сховати меню

Коїтальне нетримання сечі у жінок

сторінки: 58-65

В. І. Горовий, к.мед.н., доцент Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

У статті описано основні патофізіологічні механізми розвитку, фактори ризику та форми коїтального нетримання сечі. Підкреслено необхідність опитування сексуально активних пацієнток із нетриманням сечі стосовно наявності коїтальної інконтиненції з огляду на негативний вплив на якість їхнього життя даного порушення. Це дасть змогу своєчасно діагностувати патологію та запропонувати оптимальний метод лікування.

Ключові слова: коїтальне нетримання сечі, сексуальна функція жінки, недостатність сфінктера уретри, гіперактивність детрузора.

Коїтальне нетримання сечі (КНС), або нетримання сечі (НС) під час статевого акту у жінок вперше було введено в термінологію дисфункцій нижніх сечових шляхів Міжнародним товариством з утримання сечі (ICS) 2002 р. і було віднесено ним до інших типів НС, які можуть бути ситуаційними (під час статевого акту чи сміху) [25]. У 2010 р. Міжнародна урогінекологічна асоціація (IUGA) та ICS опублікували оновлену термінологію та класифікацію дисфункцій нижніх сечових шляхів, де виділили КНС як окремий вид НС (скарга пацієнтки на мимовільну втрату сечі при статевому акті) [39]. Було рекомендовано розділяти КНС на НС при пенетрації (введенні статевого члена) та оргазмі. У 2018 р. IUGA та ICS опублікували звіт і термінологію для оцінки сексуального здоров’я жінок із дисфункціями тазового дна [64]. Необхідність публікації цього звіту була зумовлена тим, що до 45% жінок із НС та симптомами нижніх сечових шляхів мали скарги на сексуальну дисфункцію: 34% – відмічали зниження сексуального бажання; 23% – сексуального збудження; 11% – досягнення оргазму та 44% пацієнток відмічали диспареунію чи генітальний біль, що не був пов’язаний зі статевим актом [31, 60, 63, 66, 72]. IUGA/ICS (2018) [64] дали визначення сексуальним дисфункціям нижніх сечових шляхів.

 1. Коїтальне нетримання сечі – НС, яке виникає під час чи після вагінального статевого акту.
 2. Оргазмічне нетримання сечі – НС під час оргазму.
 3. Пенетраційне нетримання сечі – НС під час пенетрації (пенільної, ручної чи сексуальними пристроями).
 4. Коїтальна сечова ургентність – відчуття позивів до сечовипускання під час вагінального статевого акту.
 5. Посткоїтальні симптоми нижніх сечових шляхів – збільшення позивів і підвищення частоти сечовипускань, дизурія, болючість в надлобковій ділянці.
 6. Сприйнятливий уретральний статевий акт – пенільна пенетрація уретри (уретральний коїтус). Цей стан зустрічається рідко – у жінок із генітальними аномаліями, такими як мікроперфорована дівоча пліва.

НС відмічають у 5-72% пацієнток різних вікових груп з двома піками захворюваності у 40-60 років (30-40%) та після 70 років (понад 40%) [1, 15, 21, 26, 36, 42, 43, 53, 72, 73]. За даними опитування, частка стресового НС становить близько 50%, змішаного – 40% та імперативного – 10%; за даними уродинамічних досліджень, частка стресового НС дорівнює 50-80%, змішаного – 10-30%, імперативного – 10% [4, 5, 13, 21, 23, 24, 26, 30, 42, 43, 72, 73].

K. Mudhu (2015) [54] з 1991 по 2009 р. провів уродинамічні обстеження 11 689 жінок у зв’язку із симптомами нижніх сечових шляхів і виявив, що у 1391 (11,8%) з них мало місце КНС. За даними літератури [2, 3, 9, 10, 19, 22, 23, 29, 38, 48, 49, 55, 59, 63, 69, 71], КНС відмічають 10-67% пацієнток із НС з негативним впливом на якість їхнього життя:

 • психологічний стан (психологічний дискомфорт, відчуття вини, страх втрати сечі під час статевого акту, депресія, соціальна ізоляція);
 • сімейні відносини (уникнення статевих актів та статевої активності, використання спеціальної водонепроникної постільної білизни);
 • професійна діяльність (зниження працездатності, зміна та звільнення з роботи);
 • фізичний стан (обмеження фізичної активності).

При цьому страждають усі складові сексуальної функції жінки: знижується лібідо, виникають проблеми збудження та досягнення оргазму, диспареунія (біль у статевих органах).

Ми [2, 3] проводили вивчення впливу НС (стре­сова, змішана та імперативна інконтиненція) у 152 осіб, які вели статеве життя, шляхом опитування та анкетування. При цьому у 29 (19,1%) жінок відмічено КНС зі значним зниженням сексуальної активності; 66 (45,4%) осіб вказали на незначне зниження сексуальної активності. Виділення сечі під час статевого акту частіше відмічали жінки зі стресовою та змішаною інконтиненцією, ніж з імперативною.

Цікаві дослідження провели Ю.М. Дехтяр і Ф. І. Костєв (2017) [10] iз вивчення розладів акту сечовипускання в осіб з ідіопатичним гіперактивним сечовим міхуром. Автори встановили, що НС при статевому акті відмічали 66 (25,1%) жінок із 321 з ідіопатичним гіперактивним сечовим міхуром.

P. K. Sand et al. (2006) [67] дослідили вплив гіпер­активного сечового міхура на сексуальну функцію 2878 пацієнтів, з яких 2508 (87,2%) були жінки. Дослідження проводили за допомогою опитувальника про стан здоров’я Кінга (King’s Health Questionnaire) і виявили, що у 586 (23,1%) обстежених гіперактивний сечовий міхур впливав на їхнє сексуальне життя. Дослідження Британського товариства урогінекологів показало, що лише половина фахівців цього товариства запитують у жінок, які ведуть статеве життя та звертаються до них з приводу розладів органів тазового дна, про наявність чи відсутність у них сексуальних дисфункцій [72].

S. M. Field та P. Hielton (1993) [37] провели опитування стосовно сексуальної функції 59 осіб, які вели статеве життя та яким виконували уродинамічне дослідження. Автори виявили, що сексуальна дисфункція мала місце у 49% жінок; у 29% – зі стре­совим НС та у 71% – з гіперактивністю детрузора.

Salonia A. et al. (2004) [65] показали, що 34% жінок з НС мають низький рівень лібідо, 23% – проблеми зі збудженням, 11% – труднощі в досягненні оргазму, 44% – біль під час статевого акту.

Momenimovahed Z. et al. [57] провели обстеження 400 жінок із НС і виявили стресову його форму у 223 (55,8%) осіб, імперативну – у 97 (24,2%) та змішану – у 80 (20%). Найбільший вплив на сексуальну функцію за даними опитувальника PISQ мало змішане НС та вік пацієнток.

S. Jha et al. (2009) [45] провели обстеження 100 жінок із НС, які перенесли операцію TVT (Tension-free Vaginal Tape), яка передбачає проведення синтетичного слінгу в надлобкову ділянку з вільною фіксацією в тканинах без будь-якого натягу, з метою визначення впливу даного оперативного втручання на їхню сексуальну функцію. Дослідники виявили, що до операції КНС було у 68% пацієнток, оргазмічне – у 51%, при пенетрації – у 33%; страх НС перед статевим актом відмічали 69% осіб, уникали статевого акту – 51% жінок та 21% – їхніх партнерів. Загалом КНС впливало на сексуальну функцію у 66% жінок.

H.H. Lau et al. (2017) [52] опитали 281 жінку з КНС на предмет частоти цього симптому та виявили, що 50% з них рідко чи інколи відмічали НС під час статевого акту, 33% – часто, 17% – завжди. Жінки зі змішаним НС мали гіршу якість життя при порівнянні зі стресовим та імперативним; високий індекс ваги тіла та низький уретральний затульний тиск були факторами ризику КНС.

L. A. Moller et al. (2000) [56] провели опитування 4000 жінок Данії віком 40-60 років і виявили, що 8% з них відмічали КНС інколи, 1,7% – щотижня, 0,4% – щоденно.

Для визначення впливу НС на сексуальну функцію жінки використовують спеціальні опитувальники: King’s Health Questionnaire, Pelvic Organ Prolapse/Urinary Incontinence Sexual Questionnaire (PISQ), PISQ Short Form (PISQ-12), BFLUTS-SF Questionnaire, Incontinence Quality of life questionnaire (I-Qol), Incontinence Impact Questionnaire (IIQ).

КНС відмічають у 21% жінок із пролапсом тазових органів [38].

КНС необхідно диференціювати від інших виділень у жінки під час статевих зносин: піхви та присінка піхви (вагінальна лубрикація, перитонеальна та фолікулярна рідина, виділення з шийки та порожнини матки, секреція залоз Bartolini та Skene).

mazg19_78_5865_r1.jpg

Рис. 1. Будова парауретральних залоз Skene [28].

Згідно з даними літератури, жіночий оргазм супроводжується еякуляцією у 10-54% випадках з виділенням рідини молочно-білого кольору від 1 до 30-50 мл із парауретральних залоз Skene [61, 62]. Вперше голландський фізіолог та гістолог Reinier de Graaf 1672 р. описав парауретральні залози, а згодом Alexander Skene (1880) висунув гіпотезу стосовно існування жіночої простати з двома парауретральними потоками, що відкриваються поряд із зовнішнім отвором уретри [17, 72] (рис. 1).

За визначенням Ernst Grafenberg, жіноча простата є рудиментом чоловічої простати, і жінка легко збуджується при стимуляції ерогенної зони передньої стінки піхви, де розташована простата. Термін «точка G» був введений терапевтом F. Addiego на згадку про відкриття E. Grafenberg [17]. Поглиблене дисертаційне дослідження директора Інституту експериментальної патології м. Братислави M. Zaviacic (1985) було взято за основу у 2002 р. Федеративним міжнародним комітетом із анатомічної термінології (FICAT) для офіційного перейменування парауретральних залоз Skene у жіночу передміхурову залозу [17].

Парауретральні залози розташовані вздовж уретри, розміри їх становлять 3,3 х 1,9 х 1,0 см, а вага коливається від 2,6 до 5,2 г [17, 28, 61, 62].

Морфологічні дослідження структури жіночої простати показали, що у стромі цього анатомічного утворення визначаються подібні до чоловічої простати протоки та гладенькі м’язи, проте м’язова складова жіночої простати більш розвинена. У секреті парауретральних залоз були виявлені ферменти та біологічні складові, подібні до секрету чоловічої простати (простатспецифічний антиген, кисла фосфатаза, фруктоза, глюкоза тощо). Функції та роль парауретральних залоз чітко не встановлені; вважається, що вони мають антибактеріальні та захисні властивості проти інфекції сечових шляхів.

За даними літератури, кількість сечі, яку втрачають жінки під час статевого акту, коливається від 50 до 900 мл і залежить від кількості сечі, наявної у сечовому міхурі до статевого акту. Факторами ризику щодо НС у жінок є:

 • фактори, що сприяють виникненню НС (генетичний, расовий, анатомічний);
 • фактори, що стимулюють виникнення НС (вагітність і пологи, операції на органах таза, променева терапія);
 • фактори, що провокують НС (ожиріння, запори, захворювання легень та паління, неврологічні захворювання, інфекції сечових шляхів, професійні чинники та заняття спортом, менопауза, медикаменти);
 • фактори декомпенсації (вік хворих).

Найбільш вивченими та дослідженими чинниками НС у жінок є вік, ожиріння і кількість пологів.

Факторами ризику КНС, за даними літератури, є: високий індекс маси тіла, низький рівень освіти та вік [38]; високий індекс ваги тіла та низький затульний тиск уретри [52]; гістеректомія; високий індекс ваги тіла; кількість вагінальних пологів; пролапс тазових органів; невдалі попередні антистресові операції та ступінь тяжкості НС [44]; кількість пологів, високий індекс маси тіла, паління та вживання антидепресантів [54].

Згідно з рекомендаціями IUGA/ICS (2018) [64], КНС необхідно розділяти на НС при пенетрації під час статевого акту та оргазмічне. У 1988 р. P. Hielton [40] вперше виділив основні патофізіологічні механізми, які лежать в основі КНС. Результати його дослідження показали, що в основі НС при пенетрації лежить стресове НС, а оргазмічне НС асоціюється з гіперактивністю детрузора (таблиця).

Таблиця. Дані про частоту НС (%) при сексуальній активності, які ґрунтуються на уродинамічних дослідженнях

Автор та рік публікації

Кількість хворих

Вік (в роках, коливання чи середній)

Коїтальне нетримання при пенетрації

Коїтальне нетримання при оргазмі

Висновки

Hilton P. (1988) [40]

79

21-67

CНC – 37/53 (70%)

ГД – 2/53 (4%)

ЗНС – 5/53 (9%)

CНC – 11/26 (42%)

ГД – 9/26 (34%)

ЗНС – 2/26 (8%)

НС при пенетрації асоціюється із СНС. Жінки із оргазмічним НС мають високу частоту ГД

Khan Z. et al. (1988) [51]

3

24-35

СНС – 0

ГД – 0

ЗНС – 0

СНС – 0

ГД – 3/3 (100%)

ЗНС – 0

Оргазм викликає мимовільні скорочення детрузора, які поєднуються із релаксацією сфінктера уретри

Vierhout M.E., Gianoten W.L. (1993) [74]

57

47

Уродинамічні дослідження не були спеціфічними для визначення форми КНС

Уродинамічні дослідження не були спеціфічними для визначення форми КНС

Втрата сечі при сексуальній активності зустрічається при всіх уродинамічних діагнозах

Moran P. et al. (1999) [58]

228

48,2

CНC - 100/158 (63,3%)

ГД – 4/158 (2,5%)

ЗНС – 26/158 (16,5%)

CНC – 34/45 (75,6%)

ГД – 0

ЗНС – 8/45 (17,8%)

СНС часто діагностують при всіх формах КНС, ГД діагностують рідко

Serrati M. et al. (2008) [68]

132

22-70

CНC - 40/83 (48,2%)

ГД – 13/83 (15,7%)

ЗНС – 11/83 (13,2%)

CНC - 5/49 (10,2%)

ГД – 34/49 (69,4%)

ЗНС – 0

Оргазмічне НС асоціюється із ГД

Serrati M. et al. (2011) [70]

137

25-77

CНC – немає даних

ГД – немає даних

ЗНС – немає даних

CНC - немає даних

ГД – 31/137 (22%)

ЗНС – немає даних

Оргазмічне НС може бути ознакою більш сильної форми ГД. Оргазмічне НС із ГД зменшує ефектвність антимускаринової терапії

El-Azab M. et al. (2011) [34]

90

39,5

CНC – 32/45 (84,2%)

ГД – 3/45 (9,1%)

ЗНС – було виключене із дослідження

CНC – 2/15 (5,3%)

ГД – 8/15 (24,2%)

ЗНС – було виключене із дослідження

КНС зустрічається в основному у жінок із СНС (90%), а також при ГД. Жінки із ГД відмічають НС в основному при оргазмі

Nilsson M. et al. (2011) [60]

147

18-74

CНC – 13/26 (52%)

ГАСМ – 4/6 (67%)

ЗНС – 8/17 (47%)

CНC – 10/65 (40%)

ГАСМ – 3/6 (50%)

ЗНС – 8/17 (47%)

Третина жінок із НС втрачають її при сексуальній активності, частіше при оргазмі чи пенетрації

Jha S. et al. (2012) [46]

350

48,3

CНC – 85/147 (58%)

ГД – 28/147 (19%)

ЗНС – 27/147 (18%)

CНC – 89/153 (58%)

ГД – 28/153 (18%)

ЗНС – 25/153 (16%)

Відсутня кореляція між уродинамічним діагнозом та видом НС

ГАСМ – гіперактивний сечовий міхур; ГД – гіперактивність детрузора; ЗНС – змішане нетримання сечі; КНС – коїтальне нетримання сечі; СНС – стресове нетримання сечі.

Z. Khan et al. (1988) [51] провели уродинамічне дослідження у трьох хворих під час статевого акту і виявили, що в основі оргазмічного НС лежить гіперактивність детрузора та релаксація уретрального сфінктера. Однак P. A. Moran et al. (1999) [58] висловили припущення, що в основі двох форм КНС лежить недосконалість сфінктерної функції уретри, а гіперактивність детрузора зустрічається рідко. H. H. Lau et al. (2017) [52] виконали уродинамічні дослідження у 281 жінки з КНС і виявили, що у 181 (64%) з них відмічено стресове НС, у 29 (10%) – змішане, у 15 (5%) – імперативне. Автори статистично довели, що низький максимальний затульний тиск уретри або сфінктерна недостатність уретри є фактором ризику КНС у жінок.

Інтернаціональне дослідження (Італія, Греція, США, Єгипет), яке було проведено E.Illiano et al. (2018) [44] за участю 560 жінок із КНС, виявило, що у 44 (8%) випадках воно було зумовлено пенетрацією, у 196 (35%) – при статевому акті, у 51 (9%) – при оргазмі, у 266 (48%) – поєднанням попередніх випадків. У жінок із КНС при пенетрації переважали випадки стресового НС; в осіб із КНС під час статевого акту переважали випадки змішаного НС за рахунок стресового компонента; у жінок із коїтальним оргазмічним НС – випадки імперативного та змішаного НС за рахунок імперативного компонента.

Отже, за даними літератури прийнято вважати, що в основі КНС при пенетрації лежить недостатність сфінктера уретри, у той час як в основі оргазмічного НС – гіперактивність детрузора.

Учені роз’яснюють механізм КНС при пенетрації зміною анатомічної позиції шийки сечового міхура та уретри при введенні ерегованого статевого члена, що призводить до втрати сечі в результаті підвищення внутрішньочеревного тиску у жінок із недостатністю сфінктерної функції уретри.

mazg19_78_5865_r2-300x251.jpg

Рис. 2. Тригерна реакція сечового міхура із виникненням гіперактивності детрузора та імперативного (ургентного) НС в результаті оргазму та стимуляції рецепторів розтягнення ділянки трикутника сечового міхура [14, 62]. Cortex – кора головного мозку; Pons – міст; Spіnal cord – спинний мозок; PUL – лобково-уретральні зв’язки; ATFP – сухожилкова дуга тазової фасції; Bladder – сечовий міхур; N – рецептори розтягнення сечового міхура; Vagina – піхва; USL – крижово-маткова зв’язка.

Оргазмічне НС зумовлене стимуляцією ванілоїдних рецепторів трикутника сечового міхура, що призводить до гіперактивності детрузора, а також тригерною реакцією (гіперактивністю детрузора) сечового міхура в результаті оргазму (рис. 2).

Таким чином, в основі КНС лежать причини стресового чи імперативного НС, а також їх поєднання. Теорії та причини цих основних видів НС, а також діагностика та лікування були представлені у минулих публікаціях та виданнях [5-8, 12, 15, 20, 21].

При первинному опитуванні пацієнток із НС необхідно обов’язково цілеспрямовано ставити запитання стосовно КНС у сексуально активних жінок, що дасть змогу своєчасно виявити цю патологію та запропонувати лікування у залежності від виду НС. Усім жінкам необхідно донести інформацію щодо успішності лікування кожного із видів консервативними чи хірургічними методами як урологами, так і гінекологами. Численними зарубіжними публікаціями стосовно вибору консервативного та хірургічного лікування різних видів НС доведено, що успішне лікування стресового, імперативного чи змішаного НС покращує і сексуальну функцію у жінок. Ускладнення слінгових операцій (TVT, TVT-O) із застосуванням поліпропіленової стрічки, які зустрічаються у 3-8% пацієнток (ерозія передньої стінки піхви, рецидив стресового НС та виникнення гіперактивності детрузора de novo), зазвичай негативно впливають на сексуальну функцію жінки.

Своєчасне звернення жінок із НС до досвідченого фахівця, ефективне лікування цієї патології дасть можливість покращити якість їхнього життя, у т.ч. і сексуального, уникнути дисгармонії у сімейних відносинах та зменшити кількість розлучень.

Інструкція до опитувальника PISQ-12 (Pelvic Organ Prolapse / Urinary Incontinence Sexual Function Questionnaire Short Form) [73]

Нижче наведено деякі запитання, які допоможуть з’ясувати проблеми як вашого сексуального життя, так і вашого партнера. Вся інформація є конфіденційною. Ваші відповіді будуть використані лише для того, щоб лікар міг зрозуміли, що є важливим для пацієнта стосовно їх сексуального життя. Будь ласка, поставте відмітку біля відповідей на запитання, які найбільше відповідають вашому стану. Опитування стосується вашої сексуальності за останні 6 міс. Дякуємо за допомогу.

1. Як часто ви відчуваєте сексуальне бажання? Це відчуття може включати бажання планувати сексуальні стосунки, а також відчуття розчарування через недостатність сексуальних стосунків тощо.

 • Завжди (0)
 • Часто (1)
 • Інколи (2)
 • Рідко (3)
 • Ніколи (4)

2. Чи отримуєте ви оргазм при статевому акті з вашим партнером?

 • Завжди (0)
 • Часто (1)
 • Інколи (2)
 • Рідко (3)
 • Ніколи (4)

3. Чи відчуваєте ви сексуальне збудження при статевій активності з вашим партнером?

 • Завжди (0)
 • Часто (1)
 • Інколи (2)
 • Рідко (3)
 • Ніколи (4)

4. Чи отримуєте ви задоволення від вашого сексуального життя?

 • Завжди (0)
 • Часто (1)
 • Інколи (2)
 • Рідко (3)
 • Ніколи (4)

5. Чи відчуваєте ви біль під час статевого акту?

 • Завжди (4)
 • Часто (3)
 • Інколи (2)
 • Рідко (1)
 • Ніколи (0)

6. Чи втрачаєте ви сечу під час статевого акту?

 • Завжди (4)
 • Часто (3)
 • Інколи (2)
 • Рідко (1)
 • Ніколи (0)

7. Чи обмежує страх нетримання сечі чи калу вашу сексуальну активність?

 • Завжди (4)
 • Часто (3)
 • Інколи (2)
 • Рідко (1)
 • Ніколи (0)

8. Чи уникаєте ви статевого акту через випинання в піхві (випадіння передньої стінки – сечового міхура, задньої стінки – прямої кишки, матки)?

 • Завжди (4)
 • Часто (3)
 • Інколи (2)
 • Рідко (1)
 • Ніколи (0)

9. Чи відчуваєте ви під час статевих зносин такі негативні емоційні реакції, як страх і огида, сором чи вина?

 • Завжди (4)
 • Часто (3)
 • Інколи (2)
 • Рідко (1)
 • Ніколи (0)

10. Чи має ваш партнер проблеми з ерекціями, що впливають на вашу сексуальну активність?

 • Завжди (4)
 • Часто (3)
 • Інколи (2)
 • Рідко (1)
 • Ніколи (0)

11. Чи має ваш партнер проблеми з передчасною еякуляцією, що впливає на вашу сексуальну активність?

 • Завжди (4)
 • Часто (3)
 • Інколи (2)
 • Рідко (1)
 • Ніколи (0)

12. Порівнюючи з оргазмом, який ви мали у минулому, наскільки сильним є ваш оргазм за останні 6 міс?

 • Значно менш сильний (4)
 • Менш сильний (3)
 • Однакової сили (2)
 • Більш сильний (1)
 • Значно сильніший (0)

Список використаної літератури

1. Александров В. П., Куренков А. В., Николаева Е. В. Стрессовое недержание мочи у женщин. – Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО. – 94 с.

2. Горовий В. І., Зайцев В. І., Головенко В. П. та ін. Сексуальна активність у жінок із різними видами нетримання сечі // Здоровье мужчины. – 2006. – № 2 (17). – С. 197-198.

3. Горовий В. І. Вплив різних видів нетримання сечі на сексуальну активність жінок // Андрология и сексуальная медицина. – 2007. –№ 1(2). – С. 55-57.

4. Горовий В. І., Головенко В. П., Сміюха О. А. Досвід застосування портативної та малоінвазивної уродинамічної системи Gynecare Monitorr для діагностики нетримання сечі у жінок // Урологія. – 2010. – № 2(53). – С. 63-69.

5. Горовий В. І. Можливості консервативної терапії нетримання сечі у жінок без пролапса тазових органів // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2013. – № 3(67). – С. 53-60.

6. Горовий В. І. Гіперактивний сечовий міхур у жінок // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2016. – № 1(97). – С. 3-17.

7. Горовий В. І. Застосування ендоуретральної та інтрава­гінальної електростимуляцій сфінктерного апарату уретри та м’язів тазового дна в комплексному лікуванні жінок із стресовим нетриманням сечі без пролапсу тазових органів // Здоровье мужчины. – 2017. – № 2(61). – С. 97-99.

8. Горовий В.І., Яцина О.І, Трифонюк Л. Ю., Балацький Р. К. Вибір методу хірургічного лікування стресового нетримання сечі у жінок без пролапсу тазових органів // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2017. – № 5. – С. 36-45.

9. Дехтяр Ю. М., Костєв Ф. І., Чайка О. М. Особливості уродинаміки нижніх сечових шляхів у жінок з нетри­манням сечі, що виникає при статевому акті // Урологія. – 2015. –№ 2. – С. 23-27.

10. Дехтяр Ю. М., Костєв Ф. І. Типологія розладів акту сечовипускання у хворих на ідеопатичний гіперактивний сечовий міхур // Здоровье мужчины. – 2017. – № 1.– C. 117-121.

11. Кришталь В. В., Андрух Г. П. Сексуальная гармония супружеской пары. – Харьков: НПФ «Велес», 1996. – С. 66.

12. Нетримання сечі у жінок (поради лікаря) / Горовий В.І та ін. – Вінниця: СПД Бурко, 2005. – 84 с.

13. Переверзев А. С. Клиническая урогинекология. – Харьков: Факт, 2000. – 360 c.

14. Петрос П. Женское тазовое дно. Функции, дисфункции и их лечение в соответствии с интегральной теорией / пер. с анг. под ред. Д. Д. Шкарупы. – М.: МЕДпресс-информ, 2016-400 с.

15. Практична урогінекологія: курс лекцій / За ред. Горового В. І. – Вінниця: Вінницька обласна друкарня, 2015. – 728 с.

16. Пушкарь Д. Ю., Касян Г. Р. Ошибки и осложнения в урогинекологии. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2017. – 384 с.

17. Ромащенко О. В., Григоренко В. М.. Білоголовська В. В. та ін. Визначення передміхурової залози у жінок репродуктивного віку // Медичні аспекти здоров’я жінки. – 2017. – № 2. – С. 51-57.

18. Ромащенко О. В., Мельников С. М., Білоголовська В. В., Ходжава М. М. Визначення частоти генітоуринарного менопаузального синдрому та жіночих сексуальних дисфункцій // Урологія. – 2012. – № 2. – С. 61-65.

19. Русинко М. Н., Дулепин А. В., Троян К. А. и др. Стрессовое недержание мочи у женщин как причина сексуальной дисгармонии супружеской пары. Наш опыт оперативного лечения // Здоровье мужчины. – 2009. – № 3. – С. 191-199.

20. Стресове нетримання сечі у жінок / Горовий В. І., Головенко В. П., Процепко О. О. та ін. – Вінниця: РВВ ВАТ «Віноблдрукарня», 2003. – 304 c.

21. Сучасні принци діагностики та лікування нетримання сечі у жінок без пролапсу тазових органів / Горовий В. І., Мазорчук Б. Ф., Чайка Г. В. та ін. – Вінниця: Вінницька обласна друкарня, 2014. – 148 с.

22. Штіфтер К. Ф. Сексологія вагінального оргазму, або що потрібно знати жінці, щоб розширити діапазон своїх відчуттів / Пер. з англ. – К.: Агенція «Стандарт», 2006. – 200 с.

23. 23. Яцина О. І. Нетримання сечі у жінок: аспекти питання за даними соціологічного опитування // Урологія. – 2018. – № 2. – С. 28-36.

24. Яцина О. І. Якість життя жінок в їх взаємозв’язку із поширеністю розладів сечовипускання в Україні // Урологія. – 2018. – № 4. – С. 17-23.

25. Abrams P., Cardozo L., Fall M. et al. The standardization of terminology of lover urinary tract function: report from standardization sub-committee of the International Continence Society // Neurourology and urodynamics. – 2002. – Vol. 21. – P. 167-178.

26. Abrams P., Artibani W. Understanding stress urinary incontinence. – Lier, Belgium: Ismar Healthcare, 2004. – 96 p.

27. Ali-Ali B.M., Shamloul R., Hutterer G. C. et al. Sexual function in women with stress urinary incontinence treated with the SPARC sling system // Biomed Research International. – 2013. – id 957547. – 6 p.

28. Atlas of human anatomy / Frank H. Netter. – 5 th ed. – Saunders Elsevier, 2011. – 618 р.

29. Barber M. D., Dowset S. A., Mulen K. J., Viktrup L. The impact of stress urinary incontinence on sexual activity in women // Cleveland clinic journal of medicine. – 2005. – Vol. 72. – P. 225-232.

30. Campbell-Walsh Urology / Wein A. J. et al. – 11th ed. – Philadelphia: Elsevier, 2016. – 4904 p.

31. Chu C. M., Arya L. A., Andy U. U. Impact of urinary incontinence on female sexual health in women during midlife // Women’s Midlife health. – 2015. – Vol. 1. – P. 6-18.

32. Coyne K. S., Margolis M. R., Jumadilova Z. et al. Overactive bladder and women’s sexual heath: what is the impact? // J. Sex. Med. – 2007. –Vol. 4. –P. 656-666.

33. Costantini E., Illiano E., Tienforti D. et al. Coital incontinence in women with urinary incontinence: results from an international cross-sectional study // European Urology Supplements. – 2016. – Vol. 15. – P. e14.

34. El-Azab A.S., Yousef H. A., Seifeldein G. S. Coital incontinence: relation to detrusor overactivity and stress incontinence // Neurourol. Urodyn. – 2011. – Vol. 30. – P. 520-524.

35. Espuna Pons M., Puig Clota M. Coital urinary incontinence: impact on quality of life as measured by the King’s Health Questionnaire // Int. Urologynecol. J. Pelvic Floor Dysfunct. – 2008. – Vol. 19. – P. 621-625.

36. Female urology / Raz S., Rodriguez L. V. – 3 rd ed. – Elsevier Saunders, 2008. – 1038 p.

37. Field S. M., Hilton P. The prevalence of sexual problems in women attending for urodynamic investigation // Int. Urogynecol. J. – 1993. –Vol. 4. – P. 212-215.

38. Grzybwska M. E., Wydra D. G. Coital incontinence: a factor for deteriorated health – related quality of life and sexual function in women with urodynamic stress urinary incontinence // Int. Urogynecolog. J. – 2017. – Vol. 28. – P. 697-704.

39. Haylen B. T., Ridder D., Freeman R. M. et al. An International Urogynecological Association (IUGA) / International Continence Society (ICS) join report on the tetminology for female pelvic floor dysfunction // Neurourology and Urodynamics. – 2010. – Vol. 29. – P. 4-20.

40. Hilton P. Urinary incontinence during sexual intercourse: a common but rarely volunteered symptom // Brit. J. Obst. Gynaecol. – 1988. –Vol. 50. – P. 919-934.

41. Hunskaar S., Burgio K., Diokno A. C. et al. Epidemiology and natural history of urinary incontinence (UI) // Incontinence / Abrams P., Cardoso L., Khoury S., Wein A. editors. – 2nd ed. – Plymouth: Plymbridge Distributors Ltd., 2002. – P. 165-200.

42. Incontinence / Abrams P. et al. – 5th ed. – ICUD – EAU, 2013. – 1982 р.

43. Incontinence / Abrams P. et al. – 6th ed. – ICS – ICUD, 2017. – 2336 p.

44. Illiaano E., Mahfour W., Gianitsas K. et al. Coital incontinence in women with urinary incontinence: an international study // J. Sex. Med. – 2018. – Vol. 15. – P. 1456-1462.

45. Jha S., Radley S., Frankas A. The impact og TVT on sexual function // Int. Urogynecol. J. Pelvic Floor Dysfunct. – 2009. – Vol. 20. – P. 165-169. Incontinence during intercourse: myths unrevelled // Int. Urogynecol. J. – 2012. – Vol. 23. – P. 633-637.

46. Jha S., Strelley K., Radley S. Incontinence during intercourse: myths unrevelled // Int. Urogynecol. J. – 2012. – Vol. 23. – P. 633-637.

47. Joo E., Kang M. H., Yoo E-H., Kim D. Assessment of the effect of transobturator tape surgery on women’s sexual function using a validated questionnaire // Obstet. Gynecol. Sci. – 2019. – Vol. 62. – P. 120-126.

48. Karlovsky M. Female urinary incontinence during sexual intercourse (coital incontinence): a review // The female patient. – 2009. – Vol. 34. – P. 5.

49. Karlovsky M. Does mid-urethral sling surgery also resolve urinary incontinence during sex (coital incontinence)? A 3 year retrospective review // J. Urol. – 2011. – Vol. 158, № 45, Sup. – P. e 466.

50. Kelleher C., Kardozo R. D., Salvatore S. A new questionnaire to assess quality of life of urinary incontinent women // Br. J. Obstet. Gynecol. – 1997. – Vol. 104. – P. 1374-1379.

51. Khan Z., Bhola A., Starer P. Urinary incontinence during orgasm // Urology. – 1988. – Vol. 31 (3). – P. 279-282.

52. Lau H – H., Huang W – C., Su T – H. Urinary leakage during sexual intercourse among women with incontinence: incidence and risk factors // Plos one. – 2017. – Vol. 12(5): e 0/77075.

53. Lukacz E. S., Santiago-Lastra Y., Albo M. E., Brubaker L. Urinary incontinence in women. A review // JAMA. – 2017. – Vol. 318. – P. 1592-1604.

54. Madhu K. Coital incontinence: what can we learn from urodynamic assessment // Urology. – 2015. – Vol. 85. – P. 1034-1038.

55. Mendez M. H., Sexton S. J., Lentz A. C. Contemporary review of male and female climacturia and urinary leakage during sexual activity // Sex. Med. Rev. – 2018. – Vol. 6. – P. 16-28.

56. Moller L. A., Lose G., Jorgensen T. The prevalence and bothersomeness of lower urinary tract symptoms in women 40-60 years of age // Acta Obstet. Gynec. Scand. – 2000. – Vol. 79. – P. 298-305.

57. Momenimovahe Z., Pakgohar M., Montazeri A., Bahiraee A. Sexual function with urinary incontinence: a сross-sectional study from Iran // Research in Obstetrics and Gynecology. – 2013. – Vol. 2 (3). – P. 31-35.

58. Moran P. A., Dwyer P. L., Ziccone S. P. Urinary leakage during coitus in women // J. Obstet. Gynecol. – 1999. –Vol. 19. – P. 286-288.

59. Mota R. L. Female urinary incontinence and sexuality // International Brazil J. Urol. – 2017. – Vol. 43. – P. 20-28.

60. Nilsson M., Lalos O., Linokvist H., Lalos A. How do urinary incontinence and urgency affect women’s sexual life? // Acta Obstetricia et Gynecologia Scandinavia. – 2011. – Vol. 20. – P. 621-628.

61. Pastor Z. Female ejaculation organism vs. coital incontinence: a systematic review // S. Sex. Med. – 2013. – Vol.10. –P. 1682-1691.

62. Petros P. The female pelvic floor. Function, dysfunction and management to the integral theory. – 2nd ed. – Springer Medizin Verlag Heidelberg, 2007. – 260 p.

63. Radoja I., Pavlovic D., Peric N., Degmecic D. Coital urinary incontinence and female sexual function // Southeasten European Medical Journal. – 2017. –Vol. – P. 11-18.

64. Rogers R. G., Pauls R. N., Thakar L. et al. An International Urogynicological Association (IUGA) / International Continence Society (ICS) joint report on the terminology for the assessment of sexual health of women with pelvic floor dysfunction // Neurourol. Urodyn. – 2018. – Vol. 37. – P. 1220-1240.

65. Salonia A., Zanni G., Nappi R. E. et al. Sexual dysfunction is common in women with lower urinary tract symptoms and urinary incontinence: results of a cross – sectional study // Eur. Urol. – 2004. –Vol. 45. – P. 642-648.

66. Salonia A., Briganti A., Deho F. et al. Women’s sexual dysfunction: a review of the «surgical landscape” // Eur. Urol. – 2006. – Vol. 50. – P. 44-52.

67. Sand P. K., Goldberg R. P., Dmochowski R. R. et al. The impact of the overactive bladder syndrome on sexual function. A preliminary report from the multicenter assessment of transdermal therapy in overactive bladder with oxybutyrin trial // Aw. J. Obst. Gynec. – 2006. –Vol. 195. – P. 1730-1735.

68. Serati M., Salvatore S., Uccella S. et al. Urinary incontinence at orgasm: relation to detrusor overactivity and treatment efficacy // Eur. Urol. – 2008. – Vol. 54. – P. 911-917.

69. Serati M., Cattoni E., Salvatore S. Coital incontinence: the tip of the iceberg? // J. Sex. Med. – 2010. – Vol. 7. – P. 2284-2291.

70. Serati M., Salvatore S., Cattoni E. et al. Female urinary incontinence at orgasm: a possible marker of a more severe form of detrusor overactivity. Can ultrasound measurement of bladder wall thickness explain it? // J. Sex. Med. – 2011. – Vol. 8. – P. 1710-1716.

71. Sinclar A. M., Ramsay I. N. The psychosocial impact of urinary incontinence in women // The Obstetrician & Gynecologist. – 2013. – Vol. 13. – P. 143-148.

72. Textbook of female urology and urogynaecology / Cardozo L., Staskin D. – 2nd ed. – Informa Healthcare. – 2006. – 1384 p.

73. Urogynecology and reconstructive pelvic surgery / Walters M. D., Karram M. M. – 3rd ed. – Philadelphia: Mosby Elsevier, 2007. – 600 р.

74. Vierhout M. E., Gianottens W. L. Mechanism of urine loss during sexual activity // Eur. J. Obst. Gynec. – 1993. – Vol. 52. – P. 45-47.

Коитальное недержание мочи у женщин

В. И. Горовой

В статье описаны основные патофизиологические механизмы развития, факторы риска и формы коитального недержания мочи. Подчеркнута необходимость опроса сексуально активных пациенток с недержанием мочи относительно наличия коитальной инконтиненции, учитывая негативное влияние на качество их жизни данного нарушения. Это позволит своевременно диагностировать патологию и предложить оптимальный метод лечения.

Ключевые слова: коитальное недержание мочи, сексуальная функция женщины, недостаточность сфинктера уретры, гиперактивность детрузора.

Coital incontinence in women

V. I. Gorovyi

The article describes the main pathophysiological mechanisms, risk factors and forms of coital incontinence. The need for interviewing sexually active patients with urinary incontinence regarding the presence of coital incontinence was emphasized, due to the negative impact of this disorder on their quality of life. This will allow timely diagnosis of pathology and offer the best treatment method.

Keywords: coital incontinence, female sexual function, urethral sphincter insufficiency, detrusor overactivity.

Наш журнал
у соцмережах:

Випуски за 2019 Рік

Зміст випуску 7-8 (128-129), 2019

 1. З. М. Дубоссарская, Ю. А. Дубоссарская

 2. І. Б. Вовк, І. В. Бачинська

 3. О. І. Буткова, І. А. Жабченко, Т. М. Коваленко

 4. С. К. Джораєва, В. В. Гончаренко, Ю. В. Щербакова, О. К. Іванцова, О. В. Щеголєва, А. Р. Бабута

 5. Вол. В. Подольський, В. В. Подольський

 6. С.О. Возіанов, О. В. Ромащенко, В. М. Григоренко, С. М. Мельников, В. В. Білоголовська, О. В. Бабич, Л. Ф. Яковенко

 7. В. І. Горовий

Зміст випуску 6 (127), 2019

 1. Т.В. Авраменко, І.М. Мелліна, Л.М. Бикова

 2. Д.Р. Шадлун, Є.В. Гріжимальский, А.Й. Гарга

 3. О.Г. Горбатюк, О.В. Васьків, А.П. Григоренко, А.С. Шатковська, А.М. Біньковська, В.Ю. Онишко

 4. Тобі де Вільєрс, О.Л. Громова

 5. О.В. Ромащенко, А.В. Руденко, Л.Ф. Яковенко

 6. В.І. Горовий, О.І. Яцина

Зміст випуску 4-5 (125-126), 2019

 1. З.М. Дубоссарська, В.Т. Нагорнюк

 2. Н.С. Луценко, О.Д. Мазур, Р.В. Слухенська

 3. Є.В. Гріжимальський, А.Й. Гарга

 4. О.И. Клычева, А.Б. Хурасева

 5. О.В. Ромащенко, В.М. Григоренко, В.В. Білоголовська, О.В. Бабич

 6. Н.В. Хомяк, В.И. Мамчур

 7. А.Д. Дюдюн

Зміст випуску 3 (124), 2019

 1. О.А. Ефименко

 2. О.П. Гнатко, В.Ф. Нагорна, Н.О. Удовікова, Н.Г. Скурятіна

 3. Девід Серфаті

 4. В.І. Горовий

Зміст випуску 1-2 (122-123), 2019

 1. І.А. Жабченко

 2. О. Йоскович, J. Fazakas, Р.О. Ткаченко, О.А. Галушко

 3. Вл.В. Подольський, В.В. Подольський

 4. О.В. Дженина, В.Ю. Богачев, В.Н. Лобанов, А.Л. Боданская

 5. В. Новикова, С. Езов

 6. С.П. Пасечников

 7. В.І. Горовий

Випуски поточного року

Зміст випуску 2 (154), 2024

 1. Ю.В. Лавренюк, К.В. Чайка, С.М. Корнієнко, Н.Л. Лічутіна

 2. К.В. Харченко

 3. О.В. Нідельчук

 4. Ф. Вікаріотто, Т.Ф. Татарчук, В.В. Дунаєвська

Зміст випуску 1 (153), 2024

 1. В.І. Пирогова

 2. Д.О. Птушкіна

 3. О.О. Ковальов, К.О. Ковальов

 4. О.О. Ковальов