Антенатальне застосування дексаметазону у вагітних з високим ризиком передчасних пологів

pages: 38

16 November, 2020

Співробітники дослідницької групи ВООЗ ACTION (Antenatal Corticosteroids for Improving Outcomes in preterm Newborns, антенатальне застосування кортикостероїдів для поліпшення прогнозу у недоношених новонароджених) провели міжнародне рандомізоване дослідження, в якому вивчали безпечність та ефективність антенатального застосування глюкокортикоїдів у вагітних групи ризику передчасних пологів в країнах з обмеженими ресурсами.

У дослідження входили 2852 жінки (та їхні 3070 плодів) на строках вагітності від 26 тиж 0 днів до 33 тиж 6 днів з ризиком передчасних пологів із 29 лікарень вторинного та третинного рівня Бангладеш, Індії, Кенії, Нігерії та Пакистану. Учасницям призначали внутрішньом’язово дексаметазон або плацебо. Основними кінцевими точками були смерть новонароджених, мертво­народження або смерть новонароджених, а також можлива бактеріальна інфекція у матері. Показники смертності новонароджених, мертво­народження або смертності новонароджених оцінювали за допомогою аналізів «переважаючої ефективності», а частоту можливої бактеріальної інфекції у матері – за допомогою аналізу «не нижчої ефективності» з використанням заздалегідь визначеної межі 1,25 за відносною шкалою.

Дослідження було зупинено для отримання переваги на етапі другого проміжного аналізу. Частота смертності новонароджених становила 19,6% (278 з 1417 немовлят) у групі дексаметазону та 23,5% (331 з 1406 немовлят) у групі плацебо (відносний ризик [ВР] 0,84; 95% довірчий інтервал [ДІ]: 0,72-0,97; p = 0,03). Мертвонародження або смерть новонароджених мали місце у 393 з 1532 (25,7%) та у 444 з 1519 (29,2%) плодів та немовлят відповідно (ВР 0,88; 95% ДІ: 0,78-0,99; p = 0,04); частота можливих бактеріальних інфекцій у матері становила 4,8 та 6,3% відповідно (ВР 0,76; 95% ДІ: 0,56-1,03). Не встановлено значної різниці між групами у частоті виникнення побічних явищ.

Серед вагітних у країнах з обмеженими ресурсами, яким загрожували ранні передчасні пологи, використання дексаметазону привело до значно нижчих ризиків смерті новонароджених та мертвонародження або смерті новонароджених порівняно з використанням плацебо без підвищення частоти можливих бактеріальних інфекційних захворювань у матерів.

За матеріалами: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2022398?query=featured_home

Issues Of 2020 Year

Contents Of Issue 6 (135), 2020

 1. В.І. Медведь

 2. Ю. В. Давидова, А. Ю. Лиманська, О. М. Кравець

 3. Г.В. Зайченко, Ф.І. Лапій

 4. А. О. Никоненко

 5. М. В. Поворознюк

 6. Shazia Qureshi

 7. В. І. Горовий, В. Є. Литвинець

 8. О. В. Глухарева

Contents Of Issue 2 (131), 2020

 1. О. В. Дженина, В. Ю. Богачев, А. Л. Боданская

 2. В.І. Пирогова

 3. М.В. Медведєв

 4. М. В. Майоров, С. В. Ворощук, Е. А. Жуперкова, С. И. Жученко, О. Л. Черняк

 5. І. В. Лахно, А. Е. Ткачов

 6. Ю. В. Лавренюк, П. Л. Шупика, М. В. Лоншакова

 7. С. П. Пасєчніков, П. О. Самчук

 8. R. Eastell, C. J. Rosen, D. M. Black, A. M. Cheung, M. H. Murad, D. Shoback

This Year Issues

Contents Of Issue 1 (136), 2021

 1. О. Злотнік, П. Шварцман

 2. О. Злотнік

 3. П. Шварцман

 4. П. Шварцман

 5. О.В. Стасишин

 6. G. Griesinger, C. Blockeel, E. Kahler, C. Pexman-Fieth, Jan I. Olofsson, S. Driessen, H. Tournaye

 7. А.Ю. Буланов, І.І. Тютрін, S. Kietaibl, С.В. Синьков