Антенатальне застосування дексаметазону у вагітних з високим ризиком передчасних пологів

pages: 38

16 November, 2020

Співробітники дослідницької групи ВООЗ ACTION (Antenatal Corticosteroids for Improving Outcomes in preterm Newborns, антенатальне застосування кортикостероїдів для поліпшення прогнозу у недоношених новонароджених) провели міжнародне рандомізоване дослідження, в якому вивчали безпечність та ефективність антенатального застосування глюкокортикоїдів у вагітних групи ризику передчасних пологів в країнах з обмеженими ресурсами.

У дослідження входили 2852 жінки (та їхні 3070 плодів) на строках вагітності від 26 тиж 0 днів до 33 тиж 6 днів з ризиком передчасних пологів із 29 лікарень вторинного та третинного рівня Бангладеш, Індії, Кенії, Нігерії та Пакистану. Учасницям призначали внутрішньом’язово дексаметазон або плацебо. Основними кінцевими точками були смерть новонароджених, мертво­народження або смерть новонароджених, а також можлива бактеріальна інфекція у матері. Показники смертності новонароджених, мертво­народження або смертності новонароджених оцінювали за допомогою аналізів «переважаючої ефективності», а частоту можливої бактеріальної інфекції у матері – за допомогою аналізу «не нижчої ефективності» з використанням заздалегідь визначеної межі 1,25 за відносною шкалою.

Дослідження було зупинено для отримання переваги на етапі другого проміжного аналізу. Частота смертності новонароджених становила 19,6% (278 з 1417 немовлят) у групі дексаметазону та 23,5% (331 з 1406 немовлят) у групі плацебо (відносний ризик [ВР] 0,84; 95% довірчий інтервал [ДІ]: 0,72-0,97; p = 0,03). Мертвонародження або смерть новонароджених мали місце у 393 з 1532 (25,7%) та у 444 з 1519 (29,2%) плодів та немовлят відповідно (ВР 0,88; 95% ДІ: 0,78-0,99; p = 0,04); частота можливих бактеріальних інфекцій у матері становила 4,8 та 6,3% відповідно (ВР 0,76; 95% ДІ: 0,56-1,03). Не встановлено значної різниці між групами у частоті виникнення побічних явищ.

Серед вагітних у країнах з обмеженими ресурсами, яким загрожували ранні передчасні пологи, використання дексаметазону привело до значно нижчих ризиків смерті новонароджених та мертвонародження або смерті новонароджених порівняно з використанням плацебо без підвищення частоти можливих бактеріальних інфекційних захворювань у матерів.

За матеріалами: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2022398?query=featured_home