сховати меню

Методичні рекомендації щодо організації надання амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги

сторінки: 22-34

Наказ МОЗ України від 15.07.2011 р. № 417 (продовження)

Акушерство – допологова допомога

IV. ПАТОЛОГІЧНІ СТАНИ ПЛОДА ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ

НЕПРАВИЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПЕРЕДЛЕЖАННЯ ПЛОДА
Нозологічна
форма
Шифр
МКХ-10
Діагностичні
заходи
Лікувально-реабілітаційні
заходи
Показання до
госпіталізації
Критерії
ефективності
лікування
Тривалість диспансерного нагляду та критерії зняття з обліку
Нестійке положення плода, при якому мати потребує надання медичної допомоги.
Сідничне передлежання плода, при якому мати потребує надання медичної допомоги.
Поперечне або косе передлежання плода, при якому мати потребує надання медичної допомоги.
Комбіноване передлежання плода, при якому мати потребує надання медичної допомоги.
Інші форми неправильного передлежання плода, при яких мати потребує надання медичної допомоги.
Неправильне передлежання плода, при якому мати потребує надання медичної допомоги, неуточнене.
О32.0
О32.1
О32.2
О32.6
О32.8
О32.9
1. Рекомендований графік візитів
1-й – бажано до 12 тиж.
2-й – не пізніше 2 тиж після першого візиту.
3-й – 19-21 тиж вагітності після проходження другого УЗД.
4-й – 25-26 тиж.
5-й – 30 тиж.
6-й – 34-35 тиж.
7-й – 38 тиж.
8-й – 40 тиж.
9-й – 41 тиж.
2. Індивідуальний план ведення вагітності.
Коригуюча гімнастика.
1. Ускладнення перебігу вагітності.
2. На 38-39-му тижні вагітності – для підготовки до розродження.
Відсутність перинатальних і акушерських ускладнень.
Протягом пологів та післяпологового періоду.

ПАТОЛОГІЧНІ СТАНИ ПЛОДА
(ГІПОКСІЯ АБО РЕЗУС-КОНФЛІКТ, СЗРП, КРУПНИЙ ПЛІД, ІНШІ ІМУНОКОНФЛІКТИ)
Нозологічна
форма
Шифр
МКХ-10
Діагностичні
заходи
Лікувально-реабілітаційні
заходи
Показання до
госпіталізації
Критерії
ефективності
лікування
Тривалість диспансерного нагляду та критерії зняття з обліку
Допомога матері при інших відомих або передбачуваних патологічних станах плода.
Включено:
стани, що є підставою для спостереження, госпіталізації чи іншої акушерської допомоги матері або для переривання вагітності.
Виключено:
пологи та розродження, ускладнені стресом плода (дистресом) (О68), синдром плацентарної трансфузії (О43.0).
О36
Резус-ізоімунізація, при якій мати потребує надання медичної допомоги.
Анти-D (Rh0)-антитіла
Rh-несумісність
(з водянкою плода).
О36.0
1. Рекомендований графік візитів
1-й – бажано до 12 тиж.
2-й – не пізніше 2 тиж після першого візиту.
3-й – 19-21 тиж вагітності після проходження другого УЗД.
4-й – 25-26 тиж.
5-й – 30 тиж.
6-й – 34-35 тиж.
7-й – 38 тиж.
8-й – 40 тиж.
9-й – 41 тиж.
2. Індивідуальний план ведення вагітності.
3. Визначення титру Rh-антитіл у динаміці.
При зміні динаміки титру антитіл, ускладненнях вагітності, ультразвукових ознаках ураження фетоплацентарного комплексу – госпіталізація до акушерського стаціонару ІІІ рівня.
1. Ускладнення перебігу вагітності.
2. Погіршання перебігу резус-ізоімунізації (коливання титру антитіл, ультразвукові ознаки ураження плаценти та плода).
Відсутність акушерських і перинатальних ускладнень.
Протягом вагітності та післяпологового періоду.
Інші форми ізоімунізації, при яких мати потребує надання медичної допомоги. АВ0-ізоімунізація.
Ізоімунізація без додаткових вказівок (БДВ) (з водянкою плода).
О36.1
1. Рекомендований графік візитів
1-й – бажано до 12 тиж.
2-й – не пізніше 2 тиж після першого візиту.
3-й – 19-21 тиж вагітності після проходження другого УЗД.
4-й – 25-26 тиж.
5-й – 30 тиж.
6-й – 34-35 тиж.
7-й – 38 тиж.
8-й – 40 тиж.
9-й – 41 тиж.
2. Індивідуальний план ведення вагітності.
При ускладненнях вагітності, ультразвукових ознаках ураження фетоплацентарного комплексу – госпіталізація до акушерського стаціонару ІІІ рівня.
1. Ускладнення перебігу вагітності.
2. Ультразвукові ознаки ураження плаценти та плода.
Відсутність акушерських і перинатальних ускладнень.
Протягом вагітності та післяпологового періоду.
Водянка плода, при якій мати потребує надання медичної допомоги. Водянка плода БДВ,
не пов’язана з ізоімунізацією.
О36.2
1. УЗД.
2. Негайне направлення до акушерського стаціонару для дообстеження та розродження.
Лікування в умовах акушерського стаціонару.
Виявлена при ультразвуковому обстеженні водянка плода.
Відсутність акушерських ускладнень.
1. Протягом вагітності та післяпологового періоду.
2. Медико-генетичне обстеження.
Ознаки внутрішньоутробної гіпоксії плода, при яких мати потребує надання медичної допомоги.
О36.3
1. Рекомендований графік візитів
1-й – бажано до 12 тиж.
2-й – не пізніше 2 тиж після першого візиту.
3-й – 19-21 тиж вагітності після проходження другого УЗД.
4-й – 25-26 тиж.
5-й – 30 тиж.
6-й – 34-35 тиж.
7-й – 38 тиж.
8-й – 40 тиж.
9-й – 41 тиж.
2. Індивідуальний план ведення вагітності.
3. Тест рухів плода (ТРП).
4. Визначення біофізичного профілю плода (БПП), починаючи з 32-го тижня вагітності.
5. КТГ плода з проведенням функціональних проб і тестів.
6. Доплерометрія судин системи мати-плацента-плід.
Направлення до акушерського стаціонару ІІІ рівня.
Діагностований дистрес плода.
Відсутність акушерських і перинатальних ускладнень.
Протягом вагітності та післяпологового періоду.
Внутрішньоутробна загибель плода, при якій мати потребує надання медичної допомоги.
Виключено:
викидень, який не відбувся (О02.1).
О36.4
1. КТГ плода.
2. УЗД плода.
Направлення до акушерського стаціонару ІІІ рівня.
Внутрішньоутробна загибель плода.
Відсутність акушерських ускладнень.
1. Протягом післяпологового періоду.
2. Медико-генетичне консультування.
Недостатній ріст плода, при якому мати потребує надання медичної допомоги. Медична допомога матері при встановленій чи передбачуваній:
• недостатній вазі для строку;
• плацентарній недостатності;
• малорослості для строку.
О36.5
1. Рекомендований графік візитів
1-й – бажано до 12 тиж.
2-й – не пізніше 2 тиж після першого візиту.
3-й – 19-21 тиж вагітності після проходження другого УЗД.
4-й – 25-26 тиж.
5-й – 30 тиж.
6-й – 34-35 тиж.
7-й – 38 тиж.
8-й – 40 тиж.
9-й – 41 тиж.
2. Індивідуальний план ведення вагітності.
3. Оцінка показників висоти стояння дна матки та окружності живота.
4. УЗД плода, фетометрія.
5. Визначення БПП з 32-го тижня вагітності.
6. КТГ плода з проведенням функціональних проб і тестів.
7. Доплерометрія судин системи мати-плацента-плід.
8. Медико-генетичне консультування.
Направлення до акушерського стаціонару ІІІ рівня.
Недостатній ріст плода.
Відсутність акушерських і перинатальних ускладнень.
Протягом вагітності та післяпологового періоду.
Надлишковий ріст плода, при якому мати потребує надання медичної допомоги. Медична допомога матері за умов встановленого чи передбачуваного великого для строку плода.
О36.6
1. Рекомендований графік візитів
1-й – бажано до 12 тиж.
2-й – не пізніше 2 тиж після першого візиту.
3-й – 19-21 тиж вагітності після проходження другого УЗД.
4-й – 25-26 тиж.
5-й – 30 тиж.
6-й – 34-35 тиж.
7-й – 38 тиж.
8-й – 40 тиж.
9-й – 41 тиж.
2. Індивідуальний план ведення вагітності.
3. Оцінка показників висоти стояння дна матки та окружності живота.
4. УЗД плода, фетометрія.
5. КТГ плода.
6. Жінкам, у яких немає чинників ризику гестаційного діабету, проводять 2-годинний пероральний тест толерантності до глюкози (ПТТГ) на строках вагітності 24-28 тиж.
Пацієнткам, які мають один чи більше чинників ризику гестаційного діабету, ПТТГ проводять відразу після першого звернення з приводу вагітності. У разі негативного результату ПТТГ повторюють на строках вагітності 24-28 тиж.
1. Дієта з обмеженням вуглеводів і тваринних жирів.
2. Розвантажувальні дні.
1. Допологова госпіталізація у 38 тиж вагітності для дообстеження та прогнозування методу розродження.
2. Ускладнення перебігу вагітності.
Відсутність акушерських і перинатальних ускладнень.
Протягом вагітності та післяпологового періоду.
Життєздатний плід при черевній вагітності, при якому мати потребує медичної допомоги.
О36.7
1. УЗД органів малого таза і плода.
2. Негайне скерування в акушерський стаціонар.
Лікування в умовах стаціонару.
1. Підозра на черевну вагітність.
2. Установлений діагноз черевної вагітності.
Відсутність материнської летальності.
Протягом вагітності та післяпологового періоду.
Інші уточнені відхилення у стані плода, при яких мати потребує надання медичної допомоги.
Відхилення у стані плода, при якому мати потребує медичної допомоги, неуточнене.
О36.8
О36.9
1. Рекомендований графік візитів
1-й – бажано до 12 тиж.
2-й – не пізніше 2 тиж після першого візиту.
3-й – 19-21 тиж вагітності після проходження другого УЗД.
4-й – 25-26 тиж.
5-й – 30 тиж.
6-й – 34-35 тиж.
7-й – 38 тиж.
8-й – 40 тиж.
9-й – 41 тиж.
2. Індивідуальний план ведення вагітності.
3. ТРП.
4. Визначення БПП, починаючи з 32-го тижня вагітності.
5. КТГ плода з проведенням функціональних проб і тестів.
6. Доплерометрія судин системи мати-плацента-плід.
Госпіталізація до акушерського стаціонару ІІІ рівня для уточнення діагнозу.
1. Дообстеження та уточнення діагнозу.
2. Для розродження.
3. Вроджені вади розвитку плода – для переривання вагітності.
1. Відсутність акушерських і перинатальних втрат.
2. Відсутність післяпологових і післяабортних ускладнень.
Протягом вагітності та післяпологового періоду.

ДОПОМОГА МАТЕРІ ПРИ ВІДОМІЙ АБО ПЕРЕДБАЧУВАНІЙ АНОМАЛІЇ ТА УШКОДЖЕННІ ПЛОДА
Нозологічна
форма
Шифр
МКХ-10
Діагностичні
заходи
Лікувально-реабілітаційні
заходи
Показання до
госпіталізації
Критерії
ефективності
лікування
Тривалість диспансерного нагляду та критерії зняття з обліку
Вади розвитку ЦНС у плода.
Мати потребує надання медичної допомоги.
Медична допомога матері у разі:
• аненцефалії;
• spina bifida.
О35.0
1. Рекомендований графік візитів
1-й – бажано до 12 тиж.
2-й – не пізніше 2 тиж після першого візиту.
3-й – 19-21 тиж вагітності після проходження другого УЗД.
2. Перше ультразвукове обстеження (11 тиж +
1 день – 13 тиж + 6 днів); друге ультразвукове обстеження – 18-21 тиж.
3. Перший і другий біохімічний скринінг (11 тиж + 1 день –
13 тиж + 6 днів; 18-21 тиж).
4. Медико-генетичне консультування.
1. Направлення до гінекологічного стаціонару ІІІ рівня для проведення інвазивної пренатальної діагностики.
2. Направлення для переривання вагітності за медичними показаннями при вадах розвитку, несумісних із життям (за згодою).
1. Для проведення інвазивної пренатальної діагностики.
2. Для переривання вагітності за медичними показаннями (за згодою).
3. Для розродження (у разі відмови жінки від переривання вагітності).
Відсутність акушерських ускладнень.
1. За наявності спадкового захворювання родина з обліку не знімається.
2. Спостереження
у генетика.
3. Контрацепція протягом 1 року.
Хромосомні аномалії плода.
О35.1
1. Рекомендований графік візитів
1-й – бажано до 12 тиж.
2-й – не пізніше 2 тиж після першого візиту.
3-й – 19-21 тиж вагітності після проходження другого УЗД.
2. Перше ультразвукове обстеження (11 тиж +
1 день – 13 тиж + 6 днів); друге ультразвукове обстеження – 18-21 тиж.
3. Перший і другий біохімічний скринінг (11 тиж + 1 день –
13 тиж + 6 днів; 18-21 тиж).
4. Медико-генетичне консультування.
1. Направлення до гінекологічного стаціонару ІІІ рівня для проведення інвазивної пренатальної діагностики.
2. Направлення для переривання вагітності за медичними показаннями при вадах розвитку, несумісних із життям (за згодою).
1. Для проведення інвазивної пренатальної діагностики.
2. Для переривання вагітності за медичними показаннями
(за згодою).
3. Для розродження (у разі відмови жінки від переривання вагітності).
Відсутність акушерських ускладнень.
1. За наявності спадкового захворювання родина з обліку не знімається.
2. Спостереження
у генетика.
3. Контрацепція протягом 1 року.
Спадкові хвороби
у плода.

О35.2
1. Рекомендований графік візитів
1-й – бажано до 12 тиж.
2-й – не пізніше 2 тиж після першого візиту.
3-й – 19-21 тиж вагітності після проходження другого УЗД.
2. Перше ультразвукове обстеження (11 тиж + 1 день – 13 тиж + 6 днів); друге ультразвукове обстеження – 18-21 тиж.
3. Перший і другий біохімічний скринінг (11 тиж +
1 день – 13 тиж + 6 днів; 18-21 тиж).
4. Медико-генетичне консультування.
1. Направлення до гінекологічного стаціонару ІІІ рівня для проведення інвазивної пренатальної діагностики.
2. Направлення для переривання вагітності за медичними показаннями при вадах розвитку, несумісних із життям (за згодою).
1. Для проведення інвазивної пренатальної діагностики.
2. Для переривання вагітності за медичними показаннями (за згодою).
3. Для розродження
(у разі відмови жінки від переривання вагітності).
Відсутність акушерських ускладнень.
1. За наявності спадкового захворювання родина з обліку не знімається.
2. Спостереження
у генетика.
3. Контрацепція протягом 1 року.
Ураження плода внаслідок вірусної хвороби матері:
• цитомегаловірусної;
• червоної висипки (краснухи).
О35.3
1. Рекомендований графік візитів
1-й – бажано до 12 тиж.
2-й – не пізніше 2 тиж після першого візиту.
3-й – 19-21 тиж вагітності після проходження другого УЗД.
2. Перше ультразвукове обстеження (11 тиж + 1 день – 13 тиж + 6 днів); друге ультразвукове обстеження – 18-21 тиж.
3. Перший і другий біохімічний скринінг (11 тиж +
1 день – 13 тиж + 6 днів; 18-21 тиж).
4. Медико-генетичне консультування.
1. Направлення до гінекологічного стаціонару ІІІ рівня для проведення інвазивної пренатальної діагностики.
2. Направлення для переривання вагітності за медичними показаннями при вадах розвитку, несумісних із життям (за згодою).
1. Для проведення інвазивної пренатальної діагностики.
2. Для переривання вагітності за медичними показаннями
(за згодою).
3. Для розродження
(у разі відмови жінки від переривання вагітності).
Відсутність акушерських ускладнень.
Контрацепція протягом 1 року.
Ураження плода внаслідок дії алкоголю.
О35.4
1. Рекомендований графік візитів
1-й – бажано до 12 тиж.
2-й – не пізніше 2 тиж після першого візиту.
3-й – 19-21 тиж вагітності після проходження другого УЗД.
2. Перше ультразвукове обстеження (11 тиж + 1 день – 13 тиж + 6 днів); друге ультразвукове обстеження – 18-21 тиж.
3. Перший і другий біохімічний скринінг (11 тиж +
1 день – 13 тиж + 6 днів; 18-21 тиж).
4. Медико-генетичне консультування.
5. Консультація нарколога.
1. Направлення до гінекологічного або акушерського стаціонару ІІІ рівня для проведення інвазивної пренатальної діагностики.
2. Направлення для переривання вагітності за медичними показаннями при вадах розвитку, несумісних із життям (за згодою).
1. Для проведення інвазивної пренатальної діагностики.
2. Для переривання вагітності за медичними показаннями (за згодою).
3. Для розродження
(у разі відмови жінки від переривання вагітності).
Відсутність акушерських ускладнень.
1. Протягом вагітності та післяпологового періоду.
2. Нагляд у нарколога.
Ураження плода
внаслідок вживання лікарських засобів
(наркоманія у матері).
О35.5
1. Рекомендований графік візитів
1-й – бажано до 12 тиж.
2-й – не пізніше 2 тиж після першого візиту.
3-й – 19-21 тиж вагітності після проходження другого УЗД.
2. Перше ультразвукове обстеження (11 тиж + 1 день – 13 тиж + 6 днів); друге ультразвукове обстеження – 18-21 тиж.
3. Перший і другий біохімічний скринінг (11 тиж +
1 день – 13 тиж + 6 днів; 18-21 тиж).
4. Медико-генетичне консультування.
5. Консультація нарколога.
1. Направлення до гінекологічного або акушерського стаціонару ІІІ рівня для проведення інвазивної пренатальної діагностики.
2. Направлення для переривання вагітності за медичними показаннями при вадах розвитку, несумісних із життям (за згодою).
1. Для проведення інвазивної пренатальної діагностики.
2. Для переривання вагітності за медичними показаннями
(за згодою).
3. Для розродження
(у разі відмови жінки від переривання вагітності).
Відсутність акушерських ускладнень.
1. Протягом вагітності та післяпологового періоду.
2. Нагляд у нарколога.
Ураження плода
внаслідок дії радіації.

О35.6
1. Рекомендований графік візитів
1-й – бажано до 12 тиж.
2-й – не пізніше 2 тиж після першого візиту.
3-й – 19-21 тиж вагітності після проходження другого УЗД.
2. Перше ультразвукове обстеження (11 тиж + 1 день – 13 тиж + 6 днів); друге ультразвукове обстеження – 18-21 тиж.
3. Перший і другий біохімічний скринінг (11 тиж +
1 день – 13 тиж + 6 днів; 18-21 тиж).
4. Медико-генетичне консультування.
1. Направлення до гінекологічного або акушерського стаціонару ІІІ рівня для проведення інвазивної пренатальної діагностики.
2. Направлення для переривання вагітності за медичними показаннями при вадах розвитку, несумісних із життям (за згодою).
1. Для проведення інвазивної пренатальної діагностики.
2. Для переривання вагітності за медичними показаннями (за згодою).
3. Для розродження
(у разі відмови жінки від переривання вагітності).
Відсутність акушерських ускладнень.
Протягом вагітності та післяпологового періоду.
Ураження плода (передбачуване), спричинене іншими медичними процедурами внаслідок:
• амніоцентезу;
• біопсії;
• введення внутрішньоматкового контрацептива (ВМК);
• внутрішньоматкової хірургічної операції;
• гематолітичного дослідження.
О35.7
1. Рекомендований графік візитів
1-й – бажано до 12 тиж.
2-й – не пізніше 2 тиж після першого візиту.
3-й – 19-21 тиж вагітності після проходження другого УЗД.
2. Перше ультразвукове обстеження (11 тиж + 1 день – 13 тиж + 6 днів); друге ультразвукове обстеження – 18-21 тиж.
Переривання вагітності у разі ускладнень, що виникли при проведенні інвазивних методів діагностики (кровотеча, загибель плода), в умовах стаціонару.
1. Симптоми самовільного аборту.
2. Ураження плода, що виникло при проведенні інвазивних методів діагностики.
Відсутність акушерських ускладнень.
Протягом вагітності та післяабортного періоду.
Аномалії та ураження плода у зв’язку з перенесеними матір’ю:
• лістеріозом;
• токсоплазмозом.
О35.8
1. Рекомендований графік візитів
1-й – бажано до 12 тиж.
2-й – не пізніше 2 тиж після першого візиту.
3-й – 19-21 тиж вагітності після проходження другого УЗД.
2. Перше ультразвукове обстеження (11 тиж + 1 день – 13 тиж + 6 днів); друге ультразвукове обстеження – 18-21 тиж.
3. Перший і другий біохімічний скринінг (11 тиж +
1 день – 13 тиж + 6 днів; 18-21 тиж).
4. Консультація інфекціоніста.
1. Направлення до гінекологічного або акушерського стаціонару ІІІ рівня для проведення інвазивної пренатальної діагностики.
2. Направлення для переривання вагітності за медичними показаннями при вадах розвитку, несумісних із життям (за згодою).
1. Для проведення інвазивної пренатальної діагностики.
2. Для переривання вагітності за медичними показаннями
(за згодою).
3. Для розродження
(у разі відмови жінки від переривання вагітності).
Відсутність акушерських ускладнень.
Контрацепція протягом 1 року.
Аномалії та ураження плода, неуточнені.
О35.9
1. Рекомендований графік візитів
1-й – бажано до 12 тиж.
2-й – не пізніше 2 тиж після першого візиту.
3-й – 19-21 тиж вагітності після проходження другого УЗД.
2. Перше ультразвукове обстеження (11 тиж + 1 день – 13 тиж + 6 днів); друге ультразвукове обстеження – 18-21 тиж.
3. Перший і другий біохімічний скринінг (11 тиж +
1 день – 13 тиж + 6 днів; 18-21 тиж).
4. Медико-генетичне консультування.
1. Направлення до гінекологічного або акушерського стаціонару ІІІ рівня для проведення інвазивної пренатальної діагностики.
2. Направлення для переривання вагітності за медичними показаннями при вадах розвитку, несумісних із життям (за згодою).
1. Для проведення інвазивної пренатальної діагностики.
2. Для переривання вагітності за медичними показаннями
(за згодою).
3. Для розродження
(у разі відмови жінки від переривання вагітності).
Відсутність акушерських ускладнень.
Протягом вагітності та післяпологового періоду.

ХРОМОСОМНІ АНОМАЛІЇ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ
Нозологічна
форма
Шифр
МКХ-10
Діагностичні
заходи
Лікувально-реабілітаційні
заходи
Показання до
госпіталізації
Критерії
ефективності
лікування
Тривалість диспансерного нагляду та критерії зняття з обліку
Допологове обстеження з метою виявлення хромосомних аномалій.
Допологове обстеження з метою виявлення підвищеного рівня ?-фетопротеїну.
Інші види допологового обстеження, що грунтуються на амніоцентезі.
Z36.0
Z36.1
Z36.2
Z36.3
Z36.4
Z36.5
Z36.8
Z36.9
1. Рекомендований графік візитів
1-й – бажано до 12 тиж.
2-й – не пізніше 2 тиж після першого візиту.
3-й – 19-21 тиж вагітності після проходження другого УЗД.
2. Перше ультразвукове обстеження (11 тиж + 1 день – 13 тиж + 6 днів); друге ультразвукове обстеження – 18-21 тиж.
3. Перший і другий біохімічний скринінг
(11 тиж + 1 день – 13 тиж + 6 днів; 18-21 тиж).
4. Медико-генетичне консультування.
1. Направлення до гінекологічного або акушерського стаціонару ІІІ рівня для проведення інвазивної пренатальної діагностики.
2. Направлення для переривання вагітності за медичними показаннями при вадах розвитку, несумісних із життям (за згодою).
1. Для проведення інвазивної пренатальної діагностики.
2. Для переривання вагітності за медичними показаннями
(за згодою).
3. Для розродження
(у разі відмови жінки від переривання вагітності).
Відсутність акушерських ускладнень.
Протягом вагітності та післяпологового періоду.

V. ПИТАННЯ ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї

МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІЇ
Нозологічна
форма
Шифр
МКХ-10
Діагностичні
заходи
Лікувально-реабілітаційні
заходи
Показання до
госпіталізації
Критерії
ефективності
лікування
Тривалість диспансерного нагляду та критерії зняття з обліку
Застосування протизаплідних засобів. Загальні поради та консультації з контрацепції:
• консультування з питань планування сім’ї;
• первинна рекомендація протизаплідного засобу.
Z30
Z30.0
1. Збір анамнезу.
2. Загальне фізикальне
обстеження.
3. Вимірювання АТ (у разі вибору гормонального методу контрацепції).
4. Обстеження статевих органів (у разі вибору вагінальних контрацептивів та ВМК).
5. Скринінг на предмет виявлення ІПСШ/ВІЛ – бактеріоскопія вагінального мазка
(у разі вибору ВМК).
6. Загальний аналіз крові (у разі вибору ВМК).
7. Консультування у профільних спеціалістів за наявності екстрагенітальної патології.
8. Гінекологічний огляд не є обов`язковим для рекомендації та використання гормональних контрацептивів, але рекомендується з профілактичною метою не рідше одного разу на рік.
Консультування статевих партнерів з
урахуванням:
• поінформованого вибору методу контрацепції;
• даних анамнезу;
• стану здоров`я;
• віку;
• індивідуальних особливостей.
Ускладнення при використанні контрацептива, що потребують госпіталізації.
1. Відсутність непланованої вагітності.
2. Відсутність ускладнень при застосуванні конкретного методу контрацепції.
Протягом усього часу користування тим чи іншим методом контрацепції (огляд один раз на рік).
Введення протизаплідного (внутрішньоматкового) контрацептива.
Спостереження за використанням (внутрішньоматкового) протизаплідного контрацептива.
Z30.1
Z30.5
1. Збір анамнезу.
2. Загальне фізикальне обстеження.
3. Обстеження статевих органів.
4. Скринінг на предмет виявлення ІПСШ/ВІЛ – бактеріоскопія вагінального мазка.
5. Загальний аналіз крові.
1. Введення ВМК (безконтактний метод).
2. Видалення ВМК:
• за бажанням жінки;
• при частковій експульсії;
• по закінченні терміну придатності.
3. Рекомендації щодо безпечної статевої поведінки.
Ускладнення під час введення та використання ВМК, що потребують госпіталізації.
1. Відсутність непланованої вагітності.
2. Відсутність ускладнень при застосуванні ВМК.
На час користування методом (огляд один раз на рік).
Стерилізація жінок.
Z30.2
1. Оперативне лікування в стаціонарі та за наявності належних умов –
у денному стаціонарі.
Для проведення операції.
1. Відсутність непланованої вагітності.
2. Відсутність операційних та післяопераційних ускладнень.
Протягом одного року (огляд один раз на рік).
Спостереження за використанням протизаплідних засобів:
повторна рекомендація застосування протизаплідних пігулок або інших протизаплідних засобів.
Z30.4
1. Збір анамнезу.
2. Загальне фізикальне обстеження.
3. Вимірювання АТ (у разі використання гормонального методу контрацепції).
4. Обстеження статевих органів
(у разі використання вагінальних контрацептивів та ВМК).
5. Обстеження на предмет виявлення ІПСШ/ВІЛ – бактеріоскопія вагінального мазка (у разі використання ВМК).
6. Загальний аналіз крові (у разі використання ВМК).
7. Консультування у профільних спеціалістів за наявності екстрагенітальної
патології.
За показаннями.
У разі виникнення ускладнень, що потребують госпіталізації.
1. Відсутність непланованої вагітності.
2. Відсутність ускладнень.
Протягом користування методом (огляд один раз на рік).
Обстеження і тести для встановлення вагітності:
• вагітність, (ще) не підтверджена;
• вагітність підтверджена.
Z32.1
1. Гінекологічне обстеження.
2. УЗД органів малого таза.
3. Швидкий тест на вагітність.
4. Дослідження крові на ХГЛ (за показаннями).
1. Відміна методу контрацепції у разі виявлення вагітності.
2. Подальша тактика залежно від репродуктивних планів.
За показаннями.
Відсутність ускладнень.
Регулярний менструальний цикл.

НОРМАТИВИ З ТАКТИКИ ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТОК ІЗ ПАТОЛОГІЄЮ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
Нозологічна
форма
Шифр
МКХ-10
Діагностичні
заходи
Лікувально-реабілітаційні
заходи
Показання до
госпіталізації
Критерії
ефективності
лікування
Тривалість диспансерного нагляду та критерії зняття з обліку
Доброякісна дисплазія молочної залози (МЗ) (включає фіброзно-кістозну мастопатію) та після оперативного лікування в онколога з приводу доброякісної вогнищевої дисплазії за умов отримання гістологічного висновку щодо доброякісної патології.
N60
1. Збір анамнезу.
2. Гінекологічне обстеження.
3. УЗД МЗ.
4. Мамографія (після 40 років).
5. Гормональне обстеження (визначення рівня пролактину двократно та тиреотропного гормона).
6. МРТ головного мозку (за наявності гіперпролактинемії).
7. Консультація окуліста з проведенням периметрії (за наявності гіперпролактинемії).
1. Корекція виявлених гормональних порушень за індивідуальним планом.
2. Лікування супутньої гінекологічної патології.
За показаннями.
Зникнення симптомів та відсутність рецидиву протягом року.
Спостереження
1 раз на 3 міс.
Галакторея.
N64.3
1. Збір анамнезу.
2. Гінекологічне обстеження.
3. УЗД МЗ.
4. Мамографія (після 40 років).
5. Гормональне обстеження (визначення рівня пролактину двократно та тиреотропного гормона).
6. МРТ головного мозку (за наявності гіперпролактинемії).
7. Консультація окуліста з проведенням периметрії (за наявності гіперпролактинемії).
1. Корекція виявлених гормональних порушень за індивідуальним планом.
2. Лікування супутньої гінекологічної патології.
За показаннями.
Мастодинія.
N64.4
1. Збір анамнезу.
2. Гінекологічне обстеження.
3. УЗД МЗ.
4. Мамографія (після 40 років).
5. Гормональне обстеження (визначення рівня пролактину двократно та тиреотропного гормона).
6. МРТ головного мозку (за наявності гіперпролактинемії).
7. Консультація окуліста з проведенням периметрії (за наявності гіперпролактинемії).
1. Корекція виявлених гормональних порушень за індивідуальним планом.
2. Лікування супутньої гінекологічної патології.
Субінволюція МЗ післялактаційна.
N64.8
1. Збір анамнезу.
2. Гінекологічне обстеження.
3. УЗД МЗ.
4. Мамографія (після 40 років).
5. Гормональне обстеження (визначення рівня пролактину двократно та тиреотропного гормона).
6. МРТ головного мозку (за наявності гіперпролактинемії).
7. Консультація окуліста з проведенням периметрії (за наявності гіперпролактинемії).
1. Корекція виявлених гормональних порушень за індивідуальним планом.
2. Лікування супутньої гінекологічної патології.

Стандартне обстеження хворих із гінекологічною патологією (рубрика Г)
1. Анамнез.
2. Загальне фізикальне обстеження.
3. Обстеження за допомогою дзеркал.
4. Кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллера).
5. Бімануальне гінекологічне обстеження.
6. Онкоцитологічне дослідження мазків.
7. Клінічне обстеження МЗ.
8. Ректальне обстеження та глибока пальпація живота.
9. Дослідження крові на сифіліс, ВІЛ.
10. Бактеріоскопічне дослідження виділень із піхви, цервікального каналу, уретри.
Стандартне обстеження хворих із гінекологічною патологією дитячого та підліткового віку (рубрика Г1)
1. Збір анамнезу.
2. Загальне фізикальне обстеження.
3. Бімануальне ректоабдомінальне обстеження.
4. Клінічне обстеження МЗ.
5. Загальний аналіз крові.
6. Загальний аналіз сечі.
7. Визначення рівня цукру в крові.
8. Бактеріоскопічне дослідження виділень із піхви.
9. Аналіз калу на яйця глистів, зішкріб на ентеробіоз.
10. Консультація педіатра.
11. УЗД органів малого таза.
Обсяг діагностичних обстежень для планової госпіталізації пацієнток до закладу охорони здоров’я, що надає спеціалізовану (вторинну) медичну допомогу (рубрика Д)
1. Загальний аналіз крові.
2. Загальний аналіз сечі.
3. Визначення групи крові та Rh-фактора.
4. Серологічне дослідження крові на сифіліс, HВsАg, анти-HCV, ВІЛ-інфекцію.
5. Аналіз калу на яйця глистів.
6. Флюорографія органів грудної клітки або рентгенографія органів грудної клітки (пряма проекція).
7. Тромбоцити крові, час кровотечі, час згортання крові.
8. Визначення рівня цукру в крові, білірубіну, протромбінового індексу.
9. Бактеріоскопічне дослідження виділень із піхви, цервікального каналу, уретри.
10. Електрокардіографія.
11. Онкоцитологічне дослідження або результат патогістологічного дослідження.
12. УЗД органів малого таза.
Стандартне обстеження на інфекції перинатального періоду (рубрика П)
1. Визначення IgM до СMV, HSV, хламідій, токсоплазм у сироватці крові.
2. Визначення IgG до СMV, HSV, хламідій, токсоплазм (дослідження парних сироваток з інтервалом 2 тиж).
3. Визначення антигенів СMV, HSV, хламідій у матеріалі з цервікального каналу або уретри методом ІФА або ПЛР.
Стандартне обстеження на ІПСШ (рубрика І)
1. Визначення рН піхвового вмісту.
2. Проба з 10% розчином КОН (амінотест).
3. Бактеріоскопічне дослідження мазків з уретри, цервікального каналу, прямої кишки на трихомонади, гонококи, кандиди.
4. Визначення антигенів HSV, хламідій, папіломавірусу у зішкрібному матеріалі з цервікального каналу або уретри методом ПЛР.

Наш журнал
у соцмережах:

Випуски за 2012 Рік

Випуски поточного року

Зміст випуску 1 (153), 2024

  1. В.І. Пирогова

  2. Д.О. Птушкіна

  3. О.О. Ковальов, К.О. Ковальов

  4. О.О. Ковальов