом 24-48 год, що достатньо для повного пригнічення різних патогенних бактерій у сечовивідних шляхах. За даними порівняльних клінічних випробувань, одноразове застосування 3 г дози фосфоміцину трометамолу є настільки ж клінічно ефективним, як і 7-10-денні схеми лікування стандартними препаратами, зокрема нітрофурантоїном, норфлоксацином і триметоприм/сульфаметоксазолом, які використовують у лікуванні ІСШ.

У вагітних захворюваність на ІСШ іноді досягає 8%. Інфекція може проявлятись безсимптомною бактеріурією під час вагітності або симптомним гострим циститом і гострим пієлонефритом. Проте спонтанне (без лікування) зникнення бактеріурії у вагітних малоймовірне. У цьому проспективному дослідженні пацієнтки отримували фосфоміцину трометамол дозою 3 г одноразово при безсимптомній бактеріурії під час вагітності, а також при симптомних ІНСШ з документально підтвердженою бактеріурією і профілактично при ендоурологічних втручаннях. У ході дослідження у більшості жінок І групи з безсимптомною бактеріурією виділено E. coli, і цей результат зіставний з результатами попередніх досліджень (KutlayS. et al., 2003; TeppaR. J. et al., 2005; EnayatK. et al., 2008). Дослідники виявили такі показники загальної чутливості в обох групах: 94,95% – для E. coli, 84% – для БЛРС-продукуючих E. coli і 80% – для Klebsiella pneumoniae. Подібні результати були отримані Falagas et al. (2010).

Під час систематичного огляду 17 досліджень, у яких вивчали 5057 клінічних ізолятів родини Enterobacteriaceae, оцінили антимікробну активність фосфоміцину при інфекціях, викликаних мультирезистентними ентеробактеріями. Як контрольна точка використовувалася чутливість при мінімальній інгібуючій концентрації ≤ 64 мг/л. Більшість ізолятів E. сoli та Klebsiella pneumoniae, що виробляють БЛРС, були чутливими до фосфоміцину (96,8 та 81,3% відповідно).

У представленому дослідженні грампозитивні бактерії виділено лише у 17 випадках, з них у 6 – Staphylococcus aureus з чутливістю 83,8%, а в 11 – стрептококи групи B зі 100% чутливістю. Подібні результати були зареєстровані в інших дослідженнях (MarakiS. et al., 2009; LuC. L. et al., 2011). У цих дослідженнях також зроблено висновок, що фосфоміцин є високоефективним засобом проти мультирезистентних збудників, до яких належать метицилінрезистентні стафілококи (MRSA) і ванкоміцинрезистентні ентерококи.

У даному дослідженні учені також оцінили значення профілактичної одноразової дози препарату при ендоурологічних втручаннях в умовах денного стаціонару. До того, згідно з результатами аналізу літератури, не було виявлено жодної публікації щодо профілактичного застосування одноразової дози фосфоміцину при ендоурологічних вручаннях в умовах стаціонару. Пацієнткам (n = 72) ІІ групи було виконано ендоурологічні втручання і призначено одноразову пероральну дозу фосфоміцину 3 г, яку приймали за 4 год до втручання. Лише у 8 пацієнтів на 5-й день виявлено бактеріурію, що не супроводжувалась симптомами. Тому їм призначили додаткову дозу антибіотика, і таким чином на 7-й день бактеріурія була усунена.

Максимальна концентрація фосфоміцину у плазмі крові і сечі досягається дуже швидко, через 4 год після його прийому. Рівень фосфоміцину в сечі > 128 мг/л, що достатньо для повного пригнічення більшості патогенів, зберігається довго, протягом щонайменше 36-48 год. Про безпеку препарату свідчить те, що ниркова недостатність на початкових стадіях не впливає на концентрацію фосфоміцину в сечі. Суттєвими перевагами пер­орального застосування препарату є також відсутність болю від ін’єкцій, постін’єкційних ускладнень (абсцесів), а також необхідності залучення середнього медичного персоналу для виконання призначень препарату. Найчастішими побічними ефектами у представленому дослідженні були діарея і свербіж статевих органів, які тривали недовго і не потребували застосування медикаментів. Крім того, автори статті виступають за емпіричне призначення перорального фосфоміцину трометамолу, адже резистентність до нього набагато нижча, ніж до фторхінолонів і похідних пеніциліну.

Висновки

вгору

Фосфоміцину трометамол – бактерицидний антибіотик широкого спектра дії, ефективний як проти грампозитивних, так і грамнегативних бактерій, що підтверджує доцільність його емпіричного застосування при ІСШ. Його перевагами є зручне пероральне одноразове застосування, найвищі показники ерадикації бактерій через 48 год, найвища чутливість збудників, відсутність перехресної резистентності з іншими антибіотиками, відмінна переносимість і безпечність при застосуванні під час вагітності та у жінок інших вікових груп. Автори статті рекомендують застосовувати фосфоміцину трометамол як препарат першого вибору при ІСШ і як ефективне профілактичне доповнення при ендоурологічних втручаннях в умовах стаціонару.

ВІД РЕДАКЦІЇ.

На ринку України представлений новий препарат фосфоміцину ЕСПА-ФОЦИН, виробництва компанії «Еспарма», Німеччина.

ЕСПА-ФОЦИН має низку незаперечних переваг: одноразовий пероральний прийом і найвищу ефективність, особливо щодо полірезистентних штамів. ЕСПА-ФОЦИН одночасно з традиційною німецькою якістю має ще одну істотну перевагу – найнижчу вартість серед аналогів, представлених на ринку України. Таким чином, ЕСПА-ФОЦИН посідає заслужене місце в першій лінії терапії ІСШ.

Підготувала Анна Сакалош

За матеріалами: Khawaja AR, Khan FB, Dar TI, Bhat AH, Wani MS, Wazir BS. Fosfomycin tromethamine. Antibiotic of choice in the female patient: A multicenter study.

Cent European J Urol. 2015; 68: 371375.

Наш журнал
у соцмережах:

Випуски за 2019 Рік

Зміст випуску 7-8 (128-129), 2019

 1. З. М. Дубоссарская, Ю. А. Дубоссарская

 2. І. Б. Вовк, І. В. Бачинська

 3. О. І. Буткова, І. А. Жабченко, Т. М. Коваленко

 4. С. К. Джораєва, В. В. Гончаренко, Ю. В. Щербакова, О. К. Іванцова, О. В. Щеголєва, А. Р. Бабута

 5. Вол. В. Подольський, В. В. Подольський

 6. С.О. Возіанов, О. В. Ромащенко, В. М. Григоренко, С. М. Мельников, В. В. Білоголовська, О. В. Бабич, Л. Ф. Яковенко

 7. В. І. Горовий

Зміст випуску 6 (127), 2019

 1. Т.В. Авраменко, І.М. Мелліна, Л.М. Бикова

 2. Д.Р. Шадлун, Є.В. Гріжимальский, А.Й. Гарга

 3. О.Г. Горбатюк, О.В. Васьків, А.П. Григоренко, А.С. Шатковська, А.М. Біньковська, В.Ю. Онишко

 4. Тобі де Вільєрс, О.Л. Громова

 5. О.В. Ромащенко, А.В. Руденко, Л.Ф. Яковенко

 6. В.І. Горовий, О.І. Яцина

Зміст випуску 4-5 (125-126), 2019

 1. З.М. Дубоссарська, В.Т. Нагорнюк

 2. Н.С. Луценко, О.Д. Мазур, Р.В. Слухенська

 3. Є.В. Гріжимальський, А.Й. Гарга

 4. О.И. Клычева, А.Б. Хурасева

 5. О.В. Ромащенко, В.М. Григоренко, В.В. Білоголовська, О.В. Бабич

 6. Н.В. Хомяк, В.И. Мамчур

 7. А.Д. Дюдюн

Зміст випуску 3 (124), 2019

 1. О.А. Ефименко

 2. О.П. Гнатко, В.Ф. Нагорна, Н.О. Удовікова, Н.Г. Скурятіна

 3. Девід Серфаті

 4. В.І. Горовий

Зміст випуску 1-2 (122-123), 2019

 1. І.А. Жабченко

 2. О. Йоскович, J. Fazakas, Р.О. Ткаченко, О.А. Галушко

 3. Вл.В. Подольський, В.В. Подольський

 4. О.В. Дженина, В.Ю. Богачев, В.Н. Лобанов, А.Л. Боданская

 5. В. Новикова, С. Езов

 6. С.П. Пасечников

 7. В.І. Горовий

Випуски поточного року

Зміст випуску 2 (154), 2024

 1. Ю.В. Лавренюк, К.В. Чайка, С.М. Корнієнко, Н.Л. Лічутіна

 2. К.В. Харченко

 3. О.В. Нідельчук

 4. Ф. Вікаріотто, Т.Ф. Татарчук, В.В. Дунаєвська

Зміст випуску 1 (153), 2024

 1. В.І. Пирогова

 2. Д.О. Птушкіна

 3. О.О. Ковальов, К.О. Ковальов

 4. О.О. Ковальов