сховати меню

Акушерство

сторінки: 77

Під ред. Б.М. Венцківського, Г.К. Степанківської, М.Є. Яроцького. – К.: Медицина, 2010. – 448 с.

У книзі представлені сучасні підходи до ведення вагітності, методики пренатального та інтранатального визначення стану плода, принципи ведення жінок у післяпологовому періоді; підходи до діагностики, тактики ведення та лікування вагітних із різною екстрагенітальною патологією. Велику увагу приділено виконанню основних акушерських операцій, техніці проведення місцевих процедур. Описана акушерська тактика, в т.ч. розродження шляхом кесарева розтину, профілактики та боротьби з акушерськими кровотечами, ДВЗ-синдромом і акушерським травматизмом. Розглянуті аспекти, що стосуються підтримки грудного вигодовування, а також порушення й ускладнення лактації.
Книга стане незамінним помічником у щоденній роботі викладачів вищих медичних навчальних закладів та у формуванні сучасних поглядів майбутніх лікарів-акушерів. Видання створено відповідно до нової програми з акушерства, відповідає вимогам Болонського процесу та розраховане на іноземних студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівня акредитації.

Поділитися з друзями: