Розділ: Перинатологія

Статті: 1 – 7 з 7
Деякі погляди на медичну допомогу плодам та її зв’язок із потребами суспільства

О.І. Соловйов, відділ медицини плода Клініки репродуктивної медицини «Надія», м. Київ

Сучасні підходи до антибактеріальної терапії у новонароджених

Є.Є. Шунько, д.м.н., професор, завідувачка кафедри; Ю.Ю. Краснова, к.м.н.; Л.В. Омельченко Кафедра неонатології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Актуальные вопросы неонатологии и перинатологии
Застосування антигомотоксичних препаратів у комплексному лікуванні внутрішньоутробного інфікування плода

С.І. Жук, д.м.н., професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології НМАПО ім. П.Л. Шупика; С.М. Косьяненко, міська лікарня «Центр матері та дитини», м. Вінниця

Застосування Дуфастону при звичному невиношуванні вагітності

Л.Б. Маркін, д.м.н., професор; О.В. Шахова, к.м.н., доцент Кафедра акушерства і гінекології Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Корекція порушень фосфоліпідного обміну при внутрішньоутробній гіпотрофії плода

Г.І. Резніченко, д.м.н., професор кафедри акушерства та гінекології Запорізької академії післядипломної освіти; Ю.Г. Резніченко, д.м.н., доцент кафедри госпітальної педіатрії Запорізького державного медичного університету

Перинатальна медицина – єднання заради майбутнього

А.В. Ткаченко, секретар Українського товариства перинатальної медицини, доцент кафедри акушерства, гінекології та перинатології НМАПО імені П.Л. Шупика