сховати меню

Гінекологія: підручник

сторінки: 77

Степанківська О.В., Щербина М.О. – К.: Медицина 2010. – 432 с.

Видання містить історичні відомості про розвиток гінекології в Україні, медичну деонтологію; основи законодавства України про охорону здоров'я жінки; питання організації гінекологічної допомоги, анатомії та фізіології жіночих статевих органів. Особливу увагу приділено діагностиці, лікуванню та профілактиці гінекологічних захворювань, догляду за пацієнтками. Розглянуто аспекти планування сім'ї, наведено сучасні репродуктивні технології і методи контрацепції. Описано консервативні та хірургічні методи лікування гінекологічних хворих, техніку виконання місцевих процедур, підготовку пацієнток до оперативних втручань, принципи догляду за ними у післяопераційному періоді, алгоритм виконання практичних навичок.
Підручник призначений для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІІ рівня акредитації за спеціальностями «Акушерська справа», «Лікувальна справа».

Поділитися з друзями: