Розділ: Кардіологія

Статті: 1 – 10 з 12
Деякі особливості перебігу та лікування артеріальної гіпертензії в жінок

Ю.М. Панчишин, к.мед.н., доцент кафедри внутрішньої медицини № 2; х.л. кульчицька Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Деякі особливості перебігу, діагностики та лікування ішемічної хвороби серця у жінок

Ю.М. Панчишин, к.мед.н., доцент кафедри внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

Особенности ишемической болезни сердца у женщин

О.Н. Ковалева, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой пропедевтики внутренней медицины № 1 Харьковского национального медицинского университета

Фармакотерапия хронической сердечной недостаточности

Рекомендации Европейского общества кардиологов

Лікування артеріальної гіпертензії у жінок у перименопаузі

О.М. Барна, д.м.н., голова Асоціації антиейджингу, гендерної та превентивної медицини, м. Київ

Артериальная гипертензия у женщин: эпидемиология, патофизиология, лечение

А.Э. Багрий, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней, общей практики и семейной медицины Донецкого государственного медицинского университета им. Максима Горького

Європейське керівництво з артеріальної гіпертензії-2007 Аналіз основних позицій щодо ведення жінок у період перименопаузи

О.М. Барна, д.м.н., голова Асоціації антиейджингу, гендерної та превентивної медицини, м. Київ

Артериальная гипертензия при беременности в Европейских рекомендациях-2007 Комментарий специалиста

В.И. Медведь, д.м.н., профессор,заведующий отделением внутренней патологии беременныхИнститута педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины

Оновлені рекомендації щодо попередження серцево-судинних захворювань у жінок*
Гендерна кардіологія. Проекція на аритмії у жінок

О.М. Барна, д.м.н. доцент Центру здоров’я жінки Дорожної клінічної лікарні № 2, м. Київ