Розділ: Гінекологія

Статті: 1 – 10 з 283
Вагінальний кандидоз: соціальні аспекти та сучасні можливості лікування
Нейроендокринні гінекологічні синдроми. Особливості діагностики і лікування в дитячому і підлітковому віці

І.Б. Вовк, д.мед.н, професор, керівник відділення планування сім’ї ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України». О.О. Зелінський, д.мед.н., професор, завідувач кафедрою акушерства і гінекології No 2 Одеського національного медичного університету

Аномальні маткові кровотечі пубертатного періоду

Т.В. Герасимова, к.мед.н., доцент кафедри акушерства та гінекології No 1 НМАПО ім. П.Л. Шупика, заслужений лікар України

Клиническая эффективность препарата Тотема в комплексной терапии гинекологических пациенток с постгеморрагической анемией в предоперационный период

Н.В. Зароченцева, д.мед.н.; Е.А. Кашина, к.мед.н.; Н.С. Меньшикова, к.мед.н.; И.Д. Рижинашвили, к.мед.н. Московский областной НИИ акушерства и гинекологии

Метод відновлення рецептивності ендометрія при ендометріальній формі непліддя

О.Г. Горбатюк, к.мед.н., доцент; А.С. Шатковська, к.мед.н., доцент; А.П. Григоренко, д.мед.н., професор; А.М. Біньковська, к.мед.н.; В.Ю. Онишко, к.мед.н., доцент. Кафедра акушерства і гінекології факультету післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

Профилактика и лечение синдрома гиперстимуляции яичников среднетяжелой и тяжелой степени
Обзор рекомендаций Практического комитета Американского общества репродуктивной медицины 2016
Сінево: 10 років здоров’я у цифрах
Огляд конференції SynevoDay
Аэробный вагинит: терминологические новости и выбор эмпирической терапии

И.В. Кузнецова, д.мед.н., профессор, главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела женского здоровья; Е.В. Ших, д.мед.н., профессор, директор Института профессионального образования Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Вибір методу хірургічного лікування стресового нетримання сечі у жінок без пролапсу тазових органів

В.І. Горовий1,2, к.мед.н., доцент курсу урології кафедри хірургії № 1; О.І. Яцина3, к.мед.н., заслужений лікар України, старший науковий співробітник; Л.Ю. Трифонюк4; Р.К. Балацький2,5, асистент курсу урології кафедри хірургії № 1, завідувач урологічного відділення. 1Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова, 2Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, 3ДУ «Інститут урології НАМН України», 4Обласна клінічна лікарня, обласний онкологічний диспансер, м. Рівне, 5Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги

Местное лечение вагинальных инфекций

М.В. Майоров, С.И. Жученко, КУОЗ «Харьковская городская поликлиника № 5», О.Л. Черняк, к.мед.н., кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии Харьковской медицинской академии последипломного образования