сховати меню

Перинатальна медицина – єднання заради майбутнього

А.В. Ткаченко, секретар Українського товариства перинатальної медицини, доцент кафедри акушерства, гінекології та перинатології НМАПО імені П.Л. Шупика

Минулий рік для вітчизняних перинатологів видався надто напруженим і водночас досить вагомим. Нарешті українська медична спільнота (акушери-гінекологи, неонатологи, фахівці в галузі ультразвукової та пренатальної діагностики) здобула європейське та світове визнання. Перший крок до цього було зроблено в лютому 2006 р. всесвітньо відомими вченими та суспільними діячами, що взяли участь у роботі школи-семінару «Сучасні досягнення та перспективи розвитку перинатальної медицини», ініціатором якої була Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (НМАПО). Серед запрошених були почесний президент Світового товариства перинатальної медицини (World Association of Perinatal Medicine, WAPM), професор Асім Кур’як з Хорватії та президент Міжнародної спілки «Плід як пацієнт» (International Society The Fetus As A Patient), професор Френк Червенак із США.
Їх блискучі виступи та відверте спілкування з аудиторією не полишили байдужим жодного з учасників зібрання.
Дружня підтримка та щире бажання допомогти українським фахівцям вийти на міжнародний рівень співробітництва також були відчутними в Празі, під час роботи (24-27 травня) XX Європейського конгресу перинатальної медицини. Саме там Україну було прийнято рівноправним членом до European Association of Perinatal Medicine (EAPM). В історії світової перинатології цей фаховий медичний осередок існує вже понад 40 років. Одностайне рішення було ухвалене відкритим голосуванням за участю представників 58 країн світу. Велику підтримку нашій країні надали президент EAPM, професор Аріс Антсакліс; віце-президент, професор Чіхат Сен та скарбничий цього співтовариства, професор Ґжеґож Бренборович.
Разом із членством в EAPM Україна отримала запрошення до участі в роботі наступного, ХХІ конгресу, що відбудеться в Стамбулі 2008 р. Окрім того, для наших учених відкрились нові можливості взаємодії та співпраці з провідними європейськими й світовими центрами перинатальної медицини як у галузі післядипломної освіти, так і в проведенні спільних наукових досліджень.
Наступним етапом на шляху до євроінтеграції була участь української делегації в роботі XXII конгресу міжнародного товариства «Плід як пацієнт», що проходив у середині червня в Польщі. Всебічне сприяння та гостинну зустріч представникам нашої країни надали президент Міжнародні спілки «Плід як пацієнт», професор Френк Червенак та голова оргкомітету, ректор Познаньського медичного університету, професор Ґжеґож Бренборович. Українську делегацію на цьому науковому форумі очолював перший проректор НМАПО, професор Юрій Вдовиченко, який привітав учасників конгресу й виступив з доповіддю про можливості та проблеми перинатальної допомоги при багатоплідній вагітності та пологах в Україні.
Окрім того, Ю. Вдовиченко та Г. Бренборович підписали двосторонню домовленість про співпрацю в післядипломній освіті та в підвищенні кваліфікації викладачів вищих медичних навчальних закладів. До того ж було досягнуто принципової згоди з проведення найближчим часом чергового конгресу Міжнародного товариства «Плід як пацієнт» в Україні.
Активну участь в обговоренні шляхів співпраці вітчизняних лікарів та науковців узяли члени ініціативної групи Українського товариства перинатальної медицини (УТПМ) декан педіатричного факультету НМАПО, професор Тамара Романенко та доцент кафедри неонатології Ольга Лакша. До України для прочитання курсу лекцій було запрошено чинного президента WAPM, професора Мануела Каррапато та члена президії багатьох фахових товариств акушерів-гінекологів, перинатологів і спеціалістів з ультразвукової діагностики, головного редактора журналу Perinatal and Neonatal Medicine, професора Джана Карла Ді Ренцо. У свою чергу пан Ді Ренцо запросив членів української делегації до Флоренції (Італія), де в 2007 р. буде проходити з’їзд WAPM, і разом з Ю. Вдовиченком обговорив тематику та кількість доповідей, з якими українські вчені виступатимуть на з’їзді.
Особливо зворушливою була зустріч з «хрещеним батьком» світової перинатології, професором Еріхом Залінґом, що першим у світі запропонував термін «перинатальна медицина» та сформулював її мету, основні завдання й напрямки наукового пошуку.
Все своє життя та серце професор Еріх Залінґ віддав захисту внутрішньоутробних пацієнтів, пошуку шляхів оцінки стану плода, своєчасного виявлення внутрішньоутробної патології, можливостей її прогнозування та попередження, раціональних і ефективних методів лікування та корекції. Тому не дивно, що найбільш престижна нагорода в галузі перинатальної медицини, неонатології та педіатрії – Maternity Prize – заснована його послідовником і другом, професором Асімом Кур’яком на його честь. Найбільшу гордість ми відчули, коли виявилося, що Еріх Залінґ – наш земляк, народився в м. Станіславі (теперішньому Івано-Франківську). Незважаючи на те, що вже багато років він не бував на батьківщині, однак постійно цікавиться подіями, що відбуваються в Україні, переймається її проблемами та щиро радіє з досягнень і перемог. Незважаючи на поважний вік, всесвітньо відомий науковець і вчитель, якому в цьому році виповниться 82 роки, залюбки бере участь у всіх наукових форумах світових та європейських товариств акушерів-гінекологів, перинатологів і педіатрів. Саме тому з таким задоволенням і вдячністю він прийняв запрошення від керівництва НМАПО про відвідини України в будь-який зручний для нього час.
Наступним кроком у розбудові УТПМ та налагодженні співпраці з іншими країнами стала участь нашої делегації в роботі міжнародного перинатального форуму в м. Санкт-Петербурзі (Росія). Цей науковий симпозіум було організовано Санкт-Петербурзькою Міжнародною перинатальною школою та Російською філією міжуніверситетської школи медичного ультразвуку імені Яна Дональда (Ian Donald Inter-University School of Medical Ultrasound). Українська перинатологія була представлена доповідями професора Ю. Вдовиченка та доцента. А. Ткаченка «Багатопліддя в Україні: акушерські ускладнення та перинатальні наслідки». Виступи науковців супроводжувалися жвавим обговоренням, чималою низкою запитань, що викликали задоволення як в учасників форуму, так і в запрошених лекторів. Модератором диспутів виступив директор Санкт-Петербурзької Міжнародної школи перинатальної медицини професор Антон Міхайлов. Саме він офіційно запросив делегацію з України взяти участь у роботі конгресу та всебічно сприяв встановленню плідних взаємин між українськими вченими та Європейською науковою спільнотою.
Паралельно з пошуком нових шляхів у розвитку перинатальної медицини, дуже важливо, на нашу думку, не втрачати вже існуючих та перевірених багаторічною творчою співпрацею стосунків. Так, у липні представники української перинатології за запрошенням колег із Грузії взяли участь у роботі ІІ Українсько-грузинського наукового форуму за темою «Пренатальна медицина і перинатологія. Охорона здоров’я матері та дитини», що відбувся в рамках XX ювілейної Міжнародної медичної конференції Грузинської асоціації науковців і лікарів та Грузинського товариства перинатальної медицини. У відкритті конференції взяли участь Сандра Саакашвілі та посол України в Грузії пан Микола Спис.
Загальна кількість зареєстрованих на цьому форумі науковців та лікарів різних спеціальностей переважала за 600 осіб. Делегація з України була представлена акушерами-гінекологами, неонатологами та фахівцями в галузі пренатальної діагностики. Очолювали її професор Тамара Романенко, декан педіатричного факультету НМАПО; професор Єлизавета Шунько, головний неонатолог МОЗ України, завідувач кафедри неонатології НМАПО та Микола Веропотвелян, головний лікар міжрегіонального Центру медичної генетики та пренатальної діагностики, м. Кривий Ріг. У роботі конференції взяли участь учені з Вірменії й Азербайджану, які також виступили з цікавими доповідями про стан надання перинатальної допомоги, проблеми та можливі шляхи вирішення цих проблем.
Організаційний комітет, очолюваний генеральним секретарем Грузинського товариства пренатальної медицини та перинатології, професором А. Папіташвілі, створив усі умови для плідної співпраці представників різних країн. Учасники зібрання мали можливість не лише послухати лекції, але й виступити з власними доповідями, обмінятися досвідом та поділитися своїм баченням проблем під час відкритих дискусій і численних диспутів. У цілому на конференції панувала атмосфера дружби та взаєморозуміння, як і повинно бути серед однодумців і давніх друзів.
Одразу ж по закінченні форуму в Кобулєті, в м. Фатса (Туреччина) відбувся І Турецько-грузинський симпозіум, присвячений актуальним питанням та новим тенденціям в акушерстві та гінекології. Від України був делегований М. Веропотвелян, який виступив з кількома доповідями з різних проблем, що сприяло налагодженню дружніх і ділових стосунків з грузинськими та турецькими колегами.
Логічним продовженням українсько-грузинської взаємодії в галузі пренатальної діагностики та перинатальної охорони дитини була участь грузинських учених у роботі ІІІ наукового симпозіуму з актуальних проблем неонатології, що проводився 14-15 вересня в м. Судак (АР Крим), за підтримки МОЗ України, НМАПО, Асоціації неонатологів України й УТПМ. До участі в заході були запрошені як досвідчені майстри своєї справи, так і молоді лікарі з усіх областей країни: головні фахівці обласних управлінь охорони здоров’я, співробітники кафедр педіатрії, неонатології, акушерства та перинатології вищих медичних учбових закладів, а також клініцисти. Предметом обговорення стали найбільш важливі проблеми сучасної неонатології та педіатрії, можливості пренатального супроводження вагітностей високого ступеня ризику, а також стан репродуктивного здоров'я жінок в Україні. Особлива увага приділялась можливостям лікування та виходжування новонароджених з вкрай малою вагою.
За ініціативи оргкомітету почесними гостями були запрошені вчені зі світовим ім'ям: Луїс Кіт, почесний професор акушерства та гінекології медичного університету м. Чикаго (США); редактор Міжнародного журналу з акушерства та гінекології, засновник Міжнародного товариства по вивченню багатопліддя та Американської асоціації лапароскопії в гінекології (AAGL), член президії Європейського та Всесвітнього товариств перинатальної медицини, керівник групи з вивчення багатоплідних вагітностей WAPM, президент ISTS, професор Ісаак Блікштейн. Це був перший візит в Україну визнаних корифеїв у галузі пренатального супроводження багатоплідних вагітностей.
Їх лекції викликали особливу зацікавленість українських лікарів, які мали можливість з перших уст почути інформацію щодо останніх досягнень та існуючих проблем перинатальної науки, можливостей акушерської допомоги, перспектив пренатальної діагностики та неонатального забезпечення при багатоплідді різного походження. Всі доповіді супроводжувались жвавими дискусіями як під час засідань, так і в перервах між ними. Спілкування та обмін думками проходили в теплій, товариській атмосфері взаємоповаги та порозуміння.
Форум, що проходив у Криму, носив саме міжнародний характер. Так, окрім українських учасників, а також почесних гостей із Росії та Білорусі, вперше в роботі подібного наукового форуму взяла участь група вчених із Грузії на чолі з професором А. Папіташвілі, завідувачем гінекологічного відділення НДІПАГ імені Чачава (м. Тбілісі) Т. Ніколаішвілі та головним акушером-гінекологом Імеретії Л. Хонелідзе. Це стало ще одним кроком у науково-практичній співпраці фахових товариств неонатологів, акушерів-гінекологів та товариств перинатальної медицини наших країн.
Плідним завершенням цього вельми насиченого зустрічами, спілкуванням і новими знайомствами року стала участь української делегації в ІІІ Міжнародній конференції з перинатальної медицини, що 5-6 жовтня проводилася Товариством перинатальної медицини Молдови в Кишиневі. Українську делегацію очолила професор Є. Шунько, а до її складу ввійшли представники оргкомітету УТПМ доценти О. Лакша та А. Ткаченко.
Зустріч у Молдові проходила за підтримки міжнародних організацій і фахових товариств, зокрема EAPM та ESESPM. Слід зауважити, що науковий форум відзначався не тільки чисельністю делегатів з різних країн, але й чудовою організацією його проведення. З промовами до слухачів звернулись професор П.М. Стратулат та президент EAPM, професор Аріс Антсакліс. Президент ESESPM, професор С. Бексас (Туреччина) зауважив, що розвивати та поглиблювати співпрацю потрібно не лише між урядовими структурами та національними асоціаціями, а й безпосередньо між науковими центрами, лікувальними установами, викладачами, науковцями та практичними лікарями з різних країн. Саме в такій співпраці, що полягає в участі в міжнародних конференціях і школах-семінарах, стажуванні в клінічних та навчальних закладах більш розвинутих європейських країн, вільному доступі до літературних джерел та володінні сучасною інформацією за обраним фахом, на його думку, знаходиться ключ до покращання показників надання висококваліфікованої акушерської та неонатальної допомоги населенню країн-учасниць.
Надзвичайно цікавими доповідями з проблем та перспектив перинатальної медицини виступали представники з Молдови, Росії, Румунії, Литви, Туреччини, Греції. Своїми досягненнями та рекомендаціями щодо оптимізації перинатального супроводження вагітностей з акушерськими ускладненнями та алгоритмами неонатальної допомоги, реабілітації новонароджених поділились науковці зі Швейцарії, США та Франції. Всі виступи викликали жваві дискусії, що зазвичай продовжувались за неформальних умов у перервах між засіданнями та під час відпочинку. Професор Є. Шунько доповіла учасникам конференції про сучасні перинатальні технології лікувально-профілактичної допомоги новонародженим в Україні. УТПМ було представлено також виступами професора Ю. Вдовиченка та доцента кафедри акушерства, гінекології та перинатології НМАПО А. Ткаченка за темою «Перинатальні аспекти багатоплідної вагітності», що охарактеризували сучасну ситуацію в Україні з надання акушерської та перинатальної допомоги вагітним з багатопліддям та новонародженим. Доповіді викликали зацікавленість аудиторії та велику кількість запитань, зокрема з боку професора Аріса Антакліса, який відзначив, що тактика пре- та постнатального супроводження багатоплідних вагітностей сьогодні є однією з найактуальніших проблем європейської та світової перинатальної медицини. Учений пообіцяв відвідати Україну і взяти участь у роботі І з’їзду УАПМ, що запланований на 19-21 квітня 2007 р. в м. Києві.
Окрема секція під час проведення перинатальної конференції як у Празі, так і в Кишиневі була організована для середньої ланки медичних працівників – акушерів, медичних сестер жіночих консультацій, медико-генетичних центрів, неонатальних та дитячих відділень, а також відділень інтенсивної терапії новонароджених. Слід зауважити, що подібна практика давно набула поширення в професійних товариствах та фахових медичних осередках більшості країн Європи. Ми повністю поділяємо такий підхід і впевнені, що, створюючи товариство перинатальної медицини з метою захисту інтересів вагітної жінки та новонародженого, слід обов’язково запрошувати до співпраці всіх фахівців – медиків, психологів, науковців, соціальних працівників та організаторів охорони здоров’я, – від яких залежить надання всебічної кваліфікованої допомоги жінці, її родині та майбутній дитині на всіх етапах: від преконцепційної підготовки до народження дитини та її подальшого виховання.
Повернення додому було сумним і радісним водночас; сумним, бо ми прощались з нашими новими друзями й однодумцями з багатьох країн Європи та світу, з якими нас поєднала доля, спільні турботи та бажання зберегти прийдешні покоління, починаючи ще з внутрішньоутробного періоду; радісним, тому що попереду нас чекає продуктивна праця та нові зустрічі, а також чимало колег і пацієнтів, заради яких ми мусимо йти вперед, налагоджувати шляхи співпраці, відкривати нові обрії лікувально-діагностичних та профілактичних можливостей, знаходити порозуміння з фахівцями суміжних спеціальностей та, врешті, здобувати гідне місце для нашої країни в Європі та в світі, бо світ у нас один, але ми в ньому не самотні.

До уваги спеціалістів!
І з’їзд Українського товариства перинатальної медицини (УТПМ) відбудеться 19-21 квітня 2007 р. у м. Києві.
Подробиці на сайті: www.perinatolog.com.ua

Наш журнал
у соцмережах:

Випуски за 2007 Рік

Зміст випуску 6 (9), 2007

 1. А.Д. Дюдюн, Н.Н. Полион, Т.Н. Полишко, А.Е. Нагорный, М.А. Довбыш, С.А. Дюдюн, С.В. Захаров

 2. А.Д. Дюдюн, Н.Н. Полион, Т.Н. Полишко, А.Е. Нагорный, М.А. Довбыш, С.А. Дюдюн, С.В. Захаров

 3. А.Д. Дюдюн, Н.Н. Полион, Т.Н. Полишко, А.Е. Нагорный, М.А. Довбыш, С.А. Дюдюн, С.В. Захаров

 4. А.Д. Дюдюн, Н.Н. Полион, Т.Н. Полишко, А.Е. Нагорный, М.А. Довбыш, С.А. Дюдюн, С.В. Захаров

 5. А.Д. Дюдюн, Н.Н. Полион, Т.Н. Полишко, А.Е. Нагорный, М.А. Довбыш, С.А. Дюдюн, С.В. Захаров

 6. А.Д. Дюдюн, Н.Н. Полион, Т.Н. Полишко, А.Е. Нагорный, М.А. Довбыш, С.А. Дюдюн, С.В. Захаров

 7. А.Д. Дюдюн, Н.Н. Полион, Т.Н. Полишко, А.Е. Нагорный, М.А. Довбыш, С.А. Дюдюн, С.В. Захаров

 8. А.Д. Дюдюн, Н.Н. Полион, Т.Н. Полишко, А.Е. Нагорный, М.А. Довбыш, С.А. Дюдюн, С.В. Захаров

 9. А.Д. Дюдюн, Н.Н. Полион, Т.Н. Полишко, А.Е. Нагорный, М.А. Довбыш, С.А. Дюдюн, С.В. Захаров

 10. А.Д. Дюдюн, Н.Н. Полион, Т.Н. Полишко, А.Е. Нагорный, М.А. Довбыш, С.А. Дюдюн, С.В. Захаров

 11. А.Д. Дюдюн, Н.Н. Полион, Т.Н. Полишко, А.Е. Нагорный, М.А. Довбыш, С.А. Дюдюн, С.В. Захаров

 12. А.Д. Дюдюн, Н.Н. Полион, Т.Н. Полишко, А.Е. Нагорный, М.А. Довбыш, С.А. Дюдюн, С.В. Захаров

Зміст випуску 4 (7), 2007

 1. О.М. Барна

 2. О.М. Барна

 3. О.М. Барна

 4. О.М. Барна

 5. О.М. Барна

 6. О.М. Барна

 7. О.М. Барна

 8. О.М. Барна

 9. О.М. Барна

 10. О.М. Барна

 11. О.М. Барна

 12. О.М. Барна

Зміст випуску 3 (6), 2007

 1. В.А. Товстановская, И.В. Ус

 2. В.А. Товстановская, И.В. Ус

 3. В.А. Товстановская, И.В. Ус

 4. В.А. Товстановская, И.В. Ус

 5. В.А. Товстановская, И.В. Ус

 6. В.А. Товстановская, И.В. Ус

 7. В.А. Товстановская, И.В. Ус

 8. В.А. Товстановская, И.В. Ус

 9. В.А. Товстановская, И.В. Ус

 10. В.А. Товстановская, И.В. Ус

 11. В.А. Товстановская, И.В. Ус

 12. В.А. Товстановская, И.В. Ус

 13. В.А. Товстановская, И.В. Ус

 14. В.А. Товстановская, И.В. Ус

 15. В.А. Товстановская, И.В. Ус

 16. В.А. Товстановская, И.В. Ус

 17. В.А. Товстановская, И.В. Ус

Зміст випуску 2 (5), 2007

 1. М.В. Майоров

 2. М.В. Майоров

 3. М.В. Майоров

 4. М.В. Майоров

 5. М.В. Майоров

 6. М.В. Майоров

 7. М.В. Майоров

 8. М.В. Майоров

 9. М.В. Майоров

 10. М.В. Майоров

 11. М.В. Майоров

 12. М.В. Майоров

 13. М.В. Майоров

 14. М.В. Майоров

 15. М.В. Майоров

 16. М.В. Майоров

 17. М.В. Майоров

Зміст випуску 1 (4), 2007

 1. С.А. Масюкова, В.В. Гладько, М.В. Устинов, Ю.С. Егорова

 2. С.А. Масюкова, В.В. Гладько, М.В. Устинов, Ю.С. Егорова

 3. С.А. Масюкова, В.В. Гладько, М.В. Устинов, Ю.С. Егорова

 4. С.А. Масюкова, В.В. Гладько, М.В. Устинов, Ю.С. Егорова

 5. С.А. Масюкова, В.В. Гладько, М.В. Устинов, Ю.С. Егорова

 6. С.А. Масюкова, В.В. Гладько, М.В. Устинов, Ю.С. Егорова

 7. С.А. Масюкова, В.В. Гладько, М.В. Устинов, Ю.С. Егорова

 8. С.А. Масюкова, В.В. Гладько, М.В. Устинов, Ю.С. Егорова

 9. С.А. Масюкова, В.В. Гладько, М.В. Устинов, Ю.С. Егорова

 10. С.А. Масюкова, В.В. Гладько, М.В. Устинов, Ю.С. Егорова

 11. С.А. Масюкова, В.В. Гладько, М.В. Устинов, Ю.С. Егорова

 12. С.А. Масюкова, В.В. Гладько, М.В. Устинов, Ю.С. Егорова

 13. С.А. Масюкова, В.В. Гладько, М.В. Устинов, Ю.С. Егорова

 14. С.А. Масюкова, В.В. Гладько, М.В. Устинов, Ю.С. Егорова

 15. С.А. Масюкова, В.В. Гладько, М.В. Устинов, Ю.С. Егорова

 16. С.А. Масюкова, В.В. Гладько, М.В. Устинов, Ю.С. Егорова

Випуски поточного року

Зміст випуску 1 (153), 2024

 1. В.І. Пирогова

 2. Д.О. Птушкіна

 3. О.О. Ковальов, К.О. Ковальов

 4. О.О. Ковальов