Розділ: Репродуктологія

Статті: 1 – 10 з 31
Можливості підвищення природної фертильності
Основні положення Практичного комітету Американського товариства репродуктивної медицини
Репродуктивное здоровье женщины – одна из важнейших проблем государства

П.Н. Веропотвелян, к.мед.н., заведующий отделением патологии репродуктивной функции человека ОКУ «Межобластной центр медицинской генетики и пренатальной диагностики», г. Кривой Рог

В США начинаются исследования по пересадке матки
Роль определения антимюллерова гормона в репродуктивной медицине

О.В. Рыкова, руководитель клинического направления лабораторной диагностики медицинской лаборатории «Синэво»

Применение Климадинона для индукции овуляции у женщин с СПКЯ
Імунні фактори у репродукції Прогнозування успішності репродуктивного процесу

Б.В. Донськой, к.б.н., лабораторія імунології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»

Про удосконалення системи планування сім’ї та охорони репродуктивного здоров’я в Україні
Методика організації діяльності систем

Наказ МОЗ і НАМН України від 29.11.2013 р. № 1030/102*

Репродуктология: от науки к практике. Как определить наилучший вариант лечения?
Репродуктивна медицина: від науки до практики
Чоловічий фактор у патогенезі жіночого непліддя

А.М. Гаврилюк, к.б.н., доцент кафедри клінічної імунології та алергології В.В. Чоп'як, д.мед.н., професор, завідувач кафедри клінічної імунології та алергології А.Й. Наконечний, д.мед.н., професор кафедри дитячої хірургії Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького М. Курпіш, професор, завідувач відділу імунобіології репродукції та стовбурових клітин Інституту генетики людини Польської академії наук, м. Познань, Польща