Гіперактивний сечовий міхур у жінок: навчальний посібник

pages: 47

20 May, 2022

Навчальний посібник / За ред. В.І. Горового, О.І. Яцини, А.І. Мисака. — Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2022. — 368 с.; іл.

Навчальний посібник висвітлює сучасну термінологію, патофізіологію, етіологію, діагностику та лікування гіперактивного сечового міхура у жінок. Описані анатомо-­функціональні особливості сечового міхура та уретри, нейрофізіологія нижніх сечових шляхів, а також фізіологічні основи акту сечовипускання. Наведені захворювання головного та спинного мозку, які супроводжуються симптомами гіперактивного сечового міхура, а також патофізіологічні механізми розвитку нейрогенного та ідіопатичного гіперактивного сечового міхура. Висвітлена етапність, методики початкового та спеціалізованого лікування жінок із гіперактивним сечовим міхуром, а також власний досвід обстеження та ведення таких хворих. Пропонується для практичного використання урологам, гінекологам, невропатологам, хірургам, нейрохірургам, сімейним лікарям, лікарям — слухачам факультетів післядипломної освіти, інтернам, а також студентам вищих медичних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації.

Навчальний посібник рекомендований до друку Вченою радою Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова (протокол №3 від 25.11.2021 р.)

Стосовно придбання посібників звертатися за тел.: (097) 751 81 53.