Розділ: Мамологія

Статті: 1 – 10 з 30
Оценка эффективности применения препарата Индол-Ф у пациенток репродуктивного возраста с дисплазией молочных желез

С.А. Ласачко, к.мед.н., доцент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии УНИПО Донецкого национального медицинского университета им. Максима Горького, заведующая отделением диагностики и лечения заболеваний молочных желез Донецкого регионального центра охраны материнства и детства

Атипичные гиперплазии молочной железы*

И.В. Высоцкая1, д.мед.н., профессор; В.П. Летягин2, д.мед.н., профессор. 1ГБОУВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России, 2ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России

Сучасні підходи в організації діагностики та лікування раку молочної залози
Реалізація міжнародних стандартів на досвіді лікарні LISOD

А.В. Жигулін, завідувач операційно-хірургічного відділення, завідувач Центру сучасної мамології; В.Я. Палиця; О.А. Дмитренко; А.Б. Вінницька, д.мед.н., професор, головний лікар; Д.К. Вінницька, завідувач відділення променевої діагностики; В.В. Бондаренко, патолог; Г.Б. Бернштейн, завідувач відділення радіотерапії (Ізраїль), Лікарня ізраїльської онкології LISOD Центр сучасної мамології, м. Київ

Пролактин і молочні залози: норма та патологія
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Рак молочної залози»*
Наказ МОЗ України від 30 червня 2015 р. № 396
Мастодиния: стоит ли обращать внимание?

С.А. Ласачко, к.мед.н., доцент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии УНИПО Донецкого национального медицинского университета им. Максима Горького Донецкий региональный центр охраны материнства и детства

Возможности применения растительного лекарственного препарата после эндопротезирования молочных желез

Л.С. Сотникова, А.А. Сотников, Е.В. Удут, О.С. Тонких ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет» ФГБУ «НИИ фармакологии СО РАМН», г. Томск

Мастодинии в практике онкомаммолога

Т.С. Головко, д.мед.н., профессор, заведующая отделением лучевой диагностики Национального института рака

Доброкачественные дисплазии молочных желез:
диагностика, лечение, профилактика

З.М. Дубоссарская, д.мед.н., профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины; Юй Ян Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии ФПО ГУ «Днепропетровская медицинская академияМЗ Украины»

Лактація у жінок з доброякісними захворюваннями молочних залоз

С.А. Ласачко, к.мед.н., доцент кафедри акушерства, гінекології та перинатології ННІПО Донецького національного медичного університету ім. Максима Горького Донецький регіональний центр охорони материнства та дитинства