сховати меню

Роль споживання кальцію в оптимізації пікової кісткової маси та профілактиці остеопорозу

Систематичний огляд і метааналіз

сторінки: 20-27

Остеопороз і переломи кісток є поширеною проблемою серед осіб похилого віку, особливо в літніх жінок, що призводить до інвалідності та погіршення якості життя. Основною причиною цих станів є прогресуюча втрата мінеральної щільності кісткової тканини (bone mineral density, BMD) і кісткового мінерального компоненту (bone mineral content, BMC). Існуючі стратегії профілактики вікового ослаблення кісток, як правило, малоефективні. Зокрема, прийом кальцієвих добавок у похилому віці лише незначно знижує ризики остеопорозу та переломів, що зумовлює потребу пошуку нових підходів. Як відомо, кісткова маса людини поступово збільшується в ранньому віці, досягаючи пікового значення (peak bone mass, PBM) і плато у віці ­20-35 років, після чого повільно зменшується. Учені припускають, що збільшення споживання кальцію в період PBM може сприяти зниженню ризиків остеопорозу й переломів у старшому віці.

Ключові слова: остеопороз, переломи кісток, мінеральна щільність кісткової тканини, кістковий мінеральний компонент, пікова кісткова маса, кальцієві добавки, вітамін D.

Остеопороз є нагальною проблемою системи охорони здоров’я, особливо у жінок похилого віку. Низька кісткова маса та швидка втрата щільності кісткової тканини в період менопаузи є рівнозначними факторами ризику переломів у майбутньому. Ряд дослідників дійшли висновку, що збільшення споживання кальцію у людей похилого віку навряд чи сприятиме клінічно значущому зменшенню кількості переломів або прогресивному збільшенню кісткової маси. Відповідно, застосування добавок кальцію не має сенсу в похилому віці. З іншого боку, втручання до досягнення PBM із метою її максимізації може суттєво вплинути на здоров’я кісток і запобігти остеопорозу в подальшому житті. Кілька клінічних досліджень показали позитивний вплив добавок кальцію на BMD. У нещодавньому дослідженні з використанням поперечних даних NHANES 2005-2014 років було зроблено висновок, що вік досягнення піку BMD шийки стегнової кістки, стегнової кістки загалом та поперекового відділу хребта становить 20-24 роки у чоловіків і 19-20 років у жінок. Крім того, PBM досягається приблизно у 30 років.

Метааналіз Y. Liu et al. (2022) 43 рандомізованих контрольованих досліджень (РКД) продемонстрував, що підвищення споживання кальцію в молодому віці зміцнює кістки. Так, збільшення споживання кальцію у віці до 35 років покращувало BMD, особливо шийки стегна, перелом якої трапляється найбільш часто.

Методи дослідження

вгору

Звіт про цей метааналіз був складений відповідно до рекомендацій Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses. Протокол цього метааналізу доступний у PROSPERO (CRD42021251275).

Пошук літератури

Дослідники застосували стратегії пошуку в наступних електронних бібліографічних базах даних без мовних обмежень: PubMed, EMBASE, ProQuest, CENTRAL (Кокранівський центральний реєстр контрольованих досліджень), Global Index Medicus ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров’я), Clinical Trials.gov, ICTRP ВООЗ, Китайська націо­нальна інфраструктура знань (CNKI) і Wanfang Data у квітні 2021 року та оновили пошук у липні 2022 року для відповідних досліджень, що вивчають вплив кальцію або кальцієвих добавок, молока або молочних продуктів на BMD.

Критерії включення

Відбір досліджень здійснювався за наступними критеріями:

(1) РКД, у яких порівнювали добавки кальцію або кальцію + вітамін D із плацебо або без лікування;

(2) дослідження за участю осіб віком до 35 років на початковому етапі;

(3) дослідження, у яких для оцінки кісткової маси використовували показники BMD (г/см2) або BMC (г), виміряні методом двоенергетичної рентгенівської денситометрії.

Критерії виключення: (1) обсерваційні дослідження, такі як когорти, дослідження «випадок – контроль» або перехресні дослідження; (2) учасники віком >35 років; (3) дослідження за участю вагітних або жінок у період лактації; (4) дослідження без плацебо або контрольної групи; (5) дослідження, у яких застосовували лише вітамін D; (6) дослідження, у яких були відсутні необхідні дані.

Статистичний аналіз

Було оцінено ефект від вживання добавок кальцію з/без вітаміну D на BMD і BMC. Дослідники об’єднали дані (рівень дослідження) із кожного дослідження, використовуючи консервативні моделі випадкових ефектів. Було представлено стандартизовану середню різницю (СР) та відповідні 95% довірчі інтервали (ДІ). Аналіз проведено на основі попередньо розроблених підгруп з урахуванням наступних аспектів: стать (жінки порівняно з чоловіками), вік на початку дослідження (пацієнти віком <20 порівняно з пацієнтами віком ≥20 років, які представляли перед- та перипікову підгрупи відповідно; усі проаналізовані дослідження були розділені на дві групи за віком досягнення PBM [визначеним як 20 років]), регіони (Азійський і Західний), джерела надходження кальцію (продукти харчування порівняно з кальцієвими добавками) і ризик упередженості кожного окремого дослідження.

Результати

вгору

Характеристики дослідження

Із 5518 переглянутих джерел було відібрано 43 прийнятні РКД (n=7382). Із 43 у 20 РКД досліджувані отримували кальцій із харчових джерел й у 23 – кальцієві добавки (включаючи кальцій, цитрат кальцію, малат і фосфат кальцію). Медіана вихідного рівня споживання кальцію з їжею становила 714 мг/добу; тривалість прийому добавок кальцію не перевищувала 2 роки в більшості досліджень (38/43); доза суплементації кальцію – 1000 мг/добу в більшості досліджень (38/43).

Аналіз підгруп

Щоб визначити, чи відрізнявся спостережуваний ефект залежно від віку пацієнтів, їх було розподілено на дві підгрупи: передпікову (<20 років) і пери­пікову (≥20-35 років), і в цілому результати узгоджувалися з висновками первинного аналізу (табл. 1, 2). Слід зазначити, що ефект покращення як BMD, так і BMC шийки стегнової кістки, як правило, був сильнішим у пацієнтів у перипіку, ніж у передпіку (0,852, 95% ДІ 0,257-1,446 проти 0,600, 95% ДІ 0,292-0,909 [для BMD] і 1,045, 95% ДІ 0,701-1,39 проти 0,249, 95% ДІ 0,043-0,454 [для BMC] відповідно).

Таблиця 1. Аналіз BMD між групами прийому кальцію та контролю для кожної змінної у поперековому відділі хребта, шийці стегнової кістки, стегновій кістці та тілі загалом

Таблиця 2. Аналіз BMC між групами прийому кальцію та контролю для кожної змінної у поперековому відділі хребта, шийці стегнової кістки, стегновій кістці та тілі загалом

Аналіз підгруп за тривалістю прийому кальцію показав, що ефект покращення як BMD, так і BMC шийки стегнової кістки був сильнішим у підгрупі з тривалістю прийому <18 міс, ніж у підгрупі з тривалістю прийому ≥18 міс. Однак стосовно BMD тіла загалом ефект від прийому кальцію у підгрупі з тривалістю прийому ≥18 міс був дещо більшим, ніж в іншій підгрупі.

Щодо статі суб’єктів, то виявлено сильніший позитивний вплив на BMD шийки стегнової кістки та BMC у дослідженнях лише за участю жінок (0,712, 95% ДІ 0,149-1,275, р=0,013; 0,742, 95% ДІ 0,267-1,217, р=0,002 відповідно), ніж у дослідженнях, що включали чоловіків і жінок (0,556, 95% ДІ 0,233-0,879, р=0,001; 0,195, 95% ДІ -0,027-0,418, р=0,086).

Аналіз підгруп за вихідним рівнем споживання кальцію з їжею показав, що для BMD шийки стегнової кістки позитивний ефект був значущим лише в нижній підгрупі, яка отримувала <714 мг/добу (0,581, 95% ДІ 0,266-0,896; р<0,001); для BMD тіла загалом позитивний ефект був дещо більшим у нижній підгрупі, яка отримувала <714 мг/добу (0,363, 95% ДІ 0,127-0,599; р=0,003); водночас для BMD стегнової кістки загалом і BMC поперекового відділу хребта позитивний ефект був статистично значущим у вищій підгрупі, яка отримувала ≥714 мг/добу (0,723, 95% ДІ 0,245-1,201; р=0,003 і 0,2, 95% ДІ 0,052-0,348; р=0,008 відповідно).

Аналіз підгруп за дозами кальцієвих добавок продемонстрував статистично значущий вплив на BMD шийки стегнової кістки та BMD тіла загалом у підгрупі з нижчою дозою, яка отримувала <1000 мг/добу (0,717, 95% ДІ 0,349-1,085; р<0,001 і 0,392, 95% ДІ 0,161-0,624; р=0,001 відповідно), але не в підгрупі вищих доз, яка отримувала ≥1000 мг/добу.

При розгляді різних джерел кальцію встановлено, що як дієтарний кальцій, так і його добавки мали значний позитивний вплив на BMD шийки стегнової кістки (0,728, 95% ДІ 0,311-1,144, р<0,001; 0,510, 95% ДІ 0,101-0,919, р=0,014) і BMD тіла загалом (0,290, 95% ДІ 0,054-0,526, р=0,016; 0,405, 95% ДІ 0,195-0,615, р<0,001). Для BMC поперекового відділу хребта та шийки стегнової кістки лише кальцієві добавки, окрім споживання з їжею, мали значний покращувальний ефект.

Обговорення

вгору

Цей метааналіз всебічно узагальнив докази ефективності приойму кальцієвих добавок у молодих людей перед досягненням PBM і в період плато. Отримані дані свідчать про значний позитивний вплив добавок кальцію як на BMD, так і на BMC, особливо шийки стегнової кістки.

Автори численних нещодавніх систематичних оглядів дійшли висновку, що немає жодних доказів зв’язку між прийомом добавок кальцію та зниженням ризику переломів або покращенням щільності кісткової тканини у людей віком >50 років. Оскільки споживання добавок кальцію навряд чи приведе до клінічно значущого зменшення кількості переломів або поліпшення кісткової маси в людей похилого віку, вчені задалися питанням, чи можна збільшити кісткову масу на піку шляхом суплементації кальцію до віку досягнення PBM або на плато цього піку, щоб запобігти остеопорозу та знизити ризик переломів у подальшому житті.

Це перший метааналіз за участю досліджуваних віком до досягнення PBM або віком на плато PBM, у якому ризик переломів є надзвичайно низьким. Замість того щоб лікувати остеопороз тоді, як він уже розвинувся в пацієнта, дане дослідження мало на меті оцінити ефекти профілактичної суплементації кальцію до досягнення плато і до встановлення даного діагнозу. Дослідники припускають, що добавки кальцію можуть значно підвищити PBM і, таким чином, збільшити кісткову масу. Оскільки вживання добавок кальцію в людей похилого віку відбувається із запізненням і є малоефективним, отримані висновки мають важливе значення для ранньої профілактики переломів в осіб похилого віку і дають краще уявлення про поточну ситуацію із вживанням добавок кальцію. Профілактичний прийом кальцію в молодому віці є лише зміщенням вікна втручання для лікування остеопорозу, яке не обмежується певною віковою групою, а охоплює весь життєвий цикл здоров’я ­кісткової тканини.

Висновки

вгору

Результати метааналізу Y. Liu et al. (2022) надали нове розуміння та докази в галузі профілактики остеопоротичних змін кісткової тканини. Отримані дані продемонстрували, що прийом добавок кальцію може значно покращувати BMC і BMD, особливо шийки стегнової кістки. Причому цей позитивний вплив найбільш виражений в осіб віком 20-35 років, коли період збільшення BMD переходить у стадію плато.

Таким чином, для збереження та підтримання здоров’я кісток упродовж усього життєвого циклу інтервенційне вікно для призначення кальцієвих добавок має бути розширене до віку, близького до плато BMD, а саме до 20-35 років.

Реферативний огляд підготувала Анна Сочнєва

За матеріалами: Liu Y., Le S., Liu Y. et al.The effect of calcium supplementation in people under 35 years old: Asystematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Elife. 2022. Sep 27;11: e79002. doi: 10.7554/eLife.79002.

Довідка від редакції

Азвестів – комбінований лікарський засіб, що містить у своєму складі кальцій 600 мг (у вигляді кальцію карбонату 1500 мг) і холекальциферол 10 мкг (вітамін D3 400 МО). Препарат регулює обмін кальцію в організмі, знижує резорбцію і збільшує щільність кісткової тканини, поповнюючи нестачу кальцію та вітаміну D3.

Лікарський засіб виробляється українською фармацевтичною компанією АТ «Київський вітамінний завод» відповідно до міжнародних стандартів якості GMP (належна виробнича практика). Використання високоякісної ­німецької субстанції забезпечує ефективність і безпеку препарату Азвестів.

Показаннями до застосування препарату Азвестів є: профілактика та лікування дефіциту кальцію й/або вітаміну D у дорослих із виявленим ризиком; доповнення до специфічної терапії остеопорозу в пацієнтів із ризиком розвитку дефіциту кальцію та вітаміну D.

Азвестів випускається у формі таблеток, що робить його застосування простим і зручним. Завдяки використанню місцевих виробничих потужностей та оптимізації процесу виробництва АТ «Київський вітамінний завод» пропонує Азвестів за доступною ціною, що робить його привабливим вибором серед інших препаратів цієї групи.

Наш журнал
у соцмережах:

Випуски поточного року

2 (154)

Зміст випуску 2 (154), 2024

  1. Ю.В. Лавренюк, К.В. Чайка, С.М. Корнієнко, Н.Л. Лічутіна

  2. К.В. Харченко

  3. О.В. Нідельчук

  4. Ф. Вікаріотто, Т.Ф. Татарчук, В.В. Дунаєвська

1 (153)